top of page

Miten voin vaikuttaa oman alueeni jätekeräyspisteisiin?

Lajittelupisteet kiinnostavat. Miten asukas voi itse vaikuttaa jätelajittelupisteisiin omilla kotinurkillaan?

Satu Lepistö

24.3.2021

Hervannan Sanomiin yhteyttä ottanut lukija kertoi pohtineensa muovinkeräysasioita Hervannassa. Hän sanoi yhtenä esimerkkinä oman asuinalueensa Näyttelijänkadun ympäristön, josta hänen mukaansa lähin muovinkeräyspiste löytyy Helapuiston palvelukeskuksen luota. Hervannan Sanomat otti selvää, kuinka tiheästi lajittelupisteitä on esimerkiksi annetulla alueella.
Osoitteessa Näyttelijänkatu 26 on Pirkanmaan Jätehuollon ekopiste. Alueellamme toimii sekä Pakkaustuottajayhteisö RINKI Oy:n pisteitä ja Pirkanmaan jätehuollon ekopisteitä. Pakkauskeräys kuuluu Suomessa niin sanotulle tuottajavastuulle, mutta Pirkanmaan Jätehuolto täydentää pakkaajien keräystä omilla pisteillään. Osassa Suomen alueita on ainoastaan Ringin pisteitä ja osassa on käytössä tällainen hybridimalli, jossa on sekä Ringin että paikallisen jäteyhtiön pisteitä.

Tiedottaja Paula Pokkinen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:stä, asukkaan meille välittämien tietojen mukaan lähin muovinkeräyspiste on Helapuistossa. Kuinka tiheästi muovinkeräyspisteitä yleensäkin Tampereella on ja miten eri jätelajien keräyspisteiden tiheys tai sijainnit määritellään?

- Pirkanmaan Jätehuollon ekopisteissä ei ole muovipakkausten keräystä, me keräämme muovipakkausia kiinteistökeräyksenä. Osassa Rinki-pisteitä kerätään myös muovipakkauksia. Lähimmät muovipisteet näkee kartalla kierrätys.info -verkkosivulla, kun hakusanaksi laittaa muovipakkaukset ja esim. oman kotiosoitteen.

Pakkaustuottajayhteisö Rinki Oy siis vastaa muovinkeräyspisteistä. Onko teillä tietoa, miten keräyspisteiden sijoittelusta päätetään?

- Ringistä kerrottiin, että heidän pisteensä pyritään sijoittamaan aina kauppapaikkojen yhteyteen, jolloin ekopiste tavoittaa mahdollisimman suuren käyttäjäkunnan. Pienempiä pisteitä perustetaan mm. taajamavelvoitteen mukaan (lasi-, metalli- ja kartonkipakkauksille ekopiste jokaisessa yli 500 asukkaan taajamassa, kaikkiaan 1850 pistettä). Muovipakkauskeräys järjestetään pääsääntöisesti kohteisiin, joissa tavoitetaan mahdollisimman suuri käyttäjäkunta esim. hypermarketit (lainsäädäntö 500 pistettä, väh. yksi jokaisessa yli 10 000 asukkaan taajamassa. Pirkanmaan Jätehuollon ekopisteet taas ovat lähinnä asuinalueilla. Uusien pisteiden sijoituspaikkojen löytäminen kaupunkialueella on haastavaa.

Mitä tehdä, jos toivoisi uutta keräyspistettä jollekin tietylle alueelle?

- Tästä kannattaa olla yhteydessä Rinkiin. Asiakkaat voivat halutessaan antaa palautetta ja toiveita uusista ekopisteistä myös Pirkanmaan Jätehuollolle. Tarve uudelle pisteelle sekä paikan soveltuminen ekopistetoimintaan arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tämän lisäksi pisteen perustamiselle tarvitaan myös maanomistajan lupa. Uuden pisteen perustamisen yhteydessä huomioidaan mm. alueella jo sijaitsevat ekopisteet sekä mm. kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen laajuus. Usein esimerkiksi alueen taloyhtiöllä on jo kattavasti lajittelupalveluja käytössä.

Mitä jätelajeja Pirkanmaan Jätehuollon ekopisteissä kerätään?

- Ekopisteillä kerätään tuottajavastuulle kuuluvia jätelajeja, kuten paperia, lasipakkauksia, kartonkipakkauksia ja metallia. Ringin pisteillä kerätään myös muovipakkauksia. Osassa pisteitä vastaanotetaan lisäksi käyttökelpoisia tekstiileitä. Ekopisteillä kerättävät jätelajit päätyvät materiaalihyötykäyttöön eri toimijoille ja yhteistyökumppaneille. Sopimukset materiaalien kierrätyksestä ovat tuottajien/tuottajayhteisöjen (esim. Ringin) tekemiä.

bottom of page