top of page

Kuntavaalit 2021: Puolueet vaalitentissä

Hervannan Sanomat tiedusteli suurimmilta puolueilta vaalien alla, millaisia näkymiä ja näkemyksiä paikallisilla toimijoilla on tulevaisuudesta vaalien alla ja millaisia asioita vuoden 2021 kuntavaaliteemoissa nousee esiin.

2.6.2021


Tampereen Kokoomuksen puolesta kysymyksiin vastasi Tampereen aluejärjestön puheenjohtaja Jouni Markkanen. Kokoomus nimesi ensimmäiset ehdokkaat kesäkuussa 2020 ja lähtee täydellä sadan ehdokkaan listalla vaaleihin.
- Odotamme ainakin säilyttävämme nykyiset valtuustopaikkamme, mutta lähdemme kohti vaalivoittoa ja pormestaripaikan saavuttamista, Markkanen sanoo. – Näissä vaaleissa tulevat korostumaan osaaminen ja sivistyksen takaaminen, toimivat ja laadukkaat palvelut, elinvoiman ylläpitäminen ja kehittäminen, sujuva liikkuminen sekä vastuullinen taloudenpito. Markkanen sanoo, että Tampereella on oltava kattavasti laadukkaita varhaiskasvatuspaikkoja, oppilaitoksia, vetovoimaisia työpaikkoja ja laadukas infrastruktuuri yrittämiselle. Vastuun sote-palveluista tulee pysyä kaupungilla.
Keskustan puolesta kysymyksiin vastasi kansanedustaja Jouni Ovaska. Hänen mukaansa Keskusta tavoittelee vaaleissa lisäpaikkaa, tällä hetkellä Keskustalla on neljä valtuutettua.
- Tampereella keskeisimmät teemat ovat koronasta toipuminen, työllisyys, kaupungin elinvoima sekä osaaminen. Valtuuston on löydettävä keinoja, joilla puututaan kaupunkia vaivaavaan huumeongelmaan. Myös mielenterveyspalveluiden saantia on parannettava, Ovaska pohtii.
- Pärjäämme jatkossakin, kun pystymme tarjoamaan ihmisille monipuolista asumista, kulttuuri- ja liikuntapalveluita sekä viihtyisän ympäristön.
Tampereen perussuomalaisten puheenjohtaja Antti Moisander vastasi kysymyksiin Tampereen Perussuomalaisten puolesta. Tampereen Perussuomalaisten ensimmäiset ehdokkaat nimettiin kesäkuussa.
- Tavoitteemme on nousta kolmen suurimman kuntapuolueen joukkoon. Tämä tarkoittaa yli kymmentä valtuutettua. Vaaleissa tärkeimmiksi teemoiksi nousevat talous, turvallisuus sekä ilmastotoimet. Perussuomalaiset haluavat priorisoida peruspalvelut suuruudenhullujen rakennushankkeiden edelle. Haluamme myös palauttaa turvallisuuden tunteen kaikkialle kaupunkiin, aina keskustasta jokaiseen lähiöön, Moisander sanoo. - Ilmastotoimista on kadonnut suhteellisuudentaju ja liian kunnianhimoisilla hiilineutraaliustavoitteilla heikennetään kaupungin elinvoimaisuutta sekä vaikeutetaan ihmisten arkea esimerkiksi uusilla ruuhkamaksuilla. Auto on monissa perheissä välttämättömyys ja esimerkkinä yritykset kärsivät, kun ostoksia siirrytään tekemään keskustan sijaan Ideaparkiin, hän lisää.
Tampereen Vasemmiston vastaukset antoi puheenjohtaja Jouni Siren. Tampereen Vasemmiston listalla on sata ehdokasta. Ensimmäiset ehdokkaat nimitettiin viime elokuussa. Tavoitteena on paikkamäärän kasvattaminen nykyisestä seitsemästä.
- Tasa-arvoisella koulutuksella luodaan hyvinvointia kaikille. Jos Vasemmistoliitto saa päättää, varhaiskasvatuspalvelut löytyvät läheltä. Palveluverkko pidetään alueellisesti kattavana, ja lapsille tarjotaan päiväkotipaikka läheltä kotoa. Peruskoulu on alueellisesti tasa-arvoinen. Alueellista yhdenvertaisuutta edistetään tarjoamalla erityisrahoitusta niille kouluille, joissa on keskimääräistä enemmän tarvetta ratkaista ongelmia, Siren sanoo.
Jokaisen on Sirenin mukaan voitava luottaa siihen, että hän saa hoitoa ja tukea silloin, kun tarvitsee.
- Jos vasemmistoliitto saa päättää, hoitoon pääsee ajoissa ja terveyskeskusmaksut poistetaan. Myös muut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut ovat kohtuullisia, ja pienituloisille ne korvataan toimeentulotuesta, Siren sanoo. – Tarvitaan myös ilmastoviisautta päätöksentekoon. Jos vasemmistoliitto saa päättää, kaikessa kaupungin päätöksenteossa huomioidaan ilmastonmuutoksen torjuminen.
Tampereen Vihreillä on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa. Kysymyksiin vastasi Juhana Suoniemi. Vihreät asettavat vaaleihin täyden ehdokaslistan. Ensimmäiset ehdokkaat valittiin toukokuussa.
Vihreät tavoittelee Tampereen suurimman puolueen asemaa.
- Tavoite on kova, mutta se saavutetaan onnistuneella ehdokasasettelulla ja oivaltavalla kampanjalla. Edellisissä vaaleissa nousimme suurimpien kantaan ja nyt pyrimme ohi.
Tärkeimmät teemat Vihreille ovat sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus, kohtuuhintainen asuminen, kestävä kaupunkikehitys sekä ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuus.
- Erityisesti päihde- ja mielenterveyspalveluja ja perusterveydenhoitoa tulee parantaa, Suoniemi toteaa. – On myös tärkeää, ettei tamperelaisten tuloista pääosa menisi asumiskustannuksiin.

bottom of page