top of page

Huumeriippuvuudesta on mahdollista toipua

Tarve uusille huumeriippuvaisten ryhmille kasvaa koko ajan. Nimettömien Narkomaanien vertaisohjaajat kertovat, että huumeriippuvuudesta on mahdollista toipua.

Satu Lepistö

14.4.2021

Tampereen huumetilanne on näyttäytynyt jo pitkään huolestuttavana ja esimerkiksi huumetakavarikkojen määrä on viime vuosina Pirkanmaalla kasvanut rajusti. Myös Nimettömien Narkomaanien (Narcotics Anonymous) vertaisryhmissä tilanne on näkynyt.
- Toveriseuramme kasvaa ja uusia ryhmiä perustetaan jatkuvasti, kertovat tässä jutussa vain etunimillään esiintyvät Satu ja Arto Tampereen Nimettömistä Narkomaaneista. – Se kertoo, että tarve ryhmille on kasvussa.
Nimettömät Narkomaanit toimii toipuvien addiktien vertaistukena. Ryhmissä anonymiteetin säilyttäminen on tärkeää, sillä tunnistetuksi tulemisen pelko ei saa muodostua esteeksi ryhmään tulemiselle. Sekä Satu että Arto ovat addikteja. Muiden ihmisten käsitys toipuvasta addiktista on usein hiukan stereotyyppinen.
- Toveriseurassamme on monen ammattikunnan edustajia ja töissä käyviä sekä opiskelevia ihmisiä myös, muistuttavat Satu ja Arto. – Nimettömyys tarkoittaa kaikkien jäsentemme tasa-arvoisuutta. Nimettömyyden ja luottamuksen ilmapiiri tuo turvaa kokouksiimme, koska uskomme monella addiktilla olevan kynnys tulla kokoukseen siinä pelossa, että hänet tunnistetaan tai leimataan.

Ryhmissä jaetaan toiveikasta toipumisen sanomaa

NA-ryhmien päätarkoitus on saattaa toiveikasta sanomaa siitä, että jokainen addikti voi käyttämästään huumausaineesta riippumatta lopettaa käytön ja päästä eroon aineista. NA luokittelee myös alkoholin huumeeksi.
- Jokainen uusi jäsen on meille kultaakin kalliimpi, sanovat Satu ja Arto.
Kokemus siitä, että on tärkeä, saattaa olla toipumista aloittavalle addiktille ensimmäinen. Koronatilanne ei ole poistanut huumeongelmaa, vaan ryhmien toimintaa on täytynyt jatkaa siitä huolimatta.
- Vallitsevan koronatilanteen aikana ryhmiimme tulee edelleen uusia apua etsiviä addikteja. Moni ympäri Suomea kokoontuva ryhmä on koronatilanteesta johtuen siirtynyt pitämään kokouksia Internetissä, mutta osa ryhmistä kokoontuu edelleen fyysisissä tiloissa, Satu ja Arto sanovat.
Myös Hervannassa on NA-ryhmä, mutta sen kokoontumiset on toistaiseksi peruttu.

Toiminta on vapaaehtoisvetoista

Nimettömät Narkomaanit sai alkunsa Los Angelesissa vuonna 1953 ja Suomeen se rantautui vuonna 1985. Koko toiminta perustuu jäsenten vapaaehtoisuudelle ja lahjoituksille, eikä toveriseura ota esimerkiksi ulkopuolisia lahjoituksia vastaan.
- Kaikki toiminta ryhmien vetämisestä kirjallisuuden kääntämiseen ja esimerkiksi internet-sivujen ylläpitämiseen sekä puhelinpäivystykseen on omien jäsentemme vapaaehtoista palvelutoimintaa, kertovat Satu ja Arto.
Toiminnan ydin on toipumiskokouksissa. Ne ja kaikki muu toiminta tähtäävät toipumissanoman levittämiseen.
- Toipumiskokouksissa kokoonnumme jakamaan toisillemme voimaa, toivoa ja kokemusta puhtaana pysymisestä sekä kahdentoista askeleen ohjelmasta, Satu ja Arto sanovat.
Satu ja Arto haluavat toivottaa kaikki päihdesairaudesta kärsivät ja sitä itsellään epäilevät tervetulleiksi kokouksiin. Vertaistuessa on se etu, että uusia tulijoita tukevat samantyyppisiä asioita kokeneet, jotka ymmärtävät millainen elämä toipuessaan on jätettävä taakse ja millaisia toimenpiteitä uuden elämän aloittaminen vaatii.
- Jäsenyytemme ainoa edellytys on halu lopettaa huumeiden käyttö. Me emme tee huumeettomuuslupauksia vaan elämme päivän kerrallaan. Emme esimerkiksi vaadi selvin päin olemista, kun tulee ensimmäiseen kokoukseensa. Ovemme ovat auki kaikille apua etsiville, sanovat Satu ja Arto.
- Mukana on lukemattomia huumeista irti päässeitä ihmisiä, jotka auttavat toisiaan. Yksin ei tarvitse pystyä ja addiktia pystyy parhaiten auttamaan toinen addikti.
Satu ja Arto kannustavat päihdeongelman kanssa painivaa hakeutumaan ryhmään. Ajantasaiset tiedot kokoontuvista ryhmistä löytyvät internetistä osoitteesta www.nasuomi.org.

bottom of page