top of page

Kaukajärvi ja Annala myötätuulessa – Asukaskyselyyn runsaasti vastauksia

Kaukajärveä ja Annalaa kehitetään myös asukaskyselyn avulla.

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelman asukaskysely oli avoinna 13.–26.3.2023. Asukaskyselyllä koottiin asukkaiden näkemyksiä alueiden nykytilanteesta ja toivotusta kehittämisestä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1688 henkilöä.

Sirpa Koivu

12.4.2023

– Kyselyn runsas vastaajamäärä on iloinen ja positiivinen yllätys. Selvästi tällaista kaupunginosatyötä alueille toivotaan. On hienoa, että asukkaat haluavat tulla mukaan kehitystyöhön, iloitsi kaupunginosaohjelman projektipäällikkö Henna Kuitunen.
Kyselyn teemoja olivat turvallisuus, viihtyisyys, yhteisöllisyys, alueen maine ja asumisvaihtoehdot.
Tulosten mukaan parhaita asioita Kaukajärvellä ja Annalassa ovat luonto ja palvelut sekä hyvät yhteydet eri kulkuvälineillä moneen eri suuntaan. Vastaajien mielestä julkisten alueiden viihtyisyyttä ja laatua tulisi kehittää.
Myös Kaukajärven ja Annalan liikenneturvallisuutta pitäisi parantaa ja kehittää kulkuväyliä. Lisäksi vastaajat toivoivat palvelujen monipuolistamista ja lisää yhteisiä tapahtumia.
Asukaskyselyn kanssa samanaikaisesti oli avoinna toimijakysely, jolla selvitettiin vastaavia asioita kaupungin eri toimialoilta, alueiden yhdistyksiltä sekä yrityksiltä ja muilta toimijoilta.
Kyselyt ovat osa laajempaa Kaukajärven ja Annalan visiotyötä, jolla haetaan yhteistä suuntaa ja tavoitteita alueiden kehittämiselle.
Asukaskyselyn tarkempi yhteenveto julkaistaan myöhemmin Kaukajärven ja Annalan verkkosivulla www.tampere.fi/kaukajarviannala.
Lisätietoja kaupunginosaohjelmasta löytyy lisäksi Facebookista facebook.com/kauksuannala.

Toukokuussa asukastapahtuma

Kaupunginosaohjelma järjestää ensimmäisen asukastapahtuman keskiviikkona 16. toukokuuta kello 17–19 Kaukajärven vapaa-aikatalolla, jossa jatketaan keskustelua alueen kehittämisestä asukkaiden kanssa.
Hankkeessa halutaan myös tavoittaa muunkielisiä asukkaita ja parantaa esteettömyyttä.
Asukkaiden ja toimijoiden kanssa tehdään visiotyötä, etsitään alueen kehittämistarpeet, jotta konkreettinen työ saadaan käyntiin jo tämän vuoden syksyllä ja myös määriteltyä toimenpiteet seuraaville vuosille.
Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelma toteutetaan vuosina 2023–2025. Tavoitteena on kehittää alueita yhdessä asukkaiden ja toimijoiden kanssa.

bottom of page