top of page

Menestynyt Hervanta -seminaarissa oli nimekkäitä vieraita

Seminaarin juonsi Jaakko Loikkanen. Keskustelemassa olivat Aleksi Neuvonen, Anna-Kaisa Ikonen, Elina Hiltunen ja Petri Tavilampi.

Hervannan tiedotusyhdistys järjesti maanantaina 6.11. kello 10–12 Menestynyt Hervanta -seminaarin, jossa pohdittiin kaupunkirakentamisen menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta, Hervannan menestystä ainutlaatuisena kaupunginosana sekä myös tekoälyn ja digiajan palveluiden mahdollisuuksia ja potentiaalisia uhkia.

Milla Zuev

8.11.2023

Seminaariin osallistui noin kuusikymmentä etukäteen ilmoittautunutta vierasta. Seminaarin tallenne löytyy Moron verkkosivuilta. Paikalle tulleilla oli mahdollisuus osallistua seminaarin myötä yliopiston kautta vuoteen 2053 lähetettävään Tulevaisuuskirjeeseen, jonka seminaarista saatavien ehdotusten perusteella muokattavassa versiossa käsitellään nykyajan onnistumisia ja kipukohtia – esimerkiksi aikamme turvallisuustilannetta, ilmastonmuutosta ja uusien energiamuotojen kehittämistä, teknologiaa ja viestintää, liikkumista ja liikennettä sekä terveyttä, ja luonnollisesti nyky-Hervantaa. Kirjeessä mainitaan monia Hervannan vahvuuksia, joiden ”uskomme vaikuttavan siihen, että 2050 Hervanta on seudun keskeisin taajama.”

Lopullisen muotonsa kirje saavuttaa, kun se muokataan seminaarista saatujen ehdotusten perusteella. Tämän jälkeen kirje lähetetään yliopistolle, jossa sitä säilytetään vuoteen 2053 saakka, jolloin tutkijat avaavat sen.

Nimekkäitä vieraita

Seminaariin osallistui puhujina ja keskustelijoina useita nimekkäitä vieraita. Tilaisuuden juonsi toimittaja Jaakko Loikkanen MTV:ltä. Tekoälyn uhkista ja mahdollisuuksista piti mielenkiintoisen puheenvuoron it-ammattilainen, tietokirjailija Petteri Järvinen.

Hervannasta kehityksen kärjessä – jopa Suomen piilaaksona, digikukkulana ja ”Tampereen pääkaupunkina” piti puheenvuoron Menestynyt Hervanta -seminaarin toteuttaja ja Hervannan tiedotusyhdistyksen puheenjohtaja Petri Pekkola. Pekkola myös muistutti puheessaan, että yli 25 000 asukkaan väkimäärällään Hervanta olisi suomalaisten kaupunkien mittapuulla neljänkymmenen suurimman joukossa itsenäisenä kaupunkinakin.

Ajatushautomo Demos Helsingin toinen perustaja, tutkija ja yhteiskunnallinen yrittäjä Aleksi Neuvonen esitteli kaupunkien muutosta ja sitä, miten kaupunkeja kannattaa kehittää useista eri näkökulmista.

Neuvonen muistutti puheessaan, että nykykaupungit ovat tulosta ennätyksellisestä rakentamisen kaudesta – siitä, että sotien jälkeen fossiilinen energia oli halpaa, ja tätä myötä myös rakennusmateriaalit suhteellisen halpoja. Entä jos kaupungit ovatkin hyviä näin, eikä rakentamiselle enää ole yhtä suurta tarvetta?

Neuvosen puheenvuoron mukaan on selvää, ettei samanlaisella volyymilla ole enää mahdollista rakentaa, mikäli haluamme pysyä hiilibudjetissa. Lisäksi rakentaminen tulee kallistumaan. Tullaan siirtymään hiljalleen uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen, jolloin rakennettava ympäristö tulee muuttumaan.
Neuvonen käsitteli puheessaan vaihtoehtoja tulevaisuuden rakentamiselle myös siitä näkökulmasta, että syntyvyys laskee. Väestö kasvaa myös maahanmuuton myötä, mutta tämä on hankalasti ennustettavaa, ja ulkomaisesta työvoimasta kilpailevat myös muut Euroopan maat kuin Suomi.

Kaupungeissa on nykyään Neuvosen mukaan myös uusi, digitaalinen kerros konkreettisesti rakennetun lisäksi. Applikaatiot, kuten Google Maps ja erilaiset esimerkiksi ravintoloita suosittelevat sovellukset tekevät kaupungit monilla tavoin saavutettavammiksi. Kaupungit ovat tässä suhteessa jollakin tavalla rikkaampia kuin ennen.

Toisaalta tällaisilla applikaatioilla on myös kääntöpuolensa. Nykyään käytössä on suosittelualgoritmeja, mainosrahoitteisen liiketoiminnan malli. Tämän huomaa esimerkiksi siitä, että Google suosittelee ennemmin ostettavia asioita sen sijaan, että suosittelisi muilla tavoin mielenkiintoisia kohteita tai paikkoja. Tässä on Neuvosen mukaan uhkana toiminnan yksipuolistuminen. Kaikelle arvokkaalle olemassa olevalle ei ole valmista markkinaa, ja jos ei tällaiselle arvokkaalle yhteiselle omaisuudelle osata luoda tilaa, on uhkana monopolistuminen ja se, että kaupallisuus saa tilaa muun tilan kustannuksella. Neuvonen kysyykin, miten ihmiset saadaan liikkeelle yhdessä uutta luovaan toimintaan.

Neuvonen kysyi puheessaan myös, kenen kaupunkia lopulta kehitetään peilaten tätä Jane Jacobsin toimivan demokratian malliin. Elävän demokratian ehto on Jacobsin mukaan se, että ihmiset kohtaavat kasvokkain jatkuvasti erilaisia ihmisiä. Erilaiset digitaaliset välineet aiheuttavat Neuvosen mukaan kuplaantumista, mikä politiikassakin johtaa polarisointiin. Moninaisuuden ymmärtäminen kaupungeissa on mahdollista vain silloin, kun ihmiset kohtaavat aidoissa tilanteissa jatkuvasti erilaisia ihmisiä, eivätkä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa jatkuvasti itsensä kaltaisia ihmisiä.

Neuvonen kysyi myös, miten kaupunkeja suunnitellaan syvässä epävarmuuden ajassa. Kaupunkien suunnittelu on nykymaailmassa vaikeampaa ja erilaista kuin varmempina aikoina. Niin suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, demokratia kuin hiilineutraaliuskin ovat tavoiteltavia arvoja.

Vilkas keskustelu

Neuvosen puheenvuoro kirvoitti vilkkaan keskustelun.

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen muistutti, että Hervanta on Tampereen kansainvälisin kaupunginosa. Ikosen mukaan Hervanta ilmentää jo nyt monia asioita, joita tulevaisuuden kaupungilta odottaisi. Moni tärkeä asia on jo huomioitu kaupungin kehityksessä.

Futuristi, kauppatieteiden tohtori, kirjailija Elina Hiltusen mukaan kaupunkien rakentamisessa tulisi mahdollisimman pian siirtyä uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen. Ilmastonmuutokseen tulisi varautua entistä tarkemmin. Lisäksi Hiltunen muistutti, että ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat äärisääilmiöt asettavat aivan uudenlaisia vaatimuksia rakentamiselle. Hiltunen muistutti myös, että kaupungistuminen on megatrendi – kaupunkeja on vain pieni prosentti maapallon pinta-alasta, mutta suurin osa ihmisistä asuu kaupungeissa – ja samoin suurin osa päästöistä syntyy kaupungeissa. Siksi myös muutokset tulee kohdistaa juuri kaupunkeihin.

Arkkitehti, Hervannan pohjoisakselin arkkitehtisuunnittelija Petri Tavilampi kysyi, kenelle kaupunkia tehdään. Hervannassa on Tavilammen mukaan tehty paljon hyvää. Pietilöiden työ Hervannassa nosti alueen profiilia Tavilammen mukaan erittäin paljon. Korkeakoulu puolestaan tuo Hervantaan vaihtuvuutta – tutkijat ja opiskelijat tuovat alueelle aina mukanaan jotakin uutta – etenkin tietovaihtoa ja mielipiteitä. Yliopisto tuo kytköksiä enemmän kuin mikään muu. Hiltunen ajattelee, että Hervanta voisi olla tässä jopa pioneeri – monikulttuurisena Hervannalla on potentiaalia tuottaa valtavasti uusia ideoita maahanmuuttaneiden ja Suomessa syntyneiden yhteistyön kautta.

Myös Tampereen ratikka sai keskustelussa paljon kehuja. Ikosen mukaan ratikka ei ole enää vain liikenneväline, vaan esimerkki, joka osoittaa, kuinka tärkeää ihmisten on päästä mukaan päätöksentekoon. Ratikka on nykyään erittäin suosittu. Lisäksi se on osa kaupunkikuvaa ja vastaa omalta osaltaan myös kestävyyskysymykseen.

Luonnon tärkeys

Vaikka seminaarissa keskusteltiin paljon kaupungistumisesta ja rakennetusta ympäristöstä, oli keskustelussa myös selvää, miten paljon luontoa arvostetaan. Tavilammen mukaan luontoa ei pidä kadottaa, ja esimerkiksi kaupunkimainen puistoalue voi olla tulevaisuuden ratkaisu sen sijaan, että ympärillä on paljon metsää. Esimerkiksi Hervannan pohjoisakselille pyritään nyt rakentamaan aivan uudenlaista kaupunkikuvaa.
Ihannekaupunki on Neuvosen mukaan hyvin lähellä pohjoiseurooppalaisia kaupunkeja, joissa on laadukasta, kaunista rakentamista, mutta myös luontoa. Neuvosen mukaan tässä mielessä Tampere ja Hervanta ovat hyvässä seurassa.

Tuskin kukaan voi vuonna 2023 varmasti tietää, millainen Hervanta on vuonna 2053, jolloin tutkijat avaavat Tulevaisuuskirjeen Tampereen yliopistolla. Tällä hetkellä kirjeessä kuitenkin todetaan Hervannasta, että täällä ”kehitetään uutta, ja asutusta voi vielä laajentaa etelään päin.” Terveisiä vuoteen 2053, minne kaikkialle Hervanta vielä laajeneekaan!

bottom of page