top of page

Kaukajärvi ja Annala kehittyvät

Haiharan kartano on tärkeä kaukajärveläisille. Kuva: Laura Happo/Tampereen kaupunki.

Asukaskyselyn tulokset valmiit

Milla Zuev

8.5.2024

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelma keräsi helmikuussa 2024 työnsä tueksi asukkaiden mielipiteitä karttakyselyllä neljästä alueen kehittämiskohteesta. Kohteet olivat Haiharan kartanon alue, valaistukseen liittyvät parannukset, vieraslajitalkoiden paikat ja ulkokuntosali. Kyselyyn sai osallistua niin verkossa kuin esimerkiksi Kaukajärven talviriehassa, Likellä-kerhossa, K-Supermarket Kaukajärvellä ja Annalan Salessa. Kaupunginosaohjelman projektisuunnittelija Sini Lempisen mukaan teemat kirvoittivat asukkaita hienosti osallistumaan kyselyyn, ja siihen saatiinkin 479 vastausta.

- Asukkaat ovat olleet kiinnostuneita vaikuttamaan oman asuinalueensa asioihin, ja haluan kiittää jokaista myös tähän kyselyyn vastannutta, toteaa Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelman projektipäällikkö Henna Kuitunen tyytyväisenä.

Haiharan kartano

Vastaajista 80 prosenttia ilmoitti käyneensä Haiharan kartanolla viimeisen vuoden aikana, joten alue on selkeästi asukkaille tärkeä.

– Haiharan kartanon alueen kehittäminen on iso kokonaisuus, joka kulkee kaupunkikulttuuriyksikön suunnitelmissa ympäri vuoden. Selkeä esiin noussut teema oli, että kartanolle kaivattiin erilaisia tapahtumia, kuten kirppiksiä, myyjäisiä, konsertteja, keikkoja ja harrastusmahdollisuuksia, joita kartanolla jo järjestetään. Näitä toivotaan myös jatkossa, kuten myös sitä, että eri ikäryhmät huomioitaisiin toiminnan suunnittelussa.

Myös ympärivuotista kahvilatoimintaa toivottiin, kun nyt kahvila toimii kesäkahvilana, koska rakennus, jossa se on, on kylmä. Siinä sijainnissa ei kuitenkaan ole mahdollista pitää kahvilaa talviaikaan, Lempinen summaa.
Haiharan kartanon alueen kehittämistä jatketaan siis edelleen ja etenemisestä uutisoidaan erikseen.

Valaistusta vapaa-ajanviettopaikoille

Erityisesti vapaa-ajanviettoon liittyville paikoille ja reiteille, kuten Isolammin ja Isolammenpuiston ympäristöön sekä Kaukajärven rannassa Grahninpuiston rantareitille kaivattiin valaistuksen parannuksia. Täysin puuttuvasta valaistuksesta raportoitiin Riihiniemen alueella ja Kuminakadulta ja Kuminapolulta lähtevillä kävelyreiteillä. Annalassa puolestaan puutteita oli Karosen koulun kentän ja Karosenpuiston ulkokuntosalin yhteydessä.

Kaupunki aikoo panostaa valaistuksen puutteiden läpikäyntiin vuosina 2024–2025.
– Alueelle ei ole suunnitteilla kokonaisvaltaista, isoa valaistussaneerausta, mutta olemme keränneet tietoa paikoista, joissa asukkaiden mielestä valaistuksessa olisi parannettavaa, Lempinen sanoo.

Vieraslajitalkoot

Vieraslajit huolettivat kyselyyn osallistuneita.

– Alueella järjestetään omaehtoisia vieraslajitalkoita. Paikalle tuodaan kylttejä ja ohjeistuksia siitä, mihin kitkemisjätettä voi laittaa. Kyselyssä oloi 12 lajia, joista kysyimme, mistä niitä löytyy ja minne niitä haluttaisiin mennä torjumaan. Isolammen ympäristö osoittautui tärkeimmäksi paikaksi - sieltä löytyi vieraslajeista lähes kaikkia jättipalsami ylivoimaisesti eniten merkattuna, Lempinen sanoo.

Lisäksi vieraslajien suhteen nousivat esiin Kaukajärven ranta-alue Riihiniemestä Annalan uimapaikalle, Tammipuisto ja Karimaanpuisto. Vastausten perusteella valitaan kolme luonnonhoidon talkoiden kohdetta kesällä 2024, joihin opaskyltit omaehtoisesta talkoilusta viedään. Valitut kohteet uutisoidaan kesällä.

Ulkokuntosali

Vastaajista kolmannes oli käyttänyt Kaukajärven vapaa-aikatalon ulkokuntosalia viimeisen vuoden aikana. Laitteiden uusimista toivottiin.

– Laitteiden helppokäyttöisyys nousi ensisijaisimmaksi toiveeksi, Lempinen sanoo.
Lempinen toivoo, että ulkokuntosalin laitteita päästäisiin uusimaan tänä vuonna.

Toivotuimpia laitteita olivat jalkakyykky säädettävillä painoilla, crosstrainer ja tasapainolauta. Helppokäyttöisyyden lisäksi laitteissa nähtiin tärkeänä niiden riittävä määrä ja riittävä vastus.
Asukkaiden näkemyksiä tullaan käyttämään uudistuksen suunnittelun tukena.

bottom of page