top of page

Hervannan alueella kiinnitetään huomiota koulujen turvallisuuteen

Vuoreksen koululla oppilaita palkitaan hyvästä käytöksestä. Vas. Eemil Toivo, Oiva Suominen, Angelina Li, Iiris Riekki ja Iida Mäkelä luokilta 6AC.

Vantaan Viertolan koulun tragedia on vaikuttanut monin tavoin myös Hervannan, Vuoreksen ja Kaukajärven alueiden kouluihin. Niin Etelä-Hervannan, Pohjois-Hervannan kuin Kaukajärven ja Vuoreksenkin koulujen rehtorit Saara Kudjoi, Marika Korpinurmi, Nina Kaarlenkaski kuin Simo Turtiainenkin kertovat, että kouluissa pidettiin hiljainen hetki ja tarjottiin oppilaille keskustelumahdollisuutta aiheesta koulukuraattorin, psykologin tai terveydenhoitajan kanssa. Oppilaiden kanssa keskusteltiin ikätasoisesti luokissa tapahtuman jälkeen.

Milla Zuev

24.4.2024

– Meillä lähti heti Wilma-viesti huoltajille ja henkilökunnalle oma tiedotteensa, minkä jälkeen meillä oli turvallisuuspäällikön katsaus. Koululla on oma turvallisuussuunnitelmansa. Kriisisuunnitelmat on tehty jo ensimmäisen kouluampumisen jälkeen, Korpinurmi kertoo.

Korpinurmi, kuten muutkin rehtorit kuitenkin korostavat, että kaikkiin Tampereen kouluihin on turvallista tulla.

Kriisitilanteita harjoitellaan

Kaikilla kouluilla harjoitellaan kriisitilanteita varten. Kouluilla on perinteisen turvallisuussuunnitelman lisäksi häirinnänehkäisysuunnitelma, ja kouluilla tehdään poistumisharjoituksia. Henkilökunnan kanssa keskustellaan säännöllisesti turvallisuusasioista.

– Toivomme, ettemme koskaan joudu vastaavaan tilanteeseen. Luotan kuitenkin henkilökuntaamme, ja henkilökunnalla on hyvät välit oppilaisiin, sanoo rehtori Korpinurmi.

– Koen, että meillä Kaukajärvellä on turvallista käydä koulua, rehtori Kaarlenkaski sanoo.

Perusopetuksessa on suunnitelmat erilaisten kriisitilanteiden varalle, esimerkiksi mikäli koulurakennuksessa sattuu tulipalo.

Oppilaiden suhtautuminen vaihtelevaa

Vuoreksen koulun rehtori Turtiainen kertoo oppilaiden suhtautumisen Vantaan tragediaan olleen vaihtelevaa.

– Oppilashuollon ammattihenkilöt olivat meillä valmiudessa, jos oppilaat kaipasivat enemmän tukea. Yhteistyötahoista seurakunnan nuorisotyöntekijä oli välituntisin mukana, kuten myös kouluvalmentajat. Tällainenhan tuottaa aina kopiointeja ja turhia uhkauksiakin, mitä meihin ei onneksi kohdistunut. Kuitenkin vaikka akuuttia uhkaa ei ole kohdistunut yhteenkään alueen kouluun, lapsista ja nuorista nousee huoli, Turtiainen sanoo.

– Oppilaat ovat suhtautuneet tapahtuneeseen vaihdellen ja ikäkohtaisesti. Kaikissa luokissa aihe keskustelutti. Osa oppilaista pystyi katsomaan eteenpäin paremmin kuin toiset. Luontaisia ajatuksia nousi ilmoille, että voisiko tällaista tapahtua omassa koulussa, tai onko kaupungilla turvallista liikkuja. Lapsille ja nuorille on tärkeää, että aikuiset tietävät, miten pitää toimia, Turtiainen jatkaa.

Turtiaisen mukaan tärkeää on ennaltaehkäisevä työ. Esimerkiksi Vuoreksen koulussa on Pro Koulu-toimintakulttuuri, jossa hyvän huomaamiseen ja positiiviseen vuorovaikutukseen kiinnitetään huomiota. Tästä oppilaita myös palkitaan pienillä diplomeilla, ja kun näitä on kerätty tarpeeksi, pidetään palkkiotunti.

bottom of page