top of page

Kevään ylioppilaskirjoitukset vaativat poikkeusjärjestelyjä tänäkin keväänä

Abiturientit suorittavat ylioppilaskirjoituksiaan tänäkin keväänä poikkeusjärjestelyin.

Sofia Tuohimaa

17.3.2021

Koronavirusepidemia vaikuttaa ylioppilaskirjoituksiin tänäkin vuonna, mikä on herättänyt keskustelua sosiaalisen median lisäksi muillakin foorumeilla. Ylioppilaskokeet järjestetään tänäkin keväänä poikkeusjärjestelyillä. Hervannan Sanomat haastatteli Tampereen teknillisen lukion apulaisrehtoria Petri Murtovaaraa, joka toimii myös Tredun Hepolamminkadun toimipisteessä koulutuspäällikkönä.
- Koronapandemia-aikana sekä Tredu Hepolamminkadun että Teknillisen lukion tiloissa on maskisuositus ja opiskelijoita kehotetaan omaehtoiseen karanteeniin ennen ylioppilaskirjoituksia, Murtovaara sanoo.
Ammattikoulun ja lukion opiskelijat ovat käyneet koulua etäyhteyksien kautta. Lukion abiturientit jäivät perinteisesti hiihtoloman jälkeen lukulomalle ja samalla myös karanteeniin.
-Teklussa ei ole onneksi tartuntoja havaittu, mutta muissa Hepolamminkadun kampuksen rakennuksissa aikuisopiskelijoita ja opettajia joutui siirtymään karanteeniin, Murtovaara kertoo.

Tehostettu siivous ja muut erityisjärjestelyt tukevat suuren etapin suorittamista

Eniten ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuneita on kevään ensimmäisenä ylioppilaskoepäivänä tiistaina 16.3. äidinkielen lukutaidon ja suomi toisena kielenä kokeissa. Yhteensä ylioppilaskirjoituksiin osallistuu tuolloin 215 opiskelijaa, joista 99 opiskelijaa ovat Tredun kaupunkitoimipisteistä ja 116 opiskelijaa teknillisestä lukiosta. Koepäiviä on enemmän kuin yleensä ja ylioppilaskirjoitusten toisella viikolla kokeita on joka päivä.
- Olemme jakaneet abiturientit kahteen eri tilaan tässä poikkeustilanteessa, Murtovaara sanoo. -Toinen tila, jossa kirjoituksia järjestetään, on lukiorakennuksen neljännessä kerroksessa ja loput abiturienteista tekevät kokeet ammattiopiston liikuntasalissa.
Kouluissa on tehostettu siivous ylioppilaskirjoituksien aikana ja myös koepäivinä maskin käyttö on pakollista.
- Varmasti nämä kirjoitusten poikkeusjärjestelyt huolestuttavat opiskelijoita ja aiheuttavat ylimääräistä stressiä, Murtovaara pohtii.
Koulussa on myös varauduttu varotoimiin, jos joku abiturientti joutuu karanteeniin.
- Tampereen kaupungin lukiokoulutus on linjannut tälle keväälle, että erillistä koetilaa ei voida karanteenissa oleville järjestää, Murtovaara kertoo.
- Karanteeniin määrätyn opiskelijan kevään kirjoituksiin ilmoittautuminen mitätöidään ja aikaisintaan tulevana syksynä hän voi osallistua ylioppilaskokeisiin uudelleen.
Koululle ei ole välitetty vielä varmaa informaatiota kevään ylioppilasjuhlaan liittyen.
- Kevään 2020 ylioppilaille Tampereen kaupunki järjesti etälakituksen virallisena lakkiaispäivänä ja elokuussa 2020 järjestettiin juhla paikan päällä koulussa, Murtovaara sanoo.
- Lakkiaisten suhteen noudatamme terveysviranomaisten ohjeistusta, joka saadaan myöhemmin, todennäköisesti huhti-toukokuussa.
Yhtenä vaihtoehtona lakkiaisjuhlien järjestämisessä on koululla järjestettävä juhla, johon ylioppilaiden lisäksi tulee jokaisen lakitettavan kaksi läheistä.
Mutta jos tämä ei ole mahdollista sen hetkisten olosuhteiden vuoksi, varavaihtoehtona on jälleen etälähetys lakitettaville.

bottom of page