top of page

Lempäälä ja Tampere valmistelevat kuntarajan siirtoa Vuoreksessa

Lempäälän ja Tampereen raja siirtyisi kuva osoittamalta alueelta.

Lempäälän kunta ja Tampereen kaupunki haluavat vauhdittaa Vuoreksen kehittämistä ja ovat ryhtyneet suunnittelemaan kuntarajan siirtoa. Siirto on suunniteltu Lempäälän kunnan Ruskontien puoleiselle alueelle, jota esitetään siirrettäväksi osaksi Tamperetta. Alue on kooltaan noin 112 hehtaarin kokoinen.

Milla Zuev

14.2.2024

Lempäälän kunnanvaltuusto ja Tampereen kaupunginvaltuusto käsittelevät asiaa kevään aikana. Kuntien asukkaille annetaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kuntien tekemään esitykseen.

Alueella on Lempäälän ja Tampereen yhdessä laatimaa Vuoreksen osayleiskaavaa vuodelta 2003. Kuntarajan siirron kohteena oleva alue on yhä asemakaavoittamatta, eikä siellä ole asutusta.

- Olemme keskustelleet yhteistyössä kuntarajan siirrosta ja toimimme tässäkin asiassa oman ja Tampereen seudun strategian mukaisesti. Lempäälässä kehittämisen kärki on Sääksjärven alue. Rajansiirron kohteena oleva alue on kuitenkin tärkeä koko seudun kehittämisen kannalta, joten haluamme edesauttaa näin tätä kehitystä, sanoo Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö.

Toimintakykyä ja elinvoimaa

Kuntarajan siirtämisellä tavoitellaan eheää ja yhdyskuntarakenteeltaan toimivaa kokonaisuutta Ruskontien pohjoispuolelle. Siellä Tampereen kaupungilla on mahdollisuuksia toteuttaa ja tarjota uuden alueen asukkaille hyvät elinolosuhteet ja palvelut. Esitetty muutos parantaa koko alueen toimintakykyä, elinkeinojen toimintamahdollisuuksia ja yhdyskuntarakenteen toimivuutta.

- Rajansiirto sopii Tampereelle erittäin hyvin ja ilmansuunta on oikea. Näin voimme jatkaa Vuoreksen alueen kehittämistä ja hieman laajentaakin aluetta, sanoo Tampereen pormestari Kalervo Kummola.

Kuntarajojen siirtoa sääntelee kuntarakennelaki. Jakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää elinvoimaisen, alueellisesti eheän ja yhdyskuntarakenteeltaan toimivan kuntarakenteen muodostumista. Lain mukaan kuntarajan muutosta voidaan esittää päätöksen tekevälle Valtiovarainministeriölle esimerkiksi, kun molemmat kunnat puoltavat muutosta. Valmistelun tuloksena Lempäälän kunta ja Tampereen kaupunki esittävät yhdessä kuntarajan muutosta.

bottom of page