top of page

Hakametsän asemakaavamuutos yhdistää urheilun ja asumisen

Hakametsän jäähallin ympäristöön nousee Hakametsä Sport Campus. Kokonaisuuteen kuuluu monitoimiareenaksi remontoitava vanha jäähalli sekä moderni sisäpalloiluareena, liike- ja toimistotiloja alan oheistoiminnoille sekä viihtyisiä ulko- ja viheralueita.

Hakametsän jäähallin ympäristöön esitetään uutta urheilu- ja asuntorakentamista sekä ulkotilojen kehittämistä asemakaavaluonnoksessa, joka on parhaillaan nähtävillä.
Alueesta tulee urheilun ja liikunnan keskittymä, joka tarjoaa nykyaikaiset ja monipuoliset puitteet niin harrastajille, urheiluseuroille ja -järjestöille, huippu-urheilulle, tutkimus- ja kehitystyölle kuin alan yrityksillekin. Hakametsän jäähallin ympäristöön nimittäin nousee Hakametsä Sport Campus. Kokonaisuuteen kuuluu monitoimiareenaksi remontoitava vanha jäähalli sekä moderni sisäpalloiluareena, liike- ja toimistotiloja alan oheistoiminnoille sekä viihtyisiä ulko- ja viheralueita.
– Vielä ei toistaiseksi ole tarkempaa tietoa siitä, millaisia toimijoita sinne on tulossa. Asiaa kartoitetaan. Sinne voisi hyvin tulla esimerkiksi urheiluvälinekauppa, hieroja tai urheiluvaateliike, Hakametsä Sport Campuksen hankekehityspäällikkö Markus Joonas sanoo.
Hänen mukaan alue sijaitsee loistavalla sijainnilla.
– Se on hyvin saavutettavissa niin henkilöautolla kuin julkisen liikenteen kulkuvälineilläkin.
Alueen keskelle tulee Sporttiaukio, joka on tarkoitettu jalankulkijoille.
Asemakaavalla samalla suojellaan Hakametsän vuonna 1965 rakennettu jäähalli ja sillä on tarkoitus mahdollistaa maanalaiset yhdyskäytävät urheilurakennusten väleille.
Pysäköinnin on tarkoitus siirtyä pääosin pysäköintirakennuksiin. Yhtä sellaista on kaavailtu Takahuhdintien ja toista Keltinkadun varteen. Myös Hakametsän lämpölaitokselle on varattu oma korttelialueensa.
Suunnittelualueen omistaa Tampereen kaupunki.
Asemakaavamuutoksen tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnoksen sisältävä valmisteluaineisto on palautetta varten nähtävillä 29. syyskuuta saakka kaupungin verkkosivuilla, josta löytyy myös kaavahankkeen esittelyvideo.

Suvi Roselli

21.9.2022

Tuhat uutta asukasta

Alueelle on asemakaavamuutoksen perusteella tulossa myös asuntoja. Niitä tulisi luonnoksen mukaan kahteen uuteen kortteliin Takahuhdintien ja yhteen Keltinkadun varteen. Takahuhdintien asuinkorttelien välissä ja itäpuolella on puistoa.
Uutta rakennusoikeutta on yhteensä noin 102 000 kerrosalaneliömetriä, josta 54 600 tulisi asumiseen. Tämä tarkoittaa noin tuhatta uutta asukasta. Rakennukset ovat kerrostaloja, joiden kerrosluvut vaihtelevat kolmesta kahdeksaan.
Valmisteluaineistossa on mukana vihersuunnitelma. Mäntyvaltainen metsäalue koirapuistoineen Sammon valtatien reunassa säilytetään nykyisellään ja merkitään asemakaavassa suojaviheralueeksi.
Suunnitelmiin on lisätty leikkipuisto aiemman palautteen perusteella. Se tulee jäähallin itäpuolelle. Suunnittelualueen itäreunalla kehitetään viher- ja virkistysreittiä. Alueen pohjoisosaan tehdään keskuspuistoverkostoon kuuluva viher- ja virkistysyhteys. Tartonpuistoa korvaavaa kohdetta suunnitellaan.
Ajoneuvoliittymät asuinkortteleihin on esitetty Takahuhdintieltä ja Keltinkadulta. Liikunta- ja palvelutoimintoihin kulku on tulossa Pelikadulta ja Keltinkadulta. Alueelle on asemakaavatyön yhteydessä laadittu liikennesuunnitelma, jossa on mukana myös laajemmin kävely- ja pyöräily-yhteyksiä.
Asemakaava-aineiston mukana on nähtävillä havainnekuvia sekä alustava rakentamistapaohje. Kaavaselostukseen sisältyy hankkeen vaikutusten arviointi. Ympäristö- ja muita selvityksiä täydennetään tarpeen mukaan.

Tavoitteet ja eteneminen

Asemakaava-alueella sovitetaan yhteen ja toteutetaan kaupungin strategisia tavoitteita. Tiivistämällä kaupunkirakennetta joukkoliikennereittien tuntumassa voidaan pienentää liikkumisen hiilijalanjälkeä. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää keskuspuistoverkoston yhteyksien säilyttämistä ja kehittämistä.
Tavoitteena oleva urheilun ja liikunnan olosuhteiden parantaminen lisää hyvinvointia laajemminkin. Sport Campuksen palvelujen lisäksi ulkoalueet eli viherympäristö ja uusi Sporttiaukio Hervannan valtaväylän puolella tuovat myös Kaleva-Hakametsän uusien ja rakentuvien asuinalueiden asukkaille lisää ulkoilumahdollisuuksia.
Toteutuessaan Hakametsän ympäristön asemakaavamuutos yhdistää modernin Kalevan ja perinteisen Kissanmaan alueen. Tarkoituksena on rakentaa uusia, viihtyisiä ja turvallisia reittejä, jotka johtavat suoraan Kalevan palveluiden äärelle.
Hakametsä Sport Campus -hanketta kehitetään yhdessä Peab Oy:n ja YH Kodit Oy:n kanssa, jotka voittivat kaupungin vuonna 2020 järjestämän konsepti- ja toteutuskilpailun. Kilpailu oli luonteeltaan tontinluovutuskilpailu, jonka periaatteena on ratkaista urheilu- ja liikuntarakentaminen ennen kuin hanke etenee asuinrakentamisen tontinluovutukseen.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kuvattu kaavahankkeen tavoitteita ja kulkua. Valmisteluaineiston nähtävillä olon ja palautteen käsittelyn jälkeen valmisteluvaiheen suunnitelmia tarkennetaan ja kehitetään kaavaehdotukseksi, joka tulee nähtäville ennen päätöksentekoa.
Alueen valmistumisen tavoiteaikataulun mukaan kaiken pitäisi olla valmista vuoteen 2030 mennessä.

bottom of page