top of page

Lukonmäki uudistuu

Tältä Lukonmäen nykyisten opiskelija-asuntojen alue voi näyttää tulevaisuudessa. Viitesuunnitelman laatija on Neva arkkitehdit.

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS:n hallinnassa olevilta tonteilta on tarkoitus purkaa Lukonmäen huonokuntoiset opiskelija-asunnot ja muut rakennukset ja rakentaa tontit uudelleen entistä tehokkaammin. Purettavien rakennusten asemakaava-alue sijaitsee Lukonmäen kaupunginosassa Turtolankadun itäpuolella osoitteessa Turtolankatu 31–33. Tämä tarkoittaa esimerkiksi Pyykkiojankadulla tällä hetkellä sijaitsevia luhtitaloja.

Milla Zuev

18.10.2023

Kortteleita tullaan laajentamaan Turtolankadun katualueelle ja pohjoispuoleiselle katu- ja suojaviheralueelle. Turtolankadun varteen tullaan sijoittamaan 4–6 -kerroksisia asuinkerrostaloja. Korttelirakenne jätetään ilmavaksi ja puoliavoimeksi siten, että pihapuut näkyvät kadulle ja katupuut pihalle.

Nelikerroksiset talot sijoitetaan kortteleiden pohjoisreunaan, viisikerroksiset Turtolankadun varteen ja kuusikerroksinen talo Finninmäenkadun risteykseen.

Pihat jätetään väljiksi: tilaa jätetään oleskelulle, leikkipaikoille, pelastusteille, hulevesijärjestelyille sekä asuinympäristön viihtyisyyttä lisääville puu- ja pensasistutuksille. Pysäköintialueet sijoittuvat kortteleiden pohjois- ja itäreunalle. Pysäköintialueelle rakennetaan viherkattoiset autokatokset ja tilat sähkömuuntamolle sekä jätepisteille.

Kerrostalojen päätymateriaalina toimii muurattu tiili. Talojen päädyt näkyvät kadulle, pihalle ja pihalle johtaville kulkureiteille. Pitkillä julkisivuilla, joilla on paljon parvekkeita, materiaali tulee olemaan vaalea rappaus tai muu kiviaines.

Turtolankadun katualueen tilavaraus mahdollistaa bussipysäkkien, kävelyn ja pyöräilyn väylien ja viherympäristön kehittämisen. Kortteleiden väliin rakennetaan kävely- ja pyöräilyteitä, jotka ovat yhteydessä Turtolankatuun. Isonojankaistan suojaviheralueella on vuonna 2019 toteutettu meluvalli, mikä helpottaa asuinkortteleiden meluntorjuntaa.

Nykyiseen verrattuna uusiin rakennettaviin taloihin pystytään majoittamaan noin 200 asukasta nykyistä enemmän. Opiskelija-asuntojen tarve Tampereella on suuri ja Tampereen väestö kasvaa kaiken aikaa.
Projektiarkkitehti Ilkka Kotilaisen mukaan uudisrakentaminen voi vaikuttaa myös alueen liikennenopeuksiin.

– Nykyisellään maantiemäisen Turtolankadun ajonopeudet ovat usein liian suuria. Uudet rakennukset tuodaan lähemmäs katutilaa, mikä tuo ajonopeuksia vähentävää kaupunkimaisuutta. Kadunylityspaikat suunnitellaan turvallisiksi. Jos liikennesuunnittelijat näkevät tarpeelliseksi, voidaan tiehen myös tehdä pieniä hidasteita, Kotilainen kertoo.

Kotilaisen mukaan kaava voi edetä hyväksyntään ensi vuoden puolella.

Tule tutustumaan asemakaavaluonnokseen

Lukonmäen asemakaavaluonnokseen voi tutustua ja jättää siitä oman mielipiteen 2.11.2023 asti Tampereen kaupunkin verkkosivuilla tai Tampereen palvelupisteessä osoitteessa Frenckellinkatu 2 B.

Asemakaavan valmisteluaineistoihin voi tutustua myös keskiviikkona 25.10. keskiviikkona aikavälillä 14–19 Lukonmäessä Lukonlystin kerhotilassa (Pyykkiojankatu 2).

bottom of page