top of page

Itä-Hervantaan tulee paras tiedon-siirtoyhteys joka on keksitty

Valokuituyhteys on häiriötön, koska se kulkee maan alla putken sisällä. Siihen ei vaikuta esimerkiksi säätila, puiden lehdet tai tiedonsiirron ruuhka-ajat. Kuva: Valokuitunen Oy.

Tänä päivänä yhä useampi haluaa kotiinsa hyvät ja toimintavarmat valokuituyhteydet. Nyt sellaisia ollaan rakentamassa Itä-Hervannan alueelle. Verkko rakennetaan ensi vuonna, mutta työt saatetaan päästä aloittamaan jo tämän vuoden puolella. Kun kaikki on valmista, kulkee valokuituyhteys Itä-Hervannassa yhteensä yli 70 kotitalouteen. Rakentuvaan valokuituverkkoon voi liittyä jopa 500 kotitaloutta.
Valokuituyhteyden rakentaa Valokuitunen Oy, joka operoi kaupunkien ja kuntien taajama-alueilla. Yhteyden rakentaminen kannattaa monesta syystä.
– Parempaa tiedonsiirtoyhteyttä ei ole vielä keksitty. Valokuituyhteys perustuu valon nopeuteen. Siksi se on nopein mahdollinen tiedonsiirtoyhteys, mitä on saatavilla. Kun muut tiedonsiirtoyhteydet kuljettavat tietoa tyypillisesti 50-100 megatavua sekunnissa, kykenee valokuitu kuljettamaan sitä jopa 100 gigatavua sekunnissa. Valokuidun kapasiteetti on myös käytännössä rajaton. Koko maailman tietoliikenne mahtuisi kulkemaan yhtä valokuitua pitkin, Valokuitunen Oy:n toimitusjohtaja Heikki Kaunisto sanoo.
Valokuituyhteys on myös häiriötön, koska se kulkee maan alla putken sisällä. Siihen ei vaikuta esimerkiksi säätila, puiden lehdet tai tiedonsiirron ruuhka-ajat. Käytännössä ainoa mikä häiritsisi sitä olisi se, jos kaapeli kaivettaisiin poikki muiden kaivuuhankkeiden yhteydessä, mutta sellaista tapahtuu erittäin harvoin, jos koskaan.
Lisäksi valokuituyhteys on ratkaisuna erittäin ympäristöystävällinen, sillä se on vähiten ympäristöä rasittava ratkaisu. ICT-alan osuus maailman sähkönkulutuksesta on arviolta noin 4-10 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöt noin 3-5 prosenttia, mikä on enemmän kuin lentoliikenteessä.
– Tilastojen mukaan valokuituyhteys kuluttaa parhaimmillaan vain tuhannesosan siitä sähkömäärästä, minkä mobiiliverkko kuluttaa saman tiedon siirtämiseen.
– On ennustettu, että ICT-alan sähkönkulutus voi jopa kymmenkertaistua vuosikymmenen loppuun mennessä. Sillä on isot vaikutukset ympäristöön.
Kaunisto ei halua moittia niitä, jotka käyttävät mobiiliyhteyttä. Hänen mukaan mobiiliyhteydet ovat todella käytännöllisiä ja tärkeitä kaikille. Jos kuitenkin kotiin tarvitaan kiinteä tiedonsiirtoyhteys, niin valokuituyhteys on siinä tapauksessa paras ratkaisu.
Sopimus valokuituyhteyden rakentamisesta tehdään aina kiinteistön omistajan kanssa, joten yrityksen asiakkaina on tavallisesti omakotitalojen omistajia ja taloyhtiöitä. Ennen kuin valokuituyhteyttä lähdetään rakentamaan, täytyy selvittää, kuinka suuri määrä asukkaista haluaa sellaisen itselleen.
– Valokuitualueella sijaitsee tyypillisesti noin 100-500 kiinteistöä. Rakentamispäätös on tyypillisesti kannattavaa tehdä, jos joka viides lähtee siihen mukaan. Asukkaan näkökulmasta valokuituverkkoon liittyminen on edullisinta siinä vaiheessa, kun se perustetaan. Myöhemmin paikan päälle täytyy tuoda kaivinkone aina erikseen ja se maksaa melkoisesti, Kaunisto sanoo.

Suvi Roselli

19.10.2022

Sopimuksissa paljon eroja

Kauniston mukaan ei ole yhdentekevää, keneltä valokuituyhteyden hankkii, koska sopimuksissa ja palveluiden tuottamisessa on paljon eroja.
– Kannustan ihmisiä perehtymään huolella siihen, mitä he ovat hankkimassa. Jossakin sopimuksessa hintaan sisältyy pihatöistä aiheutuvat kustannukset, mutta toisessa eivät. Hintaan voi sisältyä sisätiloihin asennettava päätelaite ja sen ylläpito tai sitten ei, joten hintoja ei voi aina suoraan verrata toisiinsa. Myös palveluiden tilaaminen pitkillä määräaikaisuuksilla on saatettu sitoa kuidun hankintaan.
Siinäkin on eroja, kuka valokuituverkossa kulkevan internet-yhteyden toimittaa ja kuinka paljon asiaan voi vaikuttaa itse.
– Valokuituyhteys on usein suljettu kilpailulta siten, että jos hankkii yritykseltä valokuituyhteyden, on pakotettu hankkimaan myös internet-yhteyden. Sen sijaan meillä valokuituyhteys on avattu kilpailulle niin, että me toimitamme vain valokuituyhteyden ja asiakas saa sen jälkeen valita jo tällä hetkellä seitsemästä eri vaihtoehdosta, keneltä hän haluaa internet-yhteyden hankkia.
Päätöstä valokuituyhteyden toimittajasta ei siis kannata tehdä hätäisesti.
– Valokuituyhteys rakennetaan vain kerran ja se kestää sitten vähintään 50 vuotta, joten asiakas sitoutuu siihen 50 vuodeksi. Se on iso päätös, joten asiakkaan kannattaa miettiä tarkkaan, mihin sitoutuu. Valitettavan paljon näkee sitä, etteivät ihmiset ole tienneet, mihin nimensä laittavat ja jos he tulevat katumapäälle, niin peruutusmaksu voi olla jopa 2500 euroa.
Kauniston mielestä Suomeen tulisi rakentaa mahdollisimman kattava valokuituverkko mahdollisimman nopeasti.
– Tietoliikenne satakertaistuu kymmenen vuoden sisällä, joten nyt on aika lisätä kapasiteettia ennen kuin se on liian myöhäistä.

bottom of page