top of page

Kototori päätti toimintansa

Kototori piti majaansa Yhteisökeskus L8:ssa. Kuva: Pekka Ohtokangas

Tampereen Hervannassa monikielistä ohjausta ja neuvontaa tarjonnut Kototori-toiminta päättyi 22.12.2022. Vuoden alusta 2023 alkaen kotoutumisen koordinaatiovastuusta sekä kotoutumisen alkuvaiheen tuesta ja ohjauksesta vastaavat kunnat. Hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista myös kansainvälistä suojelua saaneiden osalta, jos henkilöillä on kyseisten palveluiden tarve. 

HerSa

30.12.2022

Tampereen Hervannassa monikielistä ohjausta ja neuvontaa tarjonnut Kototori-toiminta päättyi 22.12.2022.
Hyvinvointialueella pakolaistyön asiantuntijuus ja monikielisten ohjaajien avoin neuvonta keskitetään jatkossa sote-keskuksiin. Alussa toiminta keskittyy Sarviksen sosiaaliasemalle. Monikielisen neuvonnan aukioloajoista tiedotetaan myöhemmin.
Monikielisessä neuvonnassa hyödynnetään Kototorilta saatuja kokemuksia. Kototori-mallissa monikielinen ohjaus ja sosiaaliohjaus täydentävät toisiaan. Kotoutumisen edistäminen kunnille

Vuonna 2016 Kototori avasi ensimmäisen kerran ovensa Tampereelle muuttaneille uusille kuntalaisille ja aloitti uraauurtavan monikielisen ohjaus-, neuvonta- ja yhteisötyön Hervannan vapaa-aikakeskuksella. Kototori oli osa TEKO-hanketta ja vaikka hanke aikanaan päättyi, Kototori oli lunastanut paikkansa: Kototorista tuli Tampereen kaupungin maahanmuuttajapalveluiden pysyvää toimintaa. 
– Kototori on toiminut sen perustamisesta saakka osana Tampereen kaupungin aikuissosiaalityötä. Kototorin tarjoama pakolaistaustaisten henkilöiden ohjaus ja neuvonta on mahdollistettu aikuissosiaalityöhön kohdennetuilla valtiolta saaduilla laskennallisilla korvauksilla, projektisuunnittelija Joonas Kiviranta sanoo.
Laki kotoutumisen edistämisestä muuttuu 1.1.2023 siten, että pääkoordinaatiovastuu kotoutumisen edistämisestä jää kunnille.
– Kunnissa, joissa kotoutumiseen liittyvät palvelut on järjestetty sosiaalitoimen alaisuudessa, joudutaan nyt sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle miettimään uudelleen, miten esimerkiksi kotoutumiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta järjestetään, Kiviranta kertoo.
Kototorilla niin sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, monikieliset ohjaajat, yhteisöneuvojat ja vapaaehtoiset pyrkivät olemaan muutoksen tekijöitä ja luomaan uusia tapoja siihen, miten jokainen Tampereelle muuttanut henkilö voisi saada apua kielitaidostaan riippumatta. Uudet kuntalaiset halutaan nähdä ennen kaikkea toimijoina ja nostaa esiin heidän omat vahvuutensa ja osaaminen. 
Kototori saavutti myös kansallista huomiota vuonna 2019, kun sosiaalialan korkeakoulutettujen järjestö Talentia valitsi sen vuoden parhaaksi uudeksi sosiaalialan hyväksi käytännöksi. 

Yhteisökeskus L8 jatkaa

Vuonna 2021 yhteisösosiaalityössä otettiin iso askel eteenpäin, kun Yhteisökeskus L8 perustettiin Hervantaan Lindforsinkadun toiselle puolelle. Kototori jatkoi toimintaansa osana yhteisökeskusta kehittäen koko yhteisökeskusta samalla innostuksella ja muutoksen voimalla kuin perustamisvuonnaan. 
Vuoden alusta 2023 alkaen kotoutumisen koordinaatiovastuusta sekä kotoutumisen alkuvaiheen tuesta ja ohjauksesta vastaavat kunnat. Hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista myös kansainvälistä suojelua saaneiden osalta, jos henkilöillä on kyseisten palveluiden tarve. 
Yhteisökeskus L8 siirtyy Pirkanmaan hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa. L8 jatkaa yhteisösosiaalityön kehittämistä Pirkanmaan ensimmäisenä yhteisökeskuksena ja on osaltaan aloittamassa uuden sivun yhteisösosiaalityön pitkässä jatkumossa. L8 ottaa mielellään vastaan uusia avauksia ja tarjoaa käyttöön vuosien aikana karttunutta asiantuntijuutta liittyen matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluihin.
– Tarve matalan kynnyksen monikieliselle ohjaukselle ja neuvonnalle ei kuitenkaan katoa mihinkään. Tämä on tiedossa sekä kunnan että hyvinvointialueen toimijoilla. Yhteisökeskus L8 jatkaa toimintaansa ja monikielisen yhteisöneuvonnan kehittämistä Hervannassa yhteistyössä järjestötoimijoiden kanssa.
– Yhteistyötä rakennetaan jatkossa myös kunnan kanssa selkeän, toimivan ja vaikuttavan kotoutumisen kokonaisuuden rakentamiseksi yhdessä. 

bottom of page