top of page

Modernia asumista Lukonmäkeen

Näiden talojen tilalle tulee nousemaan uusi, moderni Lukonmäki.

Lukonmäen Lukonlystin ja Lukonkierikan opiskelija-asuntoalue on suurten muutosten edessä. Keskiviikkona 25.10. järjestettiin yleisötilaisuus, jossa lähitulevaisuudessa purettavien talojen asukkaat sekä muu yleisö pääsi vapaasti tutustumaan kaavasuunnitelmaan ja antamaan siitä mielipiteensä.

Milla Zuev

1.11.2023

Tilaisuudessa kävi hieman alle 20 henkilöä, joista osa oli talojen nykyisiä asukkaita. Asenne uudisrakentamista kohtaan oli kauttaaltaan neutraali. Toasin hankekehitysjohtaja Juhani Puhakan mukaan yleisöä kiinnostivat eniten liikennejärjestelyihin, suojateihin ja aikatauluihin liittyvät kysymykset.

Asukastoimikunnan puheenjohtaja Santeri Ulkuniemen mukaan talojen tilanne on puhututtanut myös asukastoimikunnassa ja aiheen tiimoilta järjestetyssä kokouksessa, johon osallistui noin 40 henkilöä.

Ulkuniemen mukaan asukkaita on kiinnostanut eniten se, miten akuutti tilanne on. Lukonlystin asunnot ovat kaikki perheasuntoja, joissa asuu paljon maahanmuuttaneita opiskelijoita perheineen. Ulkuniemi kertoo välittäneensä heille lehdistön tarjoamat tiedot asuntojen tilanteesta. Myös TOAS viestii niin suomeksi kuin englanniksikin tilanteesta sen edetessä.

Käytännössä Lukonmäessä ei tapahdu mitään vielä hetkeen. Kun kaava etenee ehdotuksena nähtäville ja jos siitä valitetaan, kestää vähintään kaksi vuotta ennen kuin mitään päästään käytännössä tekemään. Jos valituksia ei tule, niin parhaassa tapauksessa ensimmäisiä purkutöitä päästäisiin tekemään Puhakan mukaan vuonna 2025.

Puhakka toivoo, että nykyiset asukkaat ehtivät valmistua ennen kuin kohde lähtee purkuun. Jos opinnot kuitenkin ovat alkuvaiheessa, eikä henkilö ehdi valmistua, tarjotaan asukkaille mahdollisuutta reagoida ja hakeutua asumaan muihin kohteisiin. Puoli vuotta ennen purkutöiden alkua vuokrasopimukset irtisanotaan.

Profiili nousee

Puhakan mukaan Lukonmäkeä on tarkasteltu jo pitkään haluttavuuden ja rakennusten teknisen käytön kannalta.

– Nyt rakennusten tekninen käyttöikä alkaa olla jo päässään, ja rakennuskanta vaatisi joko täysin kattavan peruskorjauksen, tai uudisrakentamista kaavakehityksen kautta. Käytännössä tällä hetkellä uudisrakentaminen on halvempi ja järkevämpi vaihtoehto opiskelijoiden tulevien vuokrien kannalta. Meillä on myös valtava paine uusille opiskelija-asunnoille. Kohteita täytyy pystyä tiivistämään ja luomaan uusia asuntoja, Puhakka perustelee.

Huonon kunnon ja kosteusongelmien vuoksi osa alueen asunnoista on jo otettu pois vuokrauskäytöstä.
Alueelle tulee nousemaan kokonaan uusi rakennuskanta, johon tulee huomattavasti nykyistä enemmän asuntoja. Koko korttelialue tulee muuttumaan. Puhakka kuvailee tulevaisuuden Lukonmäkeä ”moderniksi lähiöksi, jossa huomioidaan hyvin nykyaikaiset viherrakentamisen vaateet ja hulevesivaateet.”

Kaupunkikuvallisesti pyritään korkeatasoiseen rakentamiseen.

Uudiskohteiden rakentamisesta tulee vastaamaan Peab.
Peabin projektipäällikkö Marjo Jalosen mukaan Lukonmäen alue tulee nostamaan profiiliaan ja modernisoitumaan.

– Kaupunkimainen ote säilyy, mutta modernilla, uudella tavalla. Uskon, että koko alueen viihtyvyys paranee. Koko ympäristö ei enää tule jäämään opiskelijoiden käyttöön. Kuitenkin kun ympäristö tulee viihtyisämmäksi ja vehreämmäksi, se yleensä lisää kiinnostavuutta – kuten myös se, että itse asunnoista tulee moderneja, Jalonen kuvailee.

– Nyt keskitymme asemakaavan etenemiseen, mutta odotamme innolla, että saamme tänne uuden, hyvän asuinalueen ja tarjottua mukavaa asumista ihmisille, Jalonen päättää.

bottom of page