top of page

Hervannanrinne ulkoilu- ja virkistyskäyttöön

Havainnekuva Hervannanrinteen suunnitellusta ulkokuntosalista. Kuva: Sitowise.

Hervannanrinne, joka on aikaisemmin toiminut laskettelukeskuksena vuoteen 2019 saakka, aiotaan muuttaa ulkoilu- ja virkistyskäyttöön sekä luontoarvoiltaan monipuolisemmaksi. Alueelle suunnitellaan monipuolisia maastopyöräreittejä, kuntoportaita, kävelyreittejä sekä ulkokuntosalia ja pulkkamäkeä. Alue sijaitsee Pohjois-Hervannassa lähellä Lukonmäen pientaloaluetta. Yleissuunnitelma on nyt nähtävillä Tampereen kaupungin verkkosivuilla sekä Turtolankadun ja Yrjöläntien risteyksen alikulkutunnelin lähettyvillä, ja siitä voi antaa kommentteja 24.4.2024 saakka.

Milla Zuev

10.4.2024

Suunnittelun lähtökohtana on ollut vuonna 2023 toteutettu kysely, jossa kuntalaisilta kerättiin ideoita ja toiveita alueen kehittämiseen. Kysely oli avoinna kesäkuussa, ja siihen saatiin yli tuhat vastausta.
Kaupunginpuutarhuri Timo Kosken mukaan vuonna 2024 lähdetään toteuttamaan polkupyöräratoja, mutta muutoin kyseessä on useamman vuoden investointi.

– Tänä vuonna toteutetaan maastopyöräreittejä. Paikalla on toiminut epävirallinen harrasteporukka, jonka kanssa teemme sopimuksen, ja he alkavat ylläpitää näitä. Isompia investointirahoja tullaa esittämään tulevien vuosien budjetteihin. Aikataulu projektilla riippuu siitä, kuinka rahaa saadaan talousarviosta läpi, mutta aloitusta esitetään ensi vuodelle. Tässä on kuitenkin tiukka talousraami, jossa on pysyttävä. Todennäköisesti kahtena tai kolmena vuotena tullaan tekemään investointeja alueelle, Koski ennakoi.

Maastopyöräreittejä ja kuntoportaat

Reittejä virkistysmäelle suunnitellaan erityisesti maastopyöräilyä ajatelle. Reitit ovat vaikeusasteiltaan vaihtelevia, ja niihin muotoillaan hyppyreitä ja kaarteita. Ne kulkevat avoimissa rinteissä ja metsäalueilla. Pyöräilyn laskureitit suunnitellaan siten, että vaarallisia risteyskohtia kävelijöiden kanssa ei synny. Reittien varrelle tuodaan myös opasteita, jotka kertovat pyöräilijöille ajosuunnan, minkä on tarkoitus lisätä turvallisuutta.

Mäessä kulkee nykyään polku, joka kunnostetaan kävelijöitä varten. Polun vierelle toteutetaan rinnejuoksuun tarkoitettu rata. Rinteisiin rakennetaan myös valaistut kuntoportaat, jotka vievät näköalapaikale. Kuntoportaat olivat eniten toivottu asia Hervannanrinteeseen viime vuonna toteutetussa kyselyssä.

Ulkokuntosali ja näköalapaikka

Kuntoportaideen ja rinnejuoksuradan lisäksi Hervannanrinteen alaosaan rakennetaan ulkokuntosali, josta löytyy kahdeksan erilaista kuntoiluvälinettä: monitoimiteline, hyppyboksit, Battle Ropes, yhdistelmälaite eli selkä-, vatsa-, ja dippipenkki, jalkakyykky, vaakasoutu, ylävetolaite, penkkipunnerrus sekä lisäksi runkolukittava pyöräteline.

Ulkokuntosalin yhteyteen rakennetaan myös penkkejä ja piknikpöytä sekä roska-astiat. Alarinteelle tulee pulkkamäki, jossa koko perhe voi talvisin laskea mäkeä.

Ylös rinteeseen näköalapaikalle suunnitellaan nuotiopaikkaa esimerkiksi makkaranpaistoa varten. Nuotiopaikalle on tulossa penkkejä ja pöytiä sekä pyöräteline.

Luontoarvot huomioitu

Avoimia kohtia Hervannanrinteessä tullaan jatkossa hoitamaan niittyinä. Metsäiset osat säilytetään, vaikka joitakin huonokuntoisia puita kaadetaan pois. Mäen laelle tulee niittyalue, jossa on mahdollista oleskella ja pitää esimerkiksi piknikkejä. Reuna-alueille istutetaan pensaita, jotta kasvillisuudesta tulee monipuolisempaa ja kerroksellisempaa. Tavoitteena on monipuolisempi kaupunkiluonto.

Rinteen suunnittelussa noudatetaan kestävän ympäristörakentamisen periaatteita. Pienimuotoisessa maastonmuotoilussa ja reittien kunnostamisessa hyödynnetään puhtaita kierrätysmaa-aineksia. Suunnittelussa on otettu huomioon liito-oravat ja niiden liikkumisyhteyksien säilyttäminen istuttamalla puita liikkumisreiteille. Alueella kasvaa myös erittäin uhanalaista lahokaviosammalta, mikä on huomioitu, kuten myös alueella kasvavat vieraslajit.

Hulevesien osalta Hervannanrinteen suunniteltu virkistyskäyttö ja rakenteet eivät aiheuta merkittäviä muutoksia. Rinteen alaosassa pitkällä matkalla putkitettu oja avataan hulevesipainanteeksi. Se kehittyy osin kasvipeitteiseksi, mutta toteutetaan pääosin kiviaineksella ja soralla. Rakentamisen aikana vaikutuksia hulevesiin hallitaan ja ohjeistetaan huolellisesti.

bottom of page