top of page

Hervannan pohjoisakselin suunnittelualueesta tehtiin toteutussopimuksia

Tampereen kaupungin ja Hartela Länsi-Suomi Oy:n sekä kaupungin, Skanska Talonrakennus Oy:n ja Setlementtiasunnot Oy:n väliset toteutussopimukset Hervannan pohjoisakselin suunnittelualueesta hyväksyttiin asunto- ja kiinteistölautakunnassa 16.6.2021. Sopimukset hyväksyttiin ehdolla, että kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyy 22.6. korttelin pysäköintijärjestelyjen esisopimuksen.

Hervannan Sanomat

17.6.2021

Asemakaavamuutoksessa tontinluovutuskilpailun alue on jaettu kahdeksi asemakaava-alueeksi, joista ensimmäisen asemakaava on vahvistunut vuonna 2021. Toinen vaihe on asemakaavaprosessissa. Ehdollisella asemakaavan toteutussopimuksella sovitaan rakennusoikeuden luovuttamisesta alueelta ja pysäköintijärjestelyjen toteuttamisen periaatteista sekä alueen jatkokehittämisestä.
Kaupunki luovuttaa rakennusoikeutta ideakilpailuun perustuen Hervannan pohjoisakselin suunnittelualueelta. "Keinutaan"-työn pohjalta rakennusoikeutta luovutetaan Hartela Länsi-Suomi Oy:lle tai sen osoittamille yhtiöille ja "Pons-Hervannan sillat" -työn pohjalta Skanska Talonrakennus Oy:lle ja Setlementtiasunnot Oy:lle tai niiden osoittamille yhtiöille. Tämä tapahtuu sitten, kun Hervannan pohjoisakselin suunnittelualueelle yhteistyössä laadittu asemakaavamuutos on saanut lainvoiman ja tontit on muodostettu sekä rekisteröity. Korttelin toteuttaminen edellyttää pysäköintilaitoksen rakentamista heti ensimmäisessä vaiheessa. Pysäköintilaitokseen tulee autopaikkoja kaikilta korttelin tonteilta.
Tontit vuokrataan Hartela Länsi-Suomi Oy:lle sekä Skanska Talonrakennus Oy:lle ja Setlementtiasunnot Oy:lle tai niiden osoittamille yhtiöille. Tonttien asuinrakennusoikeudesta noin 30 prosenttia on toteutettava MAL4-sopimuksen mukaisena kohtuuhintaisena asuntotuotantona. Toteutussopimus sisältää asuntokokojen ohjauksen.
– Lautakunta on tyytyväinen, kun Hervannan pohjoisakselin toteutus etenee muutaman vuoden takaisen ideakilpailun pohjilta. Alueelle tullaan saamaan laadukasta sekä monipuolista asuntotuotantoa aivan ratikkareitin varrelle, iloitsee apulaispormestari Jaakko Stenhäll.
Tampereen kaupunki järjesti vuonna 2017 kortteleiden ideakilpailun Hervannan pohjoisakselin alueen kehittämisestä. Ideakilpailun painopiste oli kaupunkisuunnittelussa ja korttelien suunnittelussa sekä asumisen monimuotoisuuden varmistamisessa. Prosessia on jatkettu voittaneiden kilpailuehdotuksien tekijöiden kanssa kumppanuuskaavoituksena. Tavoitteena on laatia korkeatasoinen suunnitelma, joka parantaisi kaupunkikuvallista laatua ja uudistaisi asuinkerrostaloasumisen konsepteja Hervannan pohjoisen sisääntuloalueen ympäristössä.
Kuva voittajaehdotuksesta "Keinutaan". Kuva: BTS-Arkkitehdit.

bottom of page