top of page

Kuusi taloyhtiötä rakennutti yhteistyössä 30 sähköautojen latauspaikkaa

Uusien latauspaikkojen kaivutöitä tehtiin keskellä kesää.

Kesäkuussa yhteispysäköintialueella Lindforsinkatu 17 B alkaneet kaivu- ja asennustyöt valmistuivat lokakuun lopussa. Taloyhtiöissä puheenjohtajat huokasivat helpotuksesta. Urakka oli saatu maaliin aikataulussa ja suhteellisen vähin ongelmin.

Sirpa Koivu

15.11.2023

Kaikkiaan suunnitteluun, harkintaan ja toteutukseen meni kuitenkin melkein kaksi vuotta. Niinpä puheenjohtajat huokasivatkin:

- Oli se sellainen ruljanssi!

Kaupunki siirsi muutama vuosi sitten pysäköintialueen aluetta käyttävien kuuden taloyhtiöiden hallintaan vuoteen 2044 saakka. Hallinnoinnista vastaavat taloyhtiöiden hallitusten valtuuttamina puheenjohtajat. Toisin sanoen alueella tehtyjä kunnostuksia, kuten valaistuksen parantamista suunnittelivat taloyhtiöiden puheenjohtajat ja päätökset vietiin tarvittaessa taloyhtiöiden hallituksiin.

Suunnittelu ja hanke talkootöinä

Kaikki alkoi yhteispysäköintialueen 40 vuotta vanhan pääkeskuksen ja vanhojen sähköjohdotusten kuormituksen lisäännyttyä. Nykyajan autot ovat ihan erilaisia kuin autot, joille alue 40 vuotta sitten suunniteltiin.

Tehot pääkeskuksessa eivät riittäneet. Sulakkeita paloi, kun jotkut käyttivät yhtä aikaa lohkolämmitintä ja sisätilalämmitintä, vaikka se on kiellettyä. Lisäksi jotkut asukkaat olivat hankkimassa sähköautoja ja hybridejä.

Hanketta vietiin omatoimisesti, näin säästettiin paljon suunnittelukustannuksissa. Vetäjäksi ryhtyi Satopaulin asukasaktiivi Leila Torkkel. Hän on koulutukseltaan sähköasentaja ja hän oli toiminut muun muassa tietoliikenneasentajana.

Yhteispysäköintialuetta hallinoivien taloyhtiöiden puheenjohtajat antoivat käyttöön omaa teknistä ja kirjallista osaamistaan. Tärkeää oli tietoliikenneyrittäjä Jouko Viitasen panos. Hän on Satopentin puheenjohtaja.

Aran tukilupaus kannusti

- Sähköpääkeskuksen tehot eivät olleet nykyaikana riittävät, autot kasvat ja tekniikat ovat muuttuneet ja myös käyttäjien tarpeet, Leila Torkkel kuvaa aloitustilannetta.

Ensimmäiset keskustelut parkkipaikan sähkö parantamisesta käytiin jo vuoden 2021 lopulla.

- Aluksi ajattelimme järjestää pääkeskukseen virranhallinnan järjestelmän, joka olisi ohjannut lataussähköä sopivina aikoina tolppiin. Mutta kartoituksen jälkeen oli selvää, etteivät vanha pääkeskus ja vanhat ohuet johdotukset pystyisi vastaamaan edes tämän päivän tarpeisiin.

Samaan aikaan valtio edisti sähköautojen latauspaikkojen rakentamiseen tarjoamalla tukea. Aluksi tukea olisi Aralta saanut jopa 50 prosenttia. Kuluvana vuonna tuen määrä laski 35 prosenttiin. Myös reunaehtoja ja rakentamisvelvoitteita tarkennettiin.

Tuki edellytti nopeankin lataamisen paikkoja.

- Tämä kannusti liikkeelle. Päätettiin tehdä yhteistyötä. Tarvetta alueen sähköjärjestelmien parantamiseen oli, ja kun toisaalta tiedettiin hankkeen kalleus, oli tukilupaus hyvä porkkana ja nopeutti ratkaisujen tekemistä.

- Haluttiin saada tämä tehdyksi ennen kuin taloyhtiöitä ravistelisivat muut kalliit hankkeet hisseistä putkistoihin.

Kadun varteen yhteinen rivi

Hakemukset lähtivät vihdoin kesäkuussa. Isännöitsijä Saila Männistö oli urakoinut Leila Torkkelin kanssa kaikille taloyhtiöille hyvät ohjeet hakemuksen tekoon.

Hakemukset sai lähettää hankesuunnitelman kustannusarvioiden perusteella. Tuki maksettaisiin jälkikäteen, kun urakkalaskut olisi maksettu.

Sitä ennen oli kuitenkin lukusia vaiheita suunnittelussa. Mikä tärkeintä, taloyhtiöiden yhtiökokoukset olivat antaneet valtuudet viedä hanketta eteenpäin.

Ensin piti pohtia, minne 178 parkkipaikan alueella voitaisiin rakentaa tuen edellyttämät 30 paikkaa eli viisi paikkaa kullekin taloyhtiölle.

- Pian keskusteluihin nousi ajatus kadunvarren suuntaisesti olevien paikkojen muuttamisesta sähköautojen lataamiseen. Siinä oli uusille kaapeloinneille helposti avattavissa oleva rivi. Uudelle tehokkaalle pääkeskuksellekin oli lähellä paikka, Leila kertoo.

- Paloriskiäkin ajateltiin. Kadun varressa pelastusauton olisi helppo operoida.

Muutosalueen paikat kuuluivat Satopekalle. Loppujen lopuksi asiasta päästiin keskustellen yhteisymmärrykseen, ja tilalle järjestettiin paikkoja tasapuolisesti muiden taloyhtiöiden parkkiriveistä. Paikkojen vaihtosopimus kirjattiin pöytäkirjaan.

Tuttu kumppani toteutti

Suunnitelman piirsi Jouko Viitanen. Paikoista tuli myös vanhoja leveämpiä, noin 260 senttisiä, kun käyttöön saatiin lisää maata Satopentin tontin kulmasta.

Mahdollisimman yksityiskohtaiset tarjouspyynnöt neljälle palvelujen tarjoajalle laadittiin yhteistyössä. Kaikki tarjoajat olivat tunnettuja ja arvostettuja yrityksiä, joista osa operoi Pirkanmaan ulkopuolellakin. Kaikki kävivät tutustumassa alueeseen. Tarjouksia käsiteltiin yhteispalavereissa useaan kertaan.

- Valitsimme tarjouksista halvimman. Tampereen Veran kanssa oli jo aiemmin tehty yhteistyötä, joten silläkin oli vaikutusta valintaan. Meidän piti myös huomioida taloyhtiöiden kantokyky, kun isoista summista puhuttiin, Leila selittää.

- Eikä vähäistä ollut sekään, että oli pakko varautua kustannuksia lisääviin yllätyksiin. Niitäkin sitten ilmeni.

Vaikeinta hankkeessa oli etukäteen arvioida, mitä ongelmia vanhat kaapeloinnit aiheuttaisivat. Vain ihan uusimpiin sähkökytkentöihin piirustukset löytyivät. Edes aluetta alusta alkaen hallinnoineelta huoltoyhtiöltä aiempia ei löytynyt, ei myöskään sähkölaitokselta.

Lisätöitä teettäneitä ja kustannuksia nostaneita yllätyksiä löytyikin sitten Veran tekemissä mittauksissa. Esimerkiksi yhden taloyhtiön paikoissa oli aivan oma sähkön syöttöratkaisu. Yhdessä tolpparyhmässä taas oli kytkettynä yli neljäkymmentä tolppaa. Yhdessä linjassa kaapelit vuosivat vettä, uskomatonta kyllä.
- Ratkaisuja piti tehdä todella nopeasti. Välillä seisoimme työmaan kulmalla pähkäilemässä pinnan alta paljastuneita kummallisuuksia, Leila nauraa.

- Isännöitsijöitä pitää myös kiittää rivakasta reagoimisesta, hehän hoitivat rahaliikennettä.

Ja tulihan sieltä tuki!

Yhtiötä kohden kustannukset olivat reilut 20 000 euroa. Tätä kirjoittaessa tuli tieto, että osa taloyhtiöistä on jo saanut myönteiset tukipäätökset. Yhteishanke on melkein maalissa.

Niin maanrakennuksesta vastannut JTH-tekniikan Jukka Hietanen kuin Veran osalta projektia johtanut Santeri Riikonenkin kiittelevät taloyhtiöitä.

- Jos tuli ongelma vastaan, saimme vastaukset ripeästi ja yksimielisesti. Mikäli taloyhtiöiden päätöksiä olisi joutunut odottamaan, työt olisivat seisoneet ja viivästyttäneet seuraavia urakkavaiheita, Riikonen kommentoi.

- Latauspaikkoja rakennetaan vanhoille pysäköintialueille eri puolilla Tamperetta, mutta voisin sanoa, että tämä on isoimmasta päästä, niin hankkeeseen osallistuneiden taloyhtiöiden määrän kuin paikkojenkin suhteen.

Taloyhtiöt puolestaan kiittelevät Veraa ja urakoitsijoita joustavuudesta ja mallikkaasti edenneistä töistä. Nykyaikaiseen tapaan ongelmia ratkottiin tekstiviesteillä ja sähköpostitse, niitä luettiin puhelimessa ja kuitattiin kotoa tai lomalta, tilanteen mukaan.

Uusia latauspaikkoja voivat vuokrata myös muutkin talojen asukkaat. Leveät paikat ja lupa käyttää yhtä aikaa sekä lohko- että sisätilalämmitintä kiinnostavat monia. Sähköautojen määrähän kasvaa vielä melko hitaasti.

bottom of page