top of page

Messukylänkadun varteen asuintaloja

Katunäkymä Vuohenojankadulta uusille asuinrakennuksille. Havainnekuva: Arkkitehdit A3

Messukylänkatu 21-27:n tonteille laadittu asemakaava on tullut voimaan.

HerSa

7.2.2024

Asemakaavalla muutettiin tonttien nykyiset käyttötarkoitukset pääasiassa asuinkäyttöön.

Asemakaava-alueelle muodostettiin kaksi kerrostalotonttia eli asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue sekä niiden välinen katualue. Nelikerroksiset noppamaiset asuinrakennukset, aidat ja katokset on sijoitettu Messukylänkadun varteen.

Asuinrakennukset korvaavat nykyisen rakennuskannan ja tarjoavat kodin noin 130 asukkaalle. Katutasoon toteutetaan liiketilat molemmille tonteille. Asukkaiden yhteistiloja toteutetaan molemmille tonteille.
Läntiselle tontille rakennetaan maanalainen pysäköintilaitos ja pieni pintapysäköintialue. Itäisellä tontilla pysäköinti on kokonaan maantasossa.

Nykyisellään tonteilla on teollisuus- ja liikerakennuksia.

bottom of page