top of page

Nysse suunnittelee ratikkalinjan 3 päätepysäkin siirtämistä Sorin aukiolle

Linja 3 kulkee Hervantajärveltä Pyynikintorille. Kuva: Pekka Ohtokangas

Nyssen läntinen linjastosuunnitelma vuodelle 2024 on nyt valmistunut luonnosvaiheen jälkeen. Merkittävä muutos Etelä-Tamperetta koskien olisi ratikkalinja 3:n päätöspysäkin muuttuminen Sorin aukioksi.

HerSa

15.12.2022

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on perehtynyt linjastosuunnitteluprojektiin muun muassa omassa linjastoseminaarissa 14.12.2022. Suunnitelma on tarkoitus viedä joukkoliikennelautakunnan päätettäväksi 15.2.2023. Palautetta Nyssen läntiseen linjastosuunnitelmaan voi jättää Nyssen verkkosivujen kautta tammikuun loppuun saakka. Kaikki palautteet luetaan ja raportoidaan osana päätöksentekoa joukkoliikennelautakunnalle.

Nyssen läntinen linjastokokonaisuus otetaan käyttöön vaiheittain vuosien 2024–2025 aikana: ensimmäiset linjastomuutokset voidaan toteuttaa kesäkauden 2024 alussa, ja viimeiset raitiotieliikenteen käynnistyessä Lentävänniemeen vuoden 2025 tammikuussa. Tarkempi aikataulusuunnittelu tapahtuu lähempänä linjaston käyttöönottoa.

Yksi merkittävimmistä muutoksista aiempiin suunnitelmiin on raitiotiereititysten muuttaminen. Suunnitelmassa ratikkalinja 1 liikennöi Taysin kampukselta keskustaan ja jatkaa Länsi-Tampereelle Lentävänniemeen. Ratikkalinja 3 liikennöisi parantuneella vuorotarjonnalla Sorin aukiolta Hervantaan. Muutoksella saadaan ratikkalinjojen matkustajamääriä tasoitettua ja palvelua voidaan parantaa ruuhkaisemmalla Hervannan linjalla 3. Länsi-Tampereelta saadaan näin tarjottua päivittäinen yhteys Kaupin kampukselle tiheällä vuorotarjonnalla ja laajoilla liikennöintiajoilla. Samalla linjan 38 liikennöinnistä Lentävänniemen ja Taysin välillä luovutaan.

bottom of page