top of page

Hervannan keskustaan lisää asuinkerrostaloja

Insinöörinkatu 21 ja Lindforsinkatu 2-4, asemakaava-alue. Kartta: Tampereen kaupunki, 2024.

Hervannan keskustaan on suunnitteilla lisää asuinkerrostaloja. Kyseessä on yksi vuoden 2024 täydennysrakentamishankkeista Kaakkois-Tampereella.

Sirpa Koivu

20.3.2024

Kaakkoisella alueella tarkoitetaan tässä lehden jakelualueen kaupunginosia eli Hallilaa, Hervantaa, Kaukajärveä, Lahdesjärveä, Lukonmäkeä, Messukylää ja Vuoresta.

Tampereen päivitetyssä asemakaavoitusohjelmassa vuosille 2024-2028 alueelle on tulossa kaikkiaan yhdeksän kohdetta. Mukana ovat Kaukajärven koulu, Hervannan pohjoisakselin eteläpuoli, Lindforsinkadun ja Insinöörinkadun risteysalueen tontit, Vuoreksen keskusaukio ja Hallilan Kuusikontori. Niistä neljän suunnittelua viedään eteenpäin tänä vuonna.

Suunnittelu alkaa tänä vuonna

Hervannan keskustaan suunnitellut asuinkerrostalojen tonttien asemakaavanmuutostyöt alkavat tänä vuonna.

Osoitteessa Lindforsinkatu 2-4 olevat tontit ovat yksityisomistuksessa. Tonteilla on kaksi liikerakennusta, toisessa on muun muassa kirpputoreja ja toisessa kahvila, R-kioski ja parturi. Rakennukset tullaan aikanaan purkamaan asuinkerrostalojen tieltä.

Toinen tontti osoitteessa Insinöörinkatu 21 on kaupungin omistuksessa. Se on osa Duon pohjoispuolella olevaa pysäköintialuetta.

Tonttien kaavoilla on eri numerot, mutta niitä viedään eteenpäin rinnakkain Hervannan kehittämisen näkökulmasta. Kaupunki ja yksityinen omistaja tekevät yhteistyötä kaupunkikuvallisen ilmeen yhtenäistämiseksi ja suunnittelussa huomioidaan keskustan arvoarkkitehtuuri.

Hankkeessa edetään nopeasti

- Tavoitteena on saada osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville tämän vuoden syksyllä. Tonteille aiotaan rakentaa useita kerrostaloja, kertoo Tampereen asemakaavoituksen projektiarkkitehti Raija Mikkola.

- Silloin saadaan mahdollisesti jo nähtäväksi viitekuvia, joiden pohjalta on osallisten parempi hahmottaa suunnitelmaa ja antaa siitä täsmällisempää palautetta, Mikkola pohtii.

- Hanke etenee nopeasti. Hyväksymisvaiheeseen toivotaan päästävän jo ensi vuonna.

Hervannan pohjoisakselin täydennysrakentamista koskeva kaavoitus etenee vihdoin toiseen vaiheeseen tänä vuonna. Orivedenkadun etelänpuolen asemakaavaehdotuksen on suunniteltu tulevan nähtäville tämän vuoden syksyllä ja etenevän hyväksymisvaiheeseen 2025 keväällä.

Vuores-aukiosta suunnittelukilpailu

Vuoreksen liepeillä on vireillä useita asemakaavoja. Uusin hanke käynnistyy tänä vuonna kaupunginosan keskustassa. Aikeissa on päivittää puistokadun itäpuolella sijaitsevien palvelukorttelien asemakaava.

- Asemakaavaratkaisun pohjaksi järjestetään jo tänä vuonna suunnittelukilpailu, jonka jälkeen asemakaavoitustyö alkaa, Raija Mikkola toteaa.

- Tässäkin tapauksessa tarkoitus on edetä nopeasti. Suunnitteilla on noin 8 000 kerrosneliömetriä asumiselle ja muuta kerrosalaa saman verran.

Yhdellä suunnittelualueen tonteista sijaitsee Liikekeskus Klaava, jossa on Sale-myymälän lisäksi muun muassa seurakuntakoti ja Vuoreksen neuvola.

Klaavaa oli tarkoitus laajentaa Vuoreksen kasvaessa. Vielä kaksi vuotta sitten Pirkanmaan Osuuskauppa kävi neuvotteluja liikekeskuksen laajentamisesta, mutta maltillisemmin kuin alkuperäisissä suunnitelmissa.
Lopulta kaupunki päätti ottaa tontin ja sen vieressä sijaitsevat osin rakentumattomat palvelukorttelit uudelleen tarkasteluun. Nyt koko Vuores-aukion asemakaava päivitetään vastaamaan alueen palveluiden ja asumisen tarpeita.

Hallilassa Kuusikontoria uudistetaan

Myös Hallilan kaupunginosakeskustan kehittäminen alkaa tänä vuonna. Kuusikontoriksi nimetyllä alueella lähellä raitiotiepysäkkiä sijaitsee kaupungin tonteilla kaksi liikerakennusta.

Kaavoitusohjelmaan on otettu kyseisten liiketonttien täydennysrakentaminen ja käyttötarkoitusten muuttaminen.

Asemakaavoitus aiotaan aloittaa jo tänä vuonna niin että osallistumis- ja arviointisuunnitelma tuotaisiin nähtäville jo tulevana syksynä.

Tonttien maankäyttöä tehostetaan, sinne tulee asuinkerrostaloja ja liiketiloja. Asuinrakentamiselle kerrosalaa on suunniteltu 6 000 kerrosneliömetriä ja muulle toiminnalle 700 kerrosneliömetriä.

bottom of page