top of page

Hervannanrinteeseen nousee suuri virkistysalue

Havainnekuva suunnitellusta virkistysalueesta. Kuva: Tampereen kaupunki.

Hervannanrinteeseen nousee lähivuosina uusi virkistysalue, joka tämän hetken arvion mukaan tulee valmistumaan vuoteen 2027 mennessä. Tampereen kaupungin erikoissuunnittelija Milja Nuuttila kertoo, että alueelle on tulossa kuntoportaat, ulkokuntosali, rinnejuoksupolut, maastopyöräreittejä, talvisin pulkkamäki sekä näköalatasanteelle tulisija ja penkkejä.

Milla Zuev

5.6.2024

Hervannanrinteen yleissuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 28.5.

Vuoden 2024 aikana kunnostetaan jo olemassa olevia maastopyöräreittejä. Kunnostaminen ja uusien reittien rakentaminen kestää noin 2–3 vuotta. On mahdollista, että kuntoportaat päästään rakentamaan vuonna 2025 ja ulkokuntosali vuonna 2026.

Alueen suunnittelun apuna käytettiin kuntalaisille suunnattua toivekyselyä. Kyselyn perusteella eniten toivottuja asioita, kuten kuntoportaat, päätettiin toteuttaa ottaen huomioon rakentamiskustannukset, tilavaatimukset ja lähialueilta jo valmiiksi löytyvät toiminnot.

Luonnos oli huhtikuussa nähtävillä, ja siitä saaduissa palautteissa esitettiin kiitoksia ja ehdotuksia pyöräreittien tarkennukseen sekä toiveita vapaalaskemisesta ja freestyle-lautailusta. Yhdessä palautteessa toivottiin pienille lapsille suunnattuja toimintoja. Jatkosuunnittelussa palautteissa kommentoidut asiat vielä tarkentuvat.

Luontoarvot huomioitu

Vaikka Hervannanrinteeseen rakentuu nyt paljon uutta, säilyy paikalla toki myös luontoa.

– Avoimia rinteitä hoidetaan jatkossa niittyinä ja metsäiset alueet säilyvät. Reunavyöhykkeitä kehitetään kerroksellisemmiksi ja monilajisiksi pensasistutuksin sekä valikoiduissa kohdissa huonokuntoista puustoa harventamalla. Liito-oravayhteyksiä tuetaan puuistutuksin. Kasvillisuusvalintojen ja hoidon tavoitteena on kaupunkiluonnon monipuolistaminen. Virkistysmäki on hoitoluokaltaan ulkoilu- ja virkistysmetsää. Avoimien osuuksien ja niittyjen hoitoluokka on pääosin maisemaniitty. Uuden mäen laella on osoitettu käyttöniittyalue piknik- ja oleskelukäyttöön, Nuuttila kertoo.

Nuuttilan mukaan muutoksilla tavoitellaan alueen siisteyttä sekä virkistys- ja kuntoilumahdollisuuksien lisäämistä, jotta yhä useampi voisi viihtyä ulkona ja kuntoilla helpommin.

Rinteen alaosassa on putkitettu oja, joka avataan loivaksi hulevesipainanteeksi. Suunnittelussa on huomioitu lahokaviosammalhavainnot ja vieraslajit.

Tällä hetkellä hiihtourheilulle

Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue on hiihtourheilulle varattua aluetta. Paikalla onkin vanha hyppyrimäki. Alue rajautuu länsireunassa mäkihyppyalueeseen, etelässä Hepolamminkatuun ja idässä Turtolankatuun. Alueen pohjoispuolella on Lukonmäen pientaloalue. Mäen alaosassa on huoltoyhteys hyppyrimäelle ja liittyvä polku itä-länsisuuntaiselle ulkoilu- ja hiihtoreitille.

Odotetut kuntoportaat

Nuuttilan mukaan palautteissa kaikkein toivotuin yksittäinen asia oli kuntoportaat. Nyt rinteeseen tullaankin rakentamaan valaistut kuntoportaat sekä rinteisiin varataan maastopyöräilyyn sopivia polkumaisia reittejä.

Jatkosuunnittelun edetessä sovitaan erikseen maastopyöräilyn rakenteista ja niiden ylläpidosta esimerkiksi pyöräilyseuran kanssa. Yleissuunnitelmassa esitetyt reitit, kasvillisuus, välineet ja kalusteet ovat ohjeellisia ja myös tarkentuvat rakennussuunnittelun aikana.

Hervannanrinteen virkistysalueen kustannusarvio on 595 000 euroa. Toiminnallisten alueiden, kuten kuntoportaiden ja näköalapaikan osuus kustannusarviosta on noin 300 000 euroa. Rakentaminen alkaa tänä vuonna ja toteutetaan tulevina vuosina vaiheittain loppuun.

bottom of page