top of page

Tampereen kaupunki lisää asuntorakentamista

Tampereelle halutaan lisää asuntoja.

Tampereen kaupunki haluaa tukea ja edistää yhtiömuotoista asuntorakentamista. Kaupunginhallitus on 8.4.2024 kokouksessaan hyväksynyt määräaikaiset asunto- ja maapolitiikan toimenpiteet, joilla edistetään yhtiömuotoisen asuntorakentamisen käynnistymistä ja turvataan kasvavan kaupungin kehitystä. Toimet ovat voimassa 30.6.2025 saakka.

Milla Zuev

24.4.2024

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm Tampereen kaupungilta kertoo, että niin Hervannassa kuin Vuoreksessakin vapaita tontteja on useita. Pohjoisakselille rakentaa tällä hetkellä Hartela, ja sinne on tulossa myös Setlementtiasuntojen rakentamista. Lisäksi Tieteenkadulla vanha Shellin alue on luovutettu, ja siellä käynnistyy vielä tänä vuonna Pirkan opiskelija-asuntojen hanke.

Muutamia tontteja on myös Hervantajärvellä. Vuoreksessa tontteja on useita. Edellisessä tonttihaussa Västinginmäkeen ei tullut hakemuksia, joten alue on siirtynyt jatkuvaan hakuun.

– Haluamme antaa konkreettisen viestin asuntotuotannon vaikeaan tilanteeseen. Tampereen kaupunki yrittää kaikin mahdollisin tavoin helpottaa rakennusalan ahdinkoa, ja saada liikkeelle uusia avauksia ja projekteja. Yhtä tärkeää on varmistaa ammattilaisten pysyminen alalla. Kannustamme käynnistämään hankkeita nopeasti, kun hankkeen muut toteutusedellytykset ovat olemassa, sanoo pormestari Kalervo Kummola.

Tonttikiertoa tullaan nopeuttamaan siirtämällä aiemmin varauksessa olleet, mutta palautuneet tontit suoraan jatkuvaan hakuun. Niitä luovutetaan toimijoille, joilla on edellytykset hankkeiden käynnistämiseksi. Myös tontista kerran luopunut toimija voi hakea sitä uudelleen.

Lisäksi mahdollistetaan varattujen tonttien rahoitus- ja hallintamuodon muuttaminen muuhun asuntotuotantoon, jos se edistää tontin ja alueen nopeaa rakentumista. Vapaarahoitteisen toimijan tulee neuvotella kaupungin kanssa muutosten mahdollisuudesta ennen kuin hankkeesta neuvotellaan yleishyödyllisen toimijan tai ARA:n kanssa.

Maankäyttö- ja toteutussopimuksissa sovelletaan pidempiä rakentamisvelvoiteaikoja, jotta sopimusten syntymistä ja asemakaavojen vahvistumista saadaan edistettyä. Kaupunki voi myös myöntää jatkoa rakentamisvelvoiteaikaan ja vastaanottaa rakentamattomia tontteja sopimuskorvauksena, kun kyseessä on kaupungin merkittävät intressit tai hankkeen edistäminen.

Yhtiömuotoisten tonttien maanvuokriin 2 vuoden vapautus

Kaupunki on hyväksynyt kahden vuoden määräaikaisen vapautuksen yhtiömuotoisten asuntotonttien maanvuokrista, jos rakentaminen alkaa tänä vuonna. Tarkoitus on tukea asuntopoliittisia tavoitteita ja varmistaa riittävä asuntotuotanto.

Jos kaikki varattuna olevat yhtiömuotoiset tontit vuokrattaisiin ja rakentaminen aloitettaisiin kuluvan vuoden loppuun mennessä, mahdollisten vuokravapautusten talousvaikutuksen arvioidaan olevan noin 1,7 miljoonaa euroa. Kaupunki on tällä hetkellä varannut 17 tonttia yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen.

Valmistuneet asunnot kaakkoisella alueella 2020-2023

Vuosina 2019-2023 kaakkoiselle alueelle rakennettiin yhteensä 4 633 asuntoa.

Eniten rakennettiin Hervannassa, jonne nousi 2529 asuntoa, niistä pääosa Hervantajärven ja Lintuhytin asuinalueille eli 1751.

Hervantajärvelle ja Lintuhyttiin rakennettiin kerrostaloja, joiden asunnoista vajaa 30 prosenttia oli perheasuntoja, loput yksiöitä ja kaksioita.

Muualle Hervantaan, muun muassa Tieteenkadun varrelle valmistui asuinkerrostaloihin 780 huoneistoa. Niissäkin asuntojakauma painottui yksiöihin ja kaksioihin, suurempien perheasuntojen osuus oli alle 10 prosenttia.

Vuosina 2019-2023 Vuoreksessa rakennettiin yhteensä noin 1500 asuntoa. Vilkkain vuosi oli 2020, jolloin valmistui 550 asuntoa. Viime vuonna rakennettiin 144 asuntoa.

Vuorekseen valmistuneet talot ovat olleet pääosin kerrostaloja, noin 12 prosenttia rakennuksista oli pien- tai rivitaloja. Isompia perheasuntoja eli kolmioita ja neliöitä oli jopa 46 prosenttia rakennetuista.

Hallilan, Lukonmäen, Kaukajärven ja Turtolan alueella rakennettiin vähemmän. Asuntoja valmistui eniten kerrostaloihin, niistä 75 prosenttia oli yksiöitä ja kaksioita.

Lähde tampere.fi/tilastot

bottom of page