top of page

Asukkaat: Kaukajärven eteläranta on säästettävä lisärakentamiselta

Kangasalan kaupunki suunnittelee asemakaavaa Kaukajärven etelärannalle. Osa asukkaista on huolissaan virkistysalueen säilymisestä.

Satu Lepistö

28.4.2021

Kangasalan kaupunki suunnittelee asemakaavaa Kaukajärven etelärannan mökkialueelle. Kaupunki tutkii Kuuselantien ympäristön ja kulkureittien kehittämismahdollisuuksia.
Kaukajärven ja Pitkäjärven väliselle kannakselle sekä Kuuselantien vapaa-ajanasuntojen eteläpuolelle pohditaan erilaisia tieratkaisuja polkupyöräilyn pääreitistä autotiehen. Alueelle harkinnassa oleva autotie kulkisi Liutusta Saarenmaantielle. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia muuttaa Kaukajärven rannan vapaa-ajanasunnot vakituisen asumisen piiriin.
Osa asukkaista on huolissaan kangasalalaisille ja tamperelaisille tärkeän virkistysalueen säilymisestä. Lähiseudun asukkaat ja paikallinen luonnonsuojeluyhdistys ovat käynnistäneet adressin alueen luonnon turvaamiseksi ja tiehankkeen ja lisärakentamisen torjumiseksi.
- Alue on luonnonoloiltaan arvokas ja herkkä, sanoo Kaukajärvellä asuva Pauli Välimäki.
- Alueella on muun muassa lähteitä ja liito-oravia, ja se on tärkeä seudullinen virkistysalue.

Adressi keräsi yli tuhat nimeä

Kaukajärven ja Pitkäjärven välisen kannaksen eteläpuolella sijaitsee tärkeä lähteikkö. Aikaisempien avohakkuiden ja Saarenmaan kaavoittamisen jälkeen Kuuselantien rantarinne on ainoa ekologinen yhteys Kisapirtiltä Tampereelle, todetaan asukkaiden keräämässä adressissa, jonka mukaan Kuuselantien kaavasuunnitelman tavoitteet ovat ristiriidassa maakuntakaavan, luonnonsuojelulain, vesilain ja luontoselvitysten kanssa. Myös Vehmaisten osakaskunnan jäsenet ovat ilmaisseet huolensa Kaukajärven vesistön ja luonnon pilaantumisesta.
” Sekä nykytilanteessa että asemakaavoituksessa on huomioitava Kaukajärven ja virkistysalueen luonnon tila”, toteaa Vehmaisten osakaskunta kaavaluonnokseen jättämässään kommentissa. Palautteen ovat allekirjoittaneet myös Vatialan kyläyhdistys, Pelastakaa Kaukajärvi ry, Vehmaisten Urheilijat ja Tampereen Vehmainen Seura ry. ”Uusia reitityksiä ja lisärakentamista on tarpeetonta toteuttaa. ”
Adressit.com -palvelussa esillä ollut adressi keräsi nopeasti yli 1300 nimeä ja luovutettiin 16. kesäkuuta Kangasalan kaupungin kirjaamoon.

bottom of page