top of page

Lakko pysäyttää yli puolet linja-autoista

Linja-autoalanlakko pysäyttää yli puolet Tampereen seudun linja-autoista. Kuva: Pekka Ohtokangas

Auto-, kuljetus- ja ahtausalan lakko on edennyt siihen pisteeseen, että tänään lakkoon menivät osa linja-autoalan henkilökunnasta.

HerSa

1.3.2023

Auto-, kuljetus- ja ahtausalan lakko on edennyt siihen pisteeseen, että tänään lakkoon menivät osa linja-autoalan henkilökunnasta. Ratikka- ja junaliikennettä koskien on annettu lakkovaroitus 6.3.–10.3.2023 ja 13.–17.3.2023. Lisäksi linja-autohenkilökuntaa koskien on annettu lakkovaroitukset 14.–18.3. ja 21.–24.3.2023.
Lakko on ankarin työtaistelun muodoista. Lakko eli työnseisaus on perusmuodossaan työntekijöiden yhdessä järjestämä työstä pidättäytyminen, jonka tarkoituksena on edistää työehtosopimusneuvotteluja.

Lakossa ei ole kysymys vain rahasta

Lakko koskee linja-autohenkilökuntaa sekä huoltokorjaamoalaa. Lakossa ovat myös ahtaajat. Ahtaajien lakko on kestänyt nyt tasan kaksi viikkoa, eikä sille ole asetettu takarajaa.
Tiistaina 28. helmikuuta neuvotteluissa sovittelija Jukka Ahtelan antama sovintoehdotus linja-autohenkilökunnan ja huoltokorjaamojen sopimuksiin karahti lujasti karille. Sovintoehdotus oli riittämätön ja hylättiin sekä AKT:n jaostojen että hallituksen käsittelyssä.
AKT perustelee linja-autoalan lakkoa seuraavasti: Linja-autoliikenteessä aikataulut ja työpaine ovat merkittävästi kiristyneet viime vuosina esimerkiksi kilpailutusten myötä. Työehdot eivät vastaa enää olosuhteita. Linja-autonkuljettajan työhönsidonnaisuusaika on 11,5 tuntia.
Kuljettajat joutuvat usein ajamaan 5,5 tuntia yhtäjaksoisesti ilman taukoa ja jopa ilman pääsyä vessaan. Tähän haetaan nyt muutosta. Työpäivät voivat lisäksi alkaa mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Peräkkäiset vapaapäivät olisivat palautumisessa tärkeitä. Kuljettajat ovat uupuneita, mikä näkyy sairauspoissaoloina.

Lakon vaikutukset Nyssen palveluun

Tänään alkanut kuljetusalan lakko koskee osittain myös Tampereen seudun joukkoliikennettä. Linja-autohenkilökuntaa koskeva lakko alkoi keskiviikkona 1.3. kello 03, ja sen on määrä päättyä perjantaina 10.3. kello 03. Lakko pysäyttää yli puolet Nyssen bussiliikenteestä. Lakon piirissä ovat Länsilinjat, Paunu, Pirkanmaan Tilausliikenne ja Pohjolan Liikenne.
Normaalisti liikennöidään TKL:n, Valkeakosken Liikenteen ja Vekka Groupin liikennöimät linjat 2, 7, 8, 17, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 47, 58, 60, 63-67, 82, 86, 95X, 95KUTSU ja 103. Linjoilla 6, 12, 39A ja 41 liikennöidään osa vuoroista. Muilla linjoilla liikennöinti keskeytyy.
Nysse ei vastaa U-linjojen liikennöinnistä, vaan U-linjat – eli ulkopuoliset linjat – suunnittelee ja järjestää ulkopuolinen toimija.
Ratikkalinjat 1 ja 3 liikennöivät toistaiseksi normaalisti. Ratikka- ja junaliikennettä koskien on annettu lakkovaroitus 6.3.-10.3.2023 ja 13.–17.3.2023.
Nysse ei voi taata lakisääteisten koulukuljetusten toteutumista mahdollisen lakon aikana. Kunnat vastaavat omien koulukuljetustensa järjestämisestä, ja asiassa voi olla yhteydessä oman kunnan koulutoimeen.
Peruskoulujen talvilomaviikot vaikuttavat myös Nyssen palveluihin. Aikavälillä 27.2.–5.3.2023 linjat 37, 37X, 39, 39A (osa vuoroista), 44, 44A, 44B, 46, 46J, 47, 49, 56U, 57U, 67 (osa vuoroista), 75U, 85U, 86, 86X, 87U ja 96U eivät liikennöi.
Lakko saattaa vaikuttaa myös pali-palvelulinjojen toimintaan.

Reittiopas näyttää liikennöinnin

Lakon aikana ajettavat vuorot voi tarkistaa Nyssen reittioppaasta, josta perutaan lakon piirissä olevien liikennöitsijöiden kaikki vuorot. Perutut vuorot näkyvät yliviivattuina. Tiedot perutuista vuoroista viedään myös Nyssen poikkeusinfoon Twitteriin sekä verkkosivuille nysse.fi/poikkeustilanteet
Yksittäisiä vuoroja lisätään reittioppaaseen sitä mukaa, kun tieto ajettavasta vuorosta vahvistuu. Muutoksia voidaan tehdä nopeastikin, joten vuoron liikennöinti kannattaa tarkistaa reittioppaasta juuri ennen lähtöä.
U-linjojen vuoroja ei poisteta mahdollisen lakon aikana reittioppaasta. Lisätietoja U-liikenteen vuoroista voi tiedustella liikennöitsijöiltä suoraan.
Nysse ei lähtökohtaisesti maksa asiakashyvityksiä lakon aikana syntyneistä tilanteista. Lakkotilanteesta muodostuu Nysselle ylivoimainen este, josta ei pääsääntöisesti synny korvausvelvoitetta.

bottom of page