top of page

Kaukajärven koulun suunnitelmat aloitettu

Tälle tontille rakentuu aikanaan päiväkodin, koulun, kirjaston ja nuorisotilan kokonaisuus.

Kaukajärven koulun, päiväkodin, kirjaston ja nuorisokeskuksen kaavoitustyö on käynnistetty.

Milla Zuev

17.1.2024

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä aikavälillä 11.1. - 1.2.2024 Tampereen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.tampere.fi/kaupunkisuunnittelu/kaupunkiymparisto-uudistuu/kaukajarvi-kaukajarven-koulu-paivakoti-kirjasto-ja-nuorisokeskus. Aineistoon voi tutustua myös Tampereen palvelupisteellä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B.

Tavoitteena on joko laajentaa nykyistä koulurakennusta tai vaihtoehtoisesti korvata se kokonaan uudella. Tarkoituksena on myös tuoda tontille päiväkoti- ja kirjastopalvelut sekä nuorisotilat. Rakennus on tarkoitus sovittaa kaupunkikuvaan huomioiden alueen läpi kulkeva ekologinen yhteys ja liikenneturvallisuus. Tavoitteena on, että uudessa koulussa olisi 1300 oppilasta ja uudessa päiväkodissa 160 lasta.

Alueella on käynnissä Kaukajärvi-Annala –kaupunginosaohjelma, joka pohjautuu strategiaan ja haluun uudistaa kaupungin vanhempia asuinalueita. Kaupunginosaohjelmalle on laadittu 36 kohdan visio, joka pohjautuu ajatukselle “elämää kuin pikkukaupungissa.” Käynnistynyt kaavahanke on kaupunginosaohjelman merkittävin uudistus.

Uudisrakennus vai korjaus?

– Kaavahankkeessa ollaan nyt aloitusvaiheessa. Tavoitteena on, että ennen kesälomaa kaavan luonnos ja koulun viitesuunnitelma saataisiin nähtäville. Tässä vaiheessa vielä selvitetään, korvataanko koulurakennus vai korjataanko nykyistä, kertoo projektiarkkitehti Marjut Lund-Rahkola.

Se, ryhdytäänkö kokonaan uutta koulurakennusta rakentamaan, riippuu kuntoselvityksen tuloksista sekä suojeluarvoista. Rakennuksen suojeluarvoista käydään keskustelua maakuntamuseon kanssa. Lopulta se, millaiseksi lopullinen rakennus muodostuu, on Lund-Rahkolan mukaan siis monen asian summa.
– Kaupunkilaisten näkökulmasta on hyvä, ettei mitään lukkoon lyötyä vielä varsinaisesti ole. Kaikenlaisia mielipiteitä otetaan vastaan nähtävilläoloaikana, joten tässä on mahdollisuus päästä vaikuttamaan, Lund-Rahkola sanoo.

Palautetta voi antaa postitse osoitteeseen Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere, käymällä kaupungin palvelupisteellä ja sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tampere.fi. Otsikossa on hyvä mainita, että palaute koskee juuri Kaukajärven koulun, päiväkodin, kirjaston ja nuorisokeskuksen suunnitelmaa, jotta palautteen kohde hahmotetaan.

bottom of page