top of page

Hervannan jäähalli remontoidaan 2023

Hervannan jäähalliin on tulossa remontti vuonna 2023. Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi 14.12.2021 Hervannan jäähallin muutos- ja korjaustöiden tarveselvityksen ja hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi.
Arkkitehtiluonnosten, tilaohjelman ja kuntotutkimusten perusteella tehdyn laskelman mukaan hankkeen kustannusarvio on reilut 2 miljoonaa euroa.
Korjaustyöt alkavat suunnitelman mukaan helmikuussa 2023, ja niiden on määrä valmistua saman vuoden lokakuussa. Jäähalli otetaan uudelleen käyttöön joulukuussa 2023. Jäähalli suljetaan rakennustöiden ajaksi ja asiakkaat ohjataan muihin jäähalleihin Hakametsään ja Tesomalle, kunnes muutos- ja korjaustyöt on tehty.
Hervannan jäähalli valmistui maanlaiseen kallioluolaan, Hervannan väestösuojan yhteyteen vuonna 1984. Tilojen suurin haaste on jääkoneen ja lumensulatusaltaan sijainti jäähallin käyttäjien sisääntulo- ja kulkureitin vieressä. Niiden nykyinen sijainti on todettu turvallisuusriskiksi risteävän liikenteen ja katvealueiden vuoksi. Suunnitelman mukaan jääkoneen ja sulatusaltaan sijoituspaikka siirretään keskellä sijaitsevan pukuhuonekokonaisuuden toiseen päähän pois kulkureiteiltä.
Kaikki nykyiset kevytrakenteiset tilat hallissa ovat huonokuntoisia, ja ne rakennetaan uudelleen. Muun muassa pukuhuone- ja pesutiloja, valvomo, taukotila, ensiaputila, siivoustila sekä varasto- ja huoltotiloja rakennetaan uudelleen. Toiseen kerrokseen tulee pieni kahviotila ja keittiö. Hankkeen yhteydessä uudistetaan myös hallin salaojat.
Lautakunta hyväksyi lisäksi yksimielisesti toivomusponnen, jonka mukaan se edellyttää, että Hervannan jäähallin korjaus ei ajoitu päällekkäin Hakametsä Sport Campuksen jäähallien muutostöiden kanssa.
Kuvatekstit:
Jäähallin nykyistä kahviota ovat seurat hoitaneet talkoovoimin. Kahvion emäntä Kati Heikkilän mukaan kahvio on ollut suosittu, mutta luonnollisesti nyt koronan aikana asiakasmäärät ovat selvästi vähentyneet. Kati Vähätalo pitää remonttia tärkeänä ja uudistuksia tervetulleina

Sirpa Koivu

22.12.2021

bottom of page