top of page

Eteläisen seurakunnan kirkkoherraehdokkaita tentattiin

Virkaa tekevä kirkkoherra Ari Rantavaara ja kappalainen Kaija Karvala ovat molemmat ehdolla Tampereen Eteläisen seurakunnan kirkkoherran toimeen. Kuva: Pekka Ohtokangas

Maaliskuun 23. päivä seurakuntaneuvosta päättää kenestä tulee Tampereen Eteläisen seurakunnan uusi kirkkoherra. Ehdolla ovat virkaa tekevä kirkkoherra Ari Rantavaara ja eteläisen seurakunnan johtava kappalainen Kaija Karvala. Tehtävä tuli auki elokuussa 2022, kun silloinen kirkkoherra Jari Kuusi irtisanoutui tehtävästään.

Pekka Ohtokangas

15.2.2023

Seurakuntalaiset saivat kuulla ehdokkaiden mielipiteitä Hervannan kirkossa 7. helmikuuta pidetyssä vaalipaneelissa. Vaalipaneelin juonsi seurakuntayhtymän virkaa sijaistava viestintäjohtaja Eva Wäljas.
Työkavereina toimivat Rantavaara ja Karvala aloittivat kertomalla hieman toisistaan. Karvala luonnehti Rantavaaraa luontevaksi, tasaiseksi ja kokeneeksi. Rantavaara taas kehui Karvalan paikallistuntemusta, jämäkkyyttä ja suoruutta.

Vähennystarpeita

Ehdokkaiden puheenvuoroissa oli kuultavissa tulevat hankalat päätökset. Seurakunnan tulee säästää rahaa, ja säästöt tulevat juustohöylällä joka kantilta.
– Seurakunnan kannalta vapaaehtoisten rooli tulee kasvamaan tulevaisuudessa, Rantavaara sanoo.
– Talous ja henkilöstöresurssit tulevat supistumaan tulevaisuudessa. Seurakunnalla on hyviä verkostojen alkuja, näitä alkuja pitää jatkaa ja vahvistaa entisestään, Karvala jatkoi.
Säästöjä seurakunta tulee etsimään todennäköisesti kohdentamalla henkilöstöresursseja tarkemmin. Konkreettinen esimerkki säästöistä tulee, kun seurakuntakeskuksen remontti valmistuu: Ahvenisjärven puoleisen siiven yläkerta vuokrataan ulos, jolloin vuokratulot tulevat seurakunnan kassaan.
– Kiinteistö- ja henkilöstöresurssit ohjaavat vähennyksiin. Toisaalta kun vähennystarpeesta tiedetään hyvissä ajoin, ei niiden tarvitse johtaa kurjuuteen, vaan oikein suunnattuna tilalle voidaan saada jotain parempaakin, Rantavaara sanoo.

Kahta mieltä

Ehdokkaat olivat kahta mieltä lähikirkkojen roolista tulevaisuudessa. Molemmat kokevat lähikirkot tärkeinä.
– Kirkkorakennukset säilyvät ja lähikirkkoalueet tulevat varmaan säilymään jossain muodossa. Meidän täytyy pohtia, mikä on merkityksellistä, eikä päälleliimattua toimintaa, Karvala sanoo.
– Lähikirkkoalueet eivät tule häviämään. Lähikirkkoalueilla on omat identiteettinsä, emme keskitä toimintaa vain Hervantaan, Rantavaara kertoo.
Seuraavaksi ehdokkailta kysyttiin suostuisivatko he kirkkoherrana vihkimään samaa sukupuolta olevia.
– Minulla ei ole omantunnon estettä vihkiä samaa sukupuolta olevia, mutta kirkkoherrana en siihen olisi tässä vaiheessa valmis. Sitten kun kirkolliskokous asiasta päättää, olen kirkkoherrana siihen myös valmis, Rantavaara kertoo.
– Olen valmis vihkimään, ja tiedän, että on kirkkoherroja, jotka ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia. Yhdenvertaisuus on tärkeä arvo kirkossa. Kirkkoherrana voisin myös ajaa asiaa paremmin, kuin rivipappina, Karvala sanoo.

Nimiäiset esillä

Esille nousi myös kysymys pappien läsnäolosta nimiäisissä. Kumpikaan ehdokkaista ei lämmennyt ajatukselle ”kevytkasteista”, vaikkakin hyväksyivät pappien osallistumisen nimiäistilaisuuteen.
– Kaste on kirkolle todella tärkeä asia, se on meidän toinen sakramenttimme. Tilaisuuteen täytyy suhtautua pieteetillä. Siksi en suosittelisi pappiemme antavan mitään kevytkasteita. He saavat kuitenkin olla läsnä, sillä emme voi kirkkona kääntää selkäämme ihmisille, Karvanen sanoo.
– Pyynnöt eivät ole tähän asti olleet kovin yleisiä, suhtaudun niihin yksittäistapauksina. Rohkaisen pappeja selvittämään syyn, miksi vanhemmat haluavat nimiäiset ja silti papin paikalle. En kiellä kuitenkaan osallistumasta tilaisuuteen, Rantavaara sanoo.

Pieni rukous

Yleisöstä kysyttiin myös ehdokkaiden hengellisestä elämästä. Raamatun lukemiselle löytyy ehdokkailta aikaa, mutta ei ehkä heti aamusta.
– Lähetän aamuisin pienen rukouksen taivaan isälle, Karvala sanoo.
– Minulle myös rukous on se, jolla hoidan hengellistä elämääni. Löytyy myös aikaa ja mahdollisuuksia lukea raamattua, Rantavaara sanoo.
Kuten tilaisuuden juontanut Wäljas sanoi, on seurakunnalla hyvä tilanne, sillä valittavana on vain hyviä ehdokkaita.

bottom of page