top of page

Tilamuutoksia Eteläisessä seurakunnassa

Eteläisessä seurakunnassa tapahtuu paljon tilamullistuksia seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian seurauksena. Kesä-heinäkuun vaihteessa Eteläinen seurakunta luopui Hallilan seurakuntakodin käytöstä ja tulevina vuosina tulossa on mittava remontti Hervannan kirkkoon. Ainakin osalle Hallilan seurakuntakodin toiminnoista on löydetty korvaavat tilat asukasyhdistyksen kerhohuoneesta osoitteesta Havumetsänkatu 6 C.

Satu Lepistö

11.8.2021

Osa seurakuntakodeista on tullut tiensä päähän

Eteläisen seurakunnan vs. kirkkoherra Mikko Sulander sanoo, että Hallilan seurakuntatalosta luopumisen syynä ovat taloudelliset syyt. Sama kohtalo saattaa odottaa muitakin tiensä päähän tulevia seurakuntayhtymän käytössä olevia tiloja tulevaisuudessa, sillä tilat tarvitsisivat mittavia remontteja.
Päätös tiloista luopumisesta Hallilan suhteen on tehty marraskuussa 2019. Vuonna 1997 rakennetussa kiinteistössä on toiminut vuosien varrella erilaisia kerhoja, partiolaisia ja päiväkerho. Juhlatilana Hallilaa on käytetty hyvin harvoin- vain muutamia kertoja vuodessa.
- Kiinteistöstrategiassa on pohjimmiltaan kyse siitä, toimitaanko omissa vai muilta vuokratuissa tiloissa, sanoo Sulander. – Hallilan seurakuntatalon omistaa Hautainhoitorahasto. Sille on olemassa kiinteistönkehittämissuunnitelma, mutta en osaa sanoa, mitä tilalle tulee. Taloon voi tulla uusi toimija tai mahdollisesti tontille voidaan myös rakentaa.
Hallilan seurakuntakodin lisäksi kiinteistössä toimivat ravintola ja pizzeria. Kyseessä olevalla tontilla ovat meneillään kaavoitus- ja kehityshankkeet.
- Onhan rakennuksista luopuminen todella harmillista, Sulander sanoo. – Kaikkia ei voida taloudellisista syistä pitää, joten arvovalintoja on vain pakko tehdä.

Hervannan kirkko peruskorjataan vuosina 2023-2025

Hervannan kirkon remontti on toinen Eteläisen seurakunnan alueella tapahtuvista tilamuutoksista. Yhteinen kirkkovaltuusto on myöntänyt remonttiin yhteensä 7 miljoonan rahoituksen mittavaa remonttia varten, jonka tarpeessa vuonna 1979 rakennettu kirkkorakennus jo on. Myös vapaa-aikakeskus remontoidaan samanaikaisesti. Remontissa on kyse peruskorjauksesta, jossa koko rakennus uusitaan uudenveroiseen kuntoon.
- Olisi todella harkitsematonta tehdä remontti siten, että korjataan kaikki ennalleen, sanoo Sulander. – Sen sijaan remontissa mietitään myös tulevaisuuden tilankäyttötarpeita, eli sitä, millaisia esimerkiksi jumalanpalveluselämä tai kerhotoiminta ovat tulevaisuudessa. Kirkon tulevaisuuskomitean mietinnössä on linjattu tavoitteeksi seurakuntatilojen monikäyttöisyys. Sama tila voi tulevaisuudessa toimia juhlatilana, kerhotilana tai työntekijän työskentelytilana.
Monissa kirkoissa se on merkinnyt esimerkiksi sitä, että kirkon kiinteät penkit on korvattu irtopenkeillä. Sitä, onnistuisiko sellainen esimerkiksi Hervannassa Raili ja Reima Pietilän suunnittelemassa arvorakennuksessa, Sulander ei osaa sanoa.
- Yhtä lailla on tärkeää kunnioittaa pyhän tilan henkeä ja tuntua. Hervannan kirkko on taideteos, joka asettaa omat rajoituksensa tilojen muuntelemiselle, sanoo hän.
Hankesuunnitelman teko alkaa syksyllä. Sen tekemisessä kuullaan myös asukkaita. Yksi iso kysymys on se, että voidaanko seurakunnan käytössä pitää näin iso tila kuin nyt. Kirkkorakennus on 3000-neliöisenä yksi suurimpia seurakuntatiloja kirkkoja lukuun ottamatta. Yksi vaihtoehto olisi antaa osa rakennuksesta jonkun muun toimijan käyttöön.
- Esimerkiksi vanha vahtimestarin asunto voitaisiin palauttaa vuokra-asuntokäyttöön tai tilaan voisi tulla esimerkiksi Seurakuntayhtymän päätearkisto, pohtii Sulander. – Olemme miettineet monenlaisia eri vaihtoehtoja. Toisaalta kirkkorakennuksen tilat ovat tällä hetkellä tiiviissä käytössä emmekä halua ajaa ketään toimijaa pois. Siksi tiloista täytyy remontin yhteydessä tehdä mahdollisimman monikäyttöiset, pohtii Sulander.

Alustava aikataulu Hervannan kirkon peruskorjaukselle

2021
- Tarveselvitys, tulevaisuustyöskentely (kevät2021)
Seurakuntaneuvosto 27.5.2021, KHJ 9.6.2021
- Käyttäjien, työntekijöiden ja alueen asukkaiden kuuleminen, syksy 2021

2022
- Hankesuunnitelma, ulkopuolisen peruskorjauksen toteutussuunnittelu
- Ulkopuolisen peruskorjauksen aloitus

2023
- Ulkopuolinen peruskorjaus
- Sisäpuolisen peruskorjauksen suunnittelu

2024 – 2025
- Sisäpuolisen peruskorjauksen toteutus

bottom of page