top of page

Lahdesjärvelle virkistysmäki – Maastopyöräily on iso ilmiö

Maastopyöräilyn harrastajien määrä on noussut nopeasti viime vuosina. Suomessa jokamiehenoikeudet mahdollistavat tuhansien kilometrien polkuverkoston käyttämisen pyöräilyyn. (Kuvituskuva)

Lahdesjärvelle, Västinginmäen tulevan asuinalueen vieressä sijaitsevalle Aunankorven lähivirkistysalueelle on suunnitteilla uusi virkistysmäki erityisesti maastopyöräilyä varten.

Sirpa Koivu

1.2.2023

Mäelle tulee myös kävelyreittejä siltoineen, näköalatasanne, kuntoportaat ja paikka pulkkamäelle. Virkistysmäki sijoittuu Oikojankadun lähistöllä sijaitsevan nykyisen täyttömäen rinnalle.
Mäki on tarkoitus rakentaa lähivuosina. Täyttötyötä kohteessa tehtäisiin vuosina 2023–2024 ja varsinainen rakentaminen ajoittuisi vuosille 2024–2025.

Maastopyöräily lisääntyvä ilmiö

Erikoissuunnittelija Kaisa Rantee kaupungin Viheralueet ja hulevedet -yksiköstä kertoo, että maastopyöräilijöille suunniteltuja reittejä tarvitaan.
– Pyöräily maastossa on lisääntynyt. Se on iso ilmiö. Maastoon tulee uusia polkuja, joita mennään erilaisilla pyörillä. Se aiheuttaa maastonpohjan kulumista, mikä näkyy jo muun muassa Kaupissa, Epilässä, Lamminpäässä ja Ojala-Lamminrahkassa, joissa pyöräillään paljon. Myös Hervannan polkureiteillä on kulumista nähtävissä.
– Tarvitaan paikkoja ja reittejä, joilla eritasoiset erilaiset pyöräilijät voivat ajaa niin ettei maapohja rikkoonnu. Tässä mielessä Aunankorven virkistysmäki on vastaus tilanteeseen.
Suunnitelman luonnosta laadittaessa kaupunki on keskustellut pyöräilijöiden kanssa.
– Kaupungilla on haaste toisaalta suojella ja hoitaa viheralueita, toisaalta tuottaa viherpalveluita, jotka vastaavat kysyntään. Kaikkien tarpeet pyritään huomioimaan.

Västinginmäen maamassat hyödyksi

– Aunankorpi valikoitui virkistysmäen paikaksi, koska siinä lähellä syntyy maamassoja, joita mäen rakentamiseen voidaan käyttää, Rantee kertoo.
– Sinne sijoitetaan nyt Västinginmäen kaava-alueella syntyviä maa-aineksia.
Maamassoja syntyy rakennettaessa katuyhteyksiä, putkilinjoja ja kortteleita. Lähialueiden maa-ainesten käyttö vähentää muun muassa kuljetuksista syntyviä kustannuksia.
Mäen suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan kestävän ympäristörakentamisen periaatteita hulevesien hallinnassa, vihertöissä, kasvualustoissa sekä rakenteiden materiaaleissa.

Eroosion suojaus suunnitellaan

Virkistysmäen rinteisiin on suunniteltu maastopyöräilyyn ja jalankulkuun soveltuvia reittejä sekä kuntoportaat. Varsinaiset maastopyöräilyhyppyrit, dropit, kivikot, juurakot, kulun ohjaus ja eroosion suojaus suunnitellaan jatkosuunnitteluvaiheessa.
Maastopyöräilyn laskureittejä on kaksi; haastava kurumainen reitti mäenlakien välissä ja helppo reitti virkistysmäen etelä- ja länsirinteessä. Muut reitit ovat jalankulun käytössä.
Virkistysmäen alueella ei ole suojeltavia luontoarvoja. Täyttötöiden vuoksi alueelta joudutaan poistamaan metsäpuustoa noin 2,5 hehtaarin alueelta. Alueen lähellä sijaitsevat lepakkoalueet ja arvokkaat luontokohteet on huomioitu suunnitelmassa.
Viheralueen suunnitelma oli nähtävänä 1.2.2023 saakka

bottom of page