top of page

Asukasyhdistys: Lintuhytin hajuhaitta on kerrottua lievempi

Lintuhytissä asukasyhdistys arvostaa erityisesti vanhanajan yhteisöllisyyttä. Kuva: Lintuhytin asukasyhdistys.

Kaavoitukseen liittyvät ongelmat ovat olleet viime aikoina julkisuudessa Lintuhytin asuinalueen osalta.

Milla Zuev

21.2.2024

Asuinalueen kaavoitusta ja jätteidenkäsittelylaitoksen laajennuslupaa käsiteltiin osittain samanaikaisesti, ja lisäksi on mahdollista, että näiden kahden prosessin välillä oli tietokatkos, jolloin asuinalue kaavoitettiin tietämättä, että laitoksen toiminnalle haetaan laajennuslupaa. Jätteidenkäsittelylaitos sijaitsee vain muutaman sadan metrin päässä asuinalueesta, eivätkä alueelle muuttaneet ihmiset olleet kaikilta osin tietoisia siitä, millainen jätteidenkäsittelylaitos alueella sijaitsee ja mitä jätteitä siellä käsitellään.

Lintuhytin rakentaminen alkoi loppuvuodesta 2015 ja ensimmäiset talot valmistuivat syksyllä 2016. Valtaosa alueen taloista on rivi- ja pientaloja.

Lintuhytin asukkaat ovat joutuneet vuosina 2017–2020 kärsimään asuinalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta jätteidenkäsittelylaitoksen aiheuttamasta hajuhaitasta. Tänä aikana tehtiin haitoista ja alueen roskaantumisesta Pirkanmaan ely-keskukselle satoja ilmoituksia. Vuoden 2020 jälkeen ilmoituksia on tullut vain ajoittain, mutta esimerkiksi joulukuussa 2023 ilmoituksia tehtiin 12.

Mitä mieltä asukasyhdistys on?

Lintuhytin asukasyhdistyksen jäsenet ovat sitä mieltä, että tilanne Lintuhytissä ei kuitenkaan ole läheskään näin huono.

– Vireillä olevaan ympäristölupaan tulisi saada alun perin suunnitellun suuntaiset vaatimukset. Haju kohdistuu laitoksen koko ympäristöön vaikuttaen tiettyihin alueisiin, kuten osaan Lintuhyttiä, Näyttämön aluetta, Hirvikalliota ja Annalaa. Laitoksen ympäristö tulisi saada sellaiseksi, ettei sen toiminta aiheuttaisi ympäröivien alueiden asumismukavuuden heikentymistä. Tampereen kaupungin ja ely-keskuksen tehtävä on huolehtia näistä, asukasyhdistyksestä vastataan kysyttäessä hajuhaitan laajuudesta.

Asukasyhdistys haluaa myös nostaa esiin Lintuhytin alueen positiivisia puolia. Yhdistyksen hallituksen jäsenet kertovat kokevansa asuinalueen rauhallisena, yhteisöllisenä ja lapsiperheystävällisenä.

– Luonto ja puhtaus ovat asukkaille tärkeitä. Erityistä täällä on luonnonläheisyys, vanhanajan naapurisuhteet ja yhteisöllisyys. Jokainen saa omaa rauhaa tai voi kilauttaa naapuriin ja pyytää sokeria lainaan. Useampi aktiivinen WhatsApp-ryhmä välittää hävikkiruokaa ja käytettyjä tavaroita naapurustossa, tai voit pyytää seuraa leikkipuistoon. Aktiivinen asukasyhdistys järjestää ohjelmaa muun muassa koko perheen tapahtumien muodossa ja valvoo asukkaiden etuja pitämällä yhteyttä kaupunkiin ja ympäröiviin tahoihin, asukasyhdistyksestä sanotaan.

Lisäksi Lintuhytti on asukasyhdistyksen mukaan sijainniltaan optimaalinen - lähellä, mutta kuitenkin poissa ruuhkan tieltä. Se on turvallinen alue liikkua ja asua.

– Asukkaat pitävät toisistaan huolta ja valvovat yhteistä etua. Postin poistuttua juuri Hervannasta on kaikki muut tärkeimmät palvelut ja isommat ruokakaupat saatavilla.

bottom of page