top of page

Mitkä aiheet ovat vaalien teemat? – Näin puolueet vastaavat

Eduskuntavaalit pidetään 2. huhtikuuta 2023. Kuvitus: Pekka Ohtokangas

Eduskuntavaalit pidetään 2. huhtikuuta 2023, jolloin on varsinainen äänestyspäivä. Ennakkoäänestys kotimaassa on 22.–28. maaliskuuta ja ulkomailla 22.–25. maaliskuuta. Vaaleissa valitaan Suomen kansanedustajat vaalikaudelle 2023–2027.
Kysyimme puolueilta kuulumisia, kun ehdokasasettelu on vielä käynnissä.

HerSa

25.1.2023

HerSa Suurimmista puolueista kolmella – SDP, Kokoomus ja Perussuomalaiset – oli kyselyn aikaan jo ehdokaslistat täynnä ja Vasemmistoliitolla oli lista nuijan kopausta vaille valmista. Puolueista Kokoomus ja RKP ovat vaaliliitossa. Täysi lista on suhteellisessa vaalitavassa tärkeä asia, vaaleissa kun äänestetään ehdokkaista huolimatta puoluetta, ei yksittäistä edustajaa.
– Käytössä oleva vaalitapa kannustaa siihen, että listat ovat täynnä. On myös tärkeää tarjota äänestäjille eri tavoin eri asioita painottavia vaihtoehtoja, jotta äänestäjät voivat löytää itselleen sopivan ehdokkaan, SDP:ltä sanotaan.
– Mielestämme on tärkeää, että ehdokaslista on täynnä, koska se vahvistaa kokonaisvaalitulosta ja meidän vaaliliiton lista on täynnä, RKP:lta kerrotaan.
Kokoomukselta asia kerrotaan ytimekkäästi:
– Jokainen ehdokas tuo ääniä yhteiseen pottiin
– Mitä enemmän ehdokkaita keräämässä ääniä, sitä enemmän saamme ääniä listalle ja on todennäköistä saada ehdokkaita läpi, Vasemmistoliitolta sanotaan.
Keskustalla nojataan enemmän yksilön valintaan:
– Näen, että se on meidän puolueiden tärkeä tehtävä asettaa ehdolle mahdollisimman laaja tarjonta, jotta jokaiselle on mahdollista löytää sieltä ihminen, jonka haluaisi edustavan itseään kinkkisissä neuvotteluissa ja päätöksissä.
Vihreät tarjoavat näkökulmaa aiheeseen:
– Jokainen ehdokas tuo mukanaan ääniä, joita lista ei muuten saisi - siis täysi lista tarkoittaa enemmän ääniä. On hyvä,että voimme tarjota mahdollisimman monenlaisia ehdokkaita, onhan äänestäjiäkin monenlaisia. Jokainen ehdokas vahvistaa kokonaisuutta omalla osaamisellaan, se tarkoittaa pätevämpää kampanjaa. Puolueen kannalta täysi lista on hyvä myös yhteishengen kannalta. Kampanjointi on raskasta, joten on tärkeää, että ehdokkaille on tukea toisistaan, eikä kukaan jää yksin.
– On demokratian kannalta tärkeää, että valittavana on paljon erilaisia ehdokkaita. Lisäksi vaalimatematiikka suosii täysiä ehdokaslistoja, Perussuomalaisilta sanotaan.Puolueiden teemat

Keskusta:
Keskustassa on pohdittu laaja-alaisesti paremman elämän tekijöitä. Millaisilla teoilla voimme olla mukana luomassa enemmän mahdollisuuksia ja mitä jo tehtyä haluamme vahvistaa.
Keskusta haluaa, että paremmasta mielenterveydestä on tehtävä uusi, yhteinen kansallinen suurhanke. Suomi onnistui aikanaan vähentämään verisuoni- ja sydänsairauksia ja meidän mielestämme sama voidaan tehdä myös mielenterveyden parantamiseksi. Oikea-aikaiset palvelut ja välittämisen asenne ratkaisevat. Myös työelämä muuttuu ja sen on muututtava edelleen.
Sosiaali- ja terveyspalveluissa pitää siirtyä suoritteiden mittaamisesta laadun ja vaikuttavuuden mittaamiseen. Palvelujen tuottamisen tapoihin on saatava entistä enemmän liikkumavaraa ja uusia käytäntöjä on hyödynnettävä tehokkaasti. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työelämän pito- ja vetovoimaa on lisättävä, jotta meillä on tekijöitä nyt ja jatkossa.

SDP:
Koulutus ja osaaminen sekä työmarkkinoiden oikeudenmukaisuus. Lisäksi on erittäin tärkeää turvata ihmisten arjen edellytykset, kun maailmanpoliittinen tilanne on vaikuttanut merkittävästi elinkustannuksiin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi on tärkeää antaa hyvinvointialueille riittävät resurssit toimintansa toteuttamiseen, jotta pitkään suunniteltu soteuudistus pystyy vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin.

Kokoomus:
Talous, turvallisuus, tulevaisuus.

Perussuomalaiset:
Puolueemme ydinteema on ”Pelasta Suomi”. Haluamme palauttaa Suomen edun ja suomalaisten hyvinvoinnin edistämisen päätöksenteon keskiöön.

Vihreät:
Ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttäminen, reilu muutos, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja koulutus. Jokaisella ehdokkaalla on lisäksi omat tavoitteensa.

Vasemmistoliitto:
Koulutus, eli siihen satsaaminen, työ, työstä tulee saada palkkaa ja palkalla on tultava toimeen, ympäristö, luontokriisi on totta ja meidän on tehtävä päätöksiä, jotka tukevat ilmastotavoitteita.

RKP:
Koulutuksesta ja sivistyksestä ei saa leikata. Syy on se, että vain vahvalla osaamisella suomalaiset ja Suomi pärjää maailmalla. Koulutettu ja osaava työvoima on edellytys toimiville ja kannattaville yrityksille. Sivistyksellä on tietysti oma-arvonsa, tarvitsemme lisää koulutusta, emme vähemmän.
Suomessa pitää olla kannattavaa harjoittaa yritystoimintaa, ja lisäksi meidän täytyy kannustaa nuoria lähtemään rohkeasti rakentamaan uusia yrityksiä. Meidän täytyy hyväksyä ja kannustaa yrittäjyyteen sekä ymmärtää, että elinvoimaset yritykset ovat edellytys meidän yhteyskunnan palveluiden rahoittamiseen.
Velanotto pitää saada pysäytettyä. Mielestämme juoksevia kuluja ja palveluiden ylläpitoa ei voi rahoittaa velalla. Mikäli investointeja katetaan velkarahalla, voi se olla hyvä ratkaisu. Meidän kaikkien tulee kantaa vastuu kestävästä taloudenpidosta.

Syitä, miksi äänestää

Vasemmistoliitto:
Meidän ehdokkaita pitää äänestää silloin, kun haluaa että jatkossakin päätöksiä tehdään niin että jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet itsestään ja muista huolehtimiseen. Meidän ehdokkaat kaikki edistävät hyvinvointivaltion rakentamista (esimerkiksi perustulolla), meidän mielestä hyvinvointivaltion tulee olla olla tasa-arvoinen, vapaa ja egologisesti kestävä.

Perussuomalaiset:
Jos on sitä mieltä, että suomalaisten hyvinvointi tulee asettaa ilmastohysterian ja tehottoman maailmanparantamisen edelle, perussuomalaiset ovat ainoa oikea vaihtoehto äänestyspäivänä.

Vihreät:
Meidän ehdokastamme kannattaa äänestää, jos haluaa, että maapallo jää elinkelpoisena lapsillemme. Meitä kannattaa äänestää, jos pitää ihmisoikeuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta tärkeinä. Meitä kannattaa äänestää, jos kannattaa panostuksia koulutukseen ja mielenterveyteen.

Keskusta:
Jos sinä haluat antaa äänesi ehdokkaalle jolle ihmisen ja luonnon suhde on tärkeä,joka haluaa vahvistaa ajattelua, että palveluita tarvitaan lähellä, eikä vain keskitetysti suurissa yksiköissä, jolle turvallisuus merkitsee suomalaista energiaa, lähellä tuotettua ruokaa ja uskottavaa puolustusta, joka ei tunne omakseen oikeistolaista eikä vasemmistolaista ajattelua, vaan yhdistää näiden toimivat puolet, joka uskoo, että hankalien asioiden ratkaisemiseen tarvitaan mahdollisimman paljon näkökulmia, hirvittävän hyvää yhteistyökykyä ja sinnikkyyttä, niin tässä porukassa olisi tällaisia ehdolla!

Kokoomus:
Talouden, turvallisuuden ja tulevaisuuden vuoksi.

SDP:
Olemme kuluneella hallituskaudella korjanneet edellisen hallituskauden jälkiä. Koulutuksen pysyvää rahoitusta on nostettu merkittävästi. Yllättävien ja vaikeiden kriisien osuessa kohdalle on hallitus toiminut määrätietoisesti ihmisten arjen ja toimeentulon turvaamiseksi. Samalla on onnistuttu tekemään uudistuksia, joiden positiiviset vaikutukset tulevat näkymään tulevaisuudessa. Paras takuu inhimillisen ja vastuullisen linjan jatkumiselle on antaa ääni SDP:lle.

RKP:
RKP tarjoaa näissä vaaleissa mahdollisuuden äänestää arvoliberaalista ja talousvastuuta kantavaa ehdokasta. Lupaamme äänestäjille vain sen, mistä voimme pitää kiinni. Ääni RKP:lle on ääni turvallisuuden ja vakauden puolesta näinä vaikeina aikoina. Se on ääni tasa-arvon, koulutuksen ja hoivan sekä talouskasvun puolesta.

bottom of page