top of page

Miksi kunnallisvaalit ovat tärkeät? - Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Anna-Kaisa Ikonen vastasi vaalien alla

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikoselle sekä kunnallis- että valtakunnanpolitiikka ovat tuttuja. Kunnallisvaalien tärkeys ei aina näy äänestysprosenteissa, sillä esimerkiksi nuorista 18-24- vuotiaista vuoden 2017 kunnallisvaaleissa äänesti noin 35 prosenttia. Anna-Kaisa Ikonen kertoi, miksi juuri kunnallisvaalit ovat tärkeät.

Satu Lepistö

26.5.2021

Moni miettii, miksi kunnallisvaaleissa äänestäminen olisi tärkeää ja mikä on kunnanvaltuustoissa tehtävien päätösten painoarvo tulevaisuudessa. Miten kommentoisitte tähän? Millaisena näette kunnallisen päätöksenteon merkityksen juuri nyt?

Äänestäminen kannattaa, koska annettu ääni vaikuttaa siihen suuntaan, mihin Tamperetta tulevina vuosina viedään. Kunnissa tehdään päätöksiä monista ihmisten arjen kannalta tärkeistä asioista ja koska kuntalaiset ovat arkensa parhaita asiantuntijoita, on tärkeää, että jokainen kuntalainen löytäisi vähintään äänestämisen kautta oman tapansa vaikuttaa yhteisiin asioihin. Mahdollisuudet kotikaupunkimme kehittämiseen ovat meidän omissa käsissämme. Kunnallisen päätöksenteon merkitys on mielestäni korostunut koronakriisin hoidossa ja se tulee korostumaan, kun rakennamme uutta koronanjälkeistä aikaa.

Erityisesti nuorilla kuntavaaleissa äänestämisen innokkuus on ollut varsin matalalla. Mitä haluaisit viestiä nuorille äänestysikäisille?

Kuntavaaleissa äänestäminen on helpoin tapa vaikuttaa oman kaupunkimme asioihin ja nuoret elävät tehtyjen päätöksien kanssa pidempään. Haluan kannustaa jokaista nuorta äänestämään, sillä siten voi itse olla osana muutosta kohti parempaa. Politiikka ja erityisesti kuntapolitiikkaa saattaa tuntua kaukaiselta ja vieraalta. Totuus on kuitenkin täysin päinvastainen, sillä päättäjien pöydällä on paljon asioita suoraan nuorten arkielämästä. Paikallisesti päätetään esimerkiksi lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestämisestä, liikenneyhteyksistä, harrastusmahdollisuuksista, kaupunkia elävöittävistä tapahtuma- ja kulttuurikonsepteista, palveluiden nuorisoystävällisyydestä, mielenterveyden panostuksista ja useista muista tekijöistä, jotka vaikuttavat niin välittömästi kuin välillisestikin nuoriin. Jos nuori ei käytä ääntään, joku muu käyttää sen hänen puolestaan.

Mitkä ovat tärkeimmät syyt äänestää kunnallisvaaleissa?

Kunnissa päätetään ihmisten arkea kaikkein lähimpänä olevista asioista. Ei ole samantekevää, kuka kaupunginvaltuustossa istuu. Siellä tehdyt päätökset koskettavat jokaisen kuntalaisen elämää. Kaupungin päättävissä elimissä linjataan esimerkiksi siitä missä ja miten liikenne kulkee, missä kodit ja oppilaitokset sijaitsevat, miten sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ehkäistään, kuinka laadukasta ja nopeaa hoitoa niihin on saatavilla ja ovatko liikuntapaikat tai kirjastot kaikkien saavutettavissa. Kuntavaaleissa äänestäminen on myös helpoin tapa vaikuttaa oman asuinalueensa asioihin.

Mitkä ovat Tampereen valtuuston tärkeimmät tehtävät/tavoitteet ensi kaudella sinun mielestäsi? Tai mitkä niiden tulisi olla?

Pormestarikaudellani teimme rohkeita ratkaisuja kaupungin elinvoiman ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Päätökset näkyvät tämän päivän kaupungissa monin tavoin: tunneli, ratikka, areena ja korkeakoulufuusio ovat nyt todellisuutta ja Tampere kasvaa ja kehittyy sellaisella vauhdilla, ettei vastaavaa ole Suomessa vähään aikaan nähty. Katse on seuraavalla valtuustokaudella käännettävä koronapandemian jälkeisen uuden rakentamiseen. Kun maailma jälleen avautuu, on Tampereella oltava valmiina suuntaviivat ja näkymä uudesta normaalista. Ihmiset janoavat takaisin niin tuttua ja turvallista arkea kuin kulttuurin elävöittämää, tapahtumien värittämää ja mahdollisuuksien täyttämää kaupunkia.
Tulevalla valtuustokaudella Tampereen on investoitava ihmisiin. On tarjottava laadukasta koulutusta, hyvää hoitoa ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, sekä ymmärrettävä kulttuurin, liikunnan ja lähiluonnon merkitys. Tampereen on oltava mahdollisuuksien kaupunki, joka avaa ovia kasvulle, yrittämiselle ja työpaikkojen synnylle. On ymmärrettävä kansainvälisyyden, hyvien liikenneyhteyksien ja osaamisen tärkeys. Keskusta on saatava jälleen eläväksi. Näiden rinnalla yhteisiä asioitamme on hoidettava vastuullisesti. On pidettävä talous tasapainossa, huolehdittava ympäristöstä ja ilmastosta ja edistettävä sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

bottom of page