top of page

Aasiansiltaa ja Afrikansiltaa pääsee pian kulkemaan

Havainnekuva valmiista Aasiansillasta. Kuva: Tampereen kaupunki.

Koska projekti Aasiansillan päässä on edennyt tarpeeksi pitkälle, pääsee Tampereen kaupunki viimein rakentamaan loppuun Aasiansillan. Hartelan Miinu Oinosen mukaan Aasiansilta tulee rakentumaan vielä tänä kesänä siten, että siltaa pääsisi kulkemaan arvioilta elokuun loppuun mennessä – toki paikalla tehdään tämän jälkeenkin vielä julkisivutöitä, joten aluetta joudutaan hieman rajaamaan.

Milla Zuev

5.6.2024

Hartela rakentaa Hervannan pohjoisakselille TA:lle asumisoikeusasuntoja tällä hetkellä. Vaikka Aasiansilta päästään rakentamaan loppuun, Afrikansillan käyttöönotto puolestaan tulee venymään vielä ensi kesään alueen keskeneräisyyden vuoksi.

– Rakentaminen alueella jatkuu, rakennustyömaista on paljon keskustelua. Afrikansillan viereen tulee tänä kesänä rakenteille kohde, ja lisäksi parista muustakin talosta on suunnittelu edennyt. Alueella on siis käynnistymässä hyvin hankkeita, Oinonen kommentoi.

Tampereen yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto käsittelee tällä viikolla Afrikansillan viereen tulevan Setlementtiasuntojen rakennuslupaa. Jos taloa päästään rakentamaan kesäkuussa, kaupunki voisi päästä viimeistelemään siltaa seuraavana kesänä 2025.

Miksi siltojen rakentaminen viivästyi?

Aasian- ja Afrikansiltojen rakentaminen alkoi jo elokuussa 2022. Syynä projektien loppuunviemisen viivästymiseen on ollut Hervannan pohjoisakselin työmaan viivästyminen. Työmaat viivästyivät, koska ne oli jaettu Hartelan ja Skanskan kesken, mutta Skanska joutui kuitenkin vetäytymään. Tontit siirrettiin Hartelalle, mutta projektiin liittyi paljon erilaisia sopimuksia ja päätöksentekoprosesseja, jotka veivät aikaa.

Siltoja ei ole voitu rakentaa loppuun, koska tätä ennen on pitänyt rakentaa esimerkiksi asuntoja ja pysäköintiä. Pohjoisakselin pysäköintiratkaisu on sellainen, että Hervannan valtaväylän reunaan tulee talojen alle valtaväylän suunnassa kulkeva pysäköintilaitos. Pysäköintilaitos on rakennettava ennen siltaa. Suunnitelman mukaan pysäköintilaitosta piti alkaa rakentaa vuoden 2023 alussa, mutta lopulta tähän vaiheeseen saakka päästiin loppuvuodesta 2023. Talon rakentaminen pysäköintilaitoksen päälle puolestaan alkoi kuluvan vuoden helmikuussa.

Vaikka Aasiansiltaa pääseekin pian kulkemaan, ei välttämättä koko leveydeltä. Työmaa-aluetta joudutaan siis rajaamaan. Sillan viereen nousevassa TA:n asumisoikeustalossa on jo seinät, muta julkisivumuuraus puuttuu.

bottom of page