top of page

Messukylänkadulle kerrostaloja

Suunnittelualue rajattuna punaisella viivalla ilmakuvaan.

Messukylänkadun varteen, kirkkoa vastapäätä on suunnitteilla kerrostaloja. Nähtävillä oleva asemakaavamuutos mahdollistaa kerrostalojen rakentamisen kahdelle tontille, nykyisen päiväkodin tontille ja kerrostalotontille.

Sirpa Koivu

31.5.2023

Suunnittelualue rajautuu etelässä Messukylän uuden kirkon tonttiin, lännessä Messukylän Keskiseen hautausmaahan, pohjoisessa pientalotontteihin ja idässä Ristinarkuntiehen.

Alueella sijaitsee 1960- ja 1970-lukujen taitteessa valmistuneita opiskelijataloja ja liikerakennus vuodelta 1970. Tontin kohdalla on joukkoliikenteen bussipysäkki.

Rakennusoikeutta päiväkodin tontille on suunniteltu 4400 kerrosalaneliömetrin verran, mikä tarkoittaa noin sataa uutta asukasta alueelle. Toinen tontti on opiskelija-asumista varten.

Liito-oravan kulkureitit turvataan

Uudet 4- ja 5-kerroksiset rakennukset sijoittuvat pääty Messukylänkadulle päin. Rakennusala rajoittuu aivan katualueeseen. Molemmilla tonteilla rakennusten katujulkisivulle tulee liike-, toimisto- ja palvelutiloja kaduntasokerrokseen.

Pysäköinti järjestetään osin rakenteellisena ja tontin pohjoisreunaan on osoitettu alueen osa, jolla liito-oravan elinolosuhteiden ja kulkureittien turvaamiseksi tulee säilyttää ja istuttaa lajiltaan liito-oravalle suotuisaa puustoa.

Asemakaavassa huomioidaan alueen sijainti kulttuurihistoriallisten kohteiden välittömässä läheisyydessä. Rakennusten korkeus ei kilpaile Messukylän uuden kirkon kanssa.

Asemakaavan nro 8764 tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto ovat nähtävillä 25. toukokuuta – 15. kesäkuuta 2023. Aineistot ovat nähtävänä internetissä osoitteessa www.tampere.fi/ilmoitustaulu sekä Tampereen kaupungin palvelupisteessä, Frenckellinaukio 2 B.
Mahdolliset mielipiteet valmisteilla olevista kaava-asioista tulee toimittaa nähtävilläoloaikana.
Aineistosta on laadittu esittelyvideo: www.tampere.fi/kaavoitus/tilaisuudetjaesittelyt

bottom of page