top of page

Miten Pelastuslaitos varautuu entistä korkeampiin tornitaloihin?

Tampereella rakennetaan yhä korkeampia taloja, mikä Pelastuslaitoksen täytyy huomioida toiminnassaan. Korkeissa rakennuksissa rakentamisen vaatimukset huomioivat paloturvallisuuden vielä tavanomaista rakentamista tarkemmin.

Satu Lepistö

28.7.2021

Tampereella on jo taloja, joihin Pelastuslaitoksen tikaskalusto ei yllä. Siksi paloturvallisuus otetaan huomioon jo rakennusten suunnittelussa. Pelastusviranomaiset voivat asettaa ehtoja tai muita vaatimuksia huomioon otettavaksi rakennusluvassa.
- Suomen rakentamismääräykset luovat pohjan myös pelastustoiminnalle sekä henkilöstön toimintaedellytyksille, kertoo operatiivinen päällikkö Mika Kupiainen Pirkanmaan pelastuslaitokselta.
Korkeassa rakennuksessa toimimista ei mitenkään erityisesti säännöllisesti harjoitella, mutta aika ajoin korkeisiin rakennuksiin käydään tutustumassa ja samalla voidaan kohteen erityispiirteitä harjoitellakin. Lähtökohtana pelastustoimella on aina ensisijaisesti ihmisten pelastaminen ja heidän saattamisensa turvaan ja vasta sen jälkeen palon sammuttaminen tai vahinkojen rajaaminen.
- Ihmisten pelastamisessa sekä turvaan saattamisessa pyritään käyttämään normaaleja, sisäisiä reittejä. Tulipalot rakennuksen sisällä pääsääntöisesti sammutetaan sisältä käsin, kuten omakotitaloissakin. Korkeisiin rakennuksiin ei ole mitään omaa kalustoa, Kupiainen kertoo.
- Pelastuslaitoksella on ulkopuoliseen työskentelyyn tikaskalustoa, mutta niiden toimintakyky on rajallinen. Jos palo on rakennuksen ulkopuolella esimerkiksi katto- tai ullakkokerroksessa, voi sen sammuttaminen olla hankalaa. Silloin yleensä tulee ottaa ennakolta huomioon teknisissä ja materiaalivalinnoissa paljon hallinta, jotta sammuttaminen on yleensä mahdollista.

Paloturvallisuusvaatimukset kasvavat kerrosluvun myötä

-Mitä korkeampia rakennuksia rakennetaan, sitä tiukempia paloturvallisuussäädöksiä niiden materiaaleille on asetettu, sanoo johtava palotarkastaja Tapio Sten Pirkanmaan Pelastuslaitokselta.
Korkeissa rakennuksissa materiaalien tulee olla heikommin syttyviä tai kokonaan syttymättömiä esimerkiksi lämmöneristeissä ja julkisivumateriaaleissa. Rakennuksissa on muitakin paloturvallisuusvaatimuksia.
Poistumisjärjestyksellä pyritään vaikuttamaan siihen, että ihmiset pääsevät poistumaan rakennuksesta. Porrashuoneita rakennetaan vähintään kaksi ja ne ovat tyypiltään paloturvallisuutta ajatellen turvallisempia kuin matalammissa rakennuksissa. Porrashuoneiden palo-osastoinnilla pyritään estämään savun ja tulipalon leviäminen sinne paloa rajoittavilla rakenteilla. Palo-osastoinnilla pyritään rajaamaan palon leviämistä rakennuksessa laajalle alueelle.
Korkeissa rakennuksissa vaaditaan myös enemmän paloturvallisuustekniikkaa kuin matalammissa. Niihin rakennetaan esimerkiksi sammutusvesiputkistoa, jolla palomiehet saavat nopeammin syötettyä vettä rakennukseen. Jos rakennuksen korkeus ylittää 38 metriä, myös niin kutsuttu palomieshissi on pakollinen.
- Se on rakennuksissa varsin huomaamattoman näköinen, tavallisen näköinen hissi, mutta paloturvallisempi ja palo-osastoitu. Siinä on kaksi varavirtalähdettä ja suuri hissikori, johon mahtuu makuupaareilla kuljetettava potilas, Tapio Sten toteaa.
Kun rakennus on yli 56-metrinen, automaattinen sammutuslaitteisto eli sprinklerijärjestelmä on pakollinen. Sen lisäksi vaaditaan automaattinen hälytysjärjestelmä, joka ilmoittaa automaattisesti tulipalosta.

Savua ilmassa - miten pelastautua palavasta kerrostalosta

Miten kerrostalossa tulee toimia, jos haistaa savua tai näkee liekkejä? Entä, jos palo on omassa asunnossa? Katso tästä pelastautumisohjeet, ota talteen ja kertaa aika ajoin myös lasten kanssa.

Jos omassa asunnossa palaa

Jos omassa asunnossa palaa, pientä paloa voi itsekin yrittää sammuttaa alkusammutusvälineillä. Jos savua on kuitenkin runsaasti, asunnosta pitää poistua välittömästi ja varmistaa, ettei asuntoon jää ketään. Asunnon sisällä leviävä tulipalo leviää minuuteissa. Ensimmäinen toimenpide asunnosta poistumisen jälkeen on soitto hätäkeskukseen numeroon 112 ja naapurien varoittaminen ovikelloa soittamalla ja huutamalla.
Jonkun on hyvä olla opastamassa palokuntaa, kun se saapuu ja antamassa tilannetiedot- missä palo on ja missä huoneessa palaa.

Jos toisen asunnossa palaa

Jos toisessa asunnossa palaa ja asukas on lähtiessään jättänyt oven auki asuntoon, savu leviää nopeasti käytävälle. Savun mukana käytävään leviää myrkyllisiä palokaasuja ja savu voi täyttää koko porrashuoneen. Porrashuoneeseen ei tällaisessa tilanteessa kannata lähteä, koska sieltä ei todennäköisesti pääse ulos elävänä. Siksi turvallisinta on odottaa palokuntaa omassa asunnossa ja pitää porrashuoneen ovi suljettuna. Jos asunnossa on parveke, palokuntaa kannattaa odottaa siellä ja jos asuntoon tulee jotakin kautta savua, raot täytyy pyrkiä tiivistämään esimerkiksi pyyhkeillä.
- Suurin osa palokuolemista johtuu myrkyllisistä palokaasuista, sanoo palotarkastaja Tapio Sten. – Siksi omassa asunnossa täytyy pysyä. Kerrostalon rakenteet kestävät vähintään tunnin ajan tulipaloa.
Joka asunnossa olisi hyvä olla alkusammutusvälineistä vähintään sammutuspeite. Myös käsisammuttimen hankintaa kannattaa harkita ja niitä tulisi olla asukkaiden saatavilla porraskäytävässä. Palovaroittimien kunto kannattaa tarkistaa säännöllisesti.
- Paloturvallisuutta voi parantaa yleisellä huolellisuudella, sanoo Sten. – Usein palon syttymissyyt liittyvät tupakointiin ja muuhun avotulen käyttöön, kuten esimerkiksi kynttilöiden polttamiseen. Sähkölaitteet eivät yleisesti ottaen ole niin vaarallisia kuin luullaan, mutta sähköliesi on suomalaisesta näkökulmasta katsoen vaarallisin sähkölaite. Senkin käyttö vaatii huolellisuutta ja valvontaa. Pyykinkuivatusta ei kannattaisi harrastaa sähkösaunassa ollenkaan.

bottom of page