top of page

Muista äänestää EU-vaaleissa!

Euroopan unionin lippu. Kuva: Pexels.

EU-vaalit järjestetään tänä vuonna 6. - 9. kesäkuuta. Ennakkoäänestys järjestetään Suomessa 29.5. - 4.6.2024. EU-vaalit ovat jokaiselle eurooppalaiselle mahdollisuus vaikuttaa yhdessä eurooppalaisen demokratian tulevaisuuteen.

Milla Zuev

15.5.2024

Äänestäminen on aina tärkeää: niin paikallisella, kansallisella kuin Euroopan unionin tasolla. Suomi on osa Eurooppaa, ja Euroopan unionissa tehdään paljon päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan suomalaistenkin arkeen, vaikka monelle paikallisen tason äänestäminen on tutumpaa ja voi vaikuttaa siltä, että se vaikuttaa enemmän juuri omaan arkeen.

EU:n lainsäädännössä käsitellään kuitenkin lakeja, jotka vaikuttavat meihin kaikkiin: niin suuriin maihin kuin pieniin yhteisöihinkin, suuryrityksiin, startup-yrityksiin niin globaalisti kuin paikallisestikin. Lisäksi Euroopan unionin päättävissä elimissä käsitellään asioita, jotka ovat varmasti tärkeitä meille kaikille: ympäristöasioita, sosiaalipolitiikkaa, kuluttajien oikeuksia, taloutta, oikeusvaltioperiaatetta sekä monia muita asioita, jotka näkyvät tavallisen ihmisen arjessa.

Äänestäjien mielipide ratkaisee sen, ketkä valitaan Euroopan parlamenttiin edustamaan meitä kaikkia uusien lakien valmistelussa. Se vaikuttaa myös Euroopan komission valintaan.

Tällä hetkellä Euroopan unioni on yhä monimutkaistuvassa, epävakaammassa ja tiiviimmin yhteenkietoutuneessa maailmassa aivan uudenlaisten haasteiden edessä. Mikään EU-maa ei selviä yksin näistä haasteista, mukaan lukien Suomi – joten Euroopan yhtenäisyys on ensiarvoisen tärkeää. Äänestämällä vaikutat varmasti tulevaan kehitykseen.

EU:ssa tehtävät päätökset vaikuttavat elämäämme. Mikäli vaikuttamiseen ei itse osallistu, ei pääse muovaamaan sitä tulevaisuutta, jota tulemme elämään. On tärkeää säilyttää Euroopan parlamentaarinen demokratia ja sen arvot.

Mikä Euroopan parlamentti on?

Euroopan parlamentti on ainutlaatuinen: se on maailman ainoa välittömillä vaaleilla valittu ylikansallinen edustajakokous. Euroopan parlamentin jäsenet edustavat kaikkien EU-maiden kansalaisten etuja unionin tasolla.

Euroopan parlamentin jäsenet laativat uusia lakeja EU-maiden hallitusten kanssa. Lait vaikuttavat niin talouden tukemiseen, köyhyyden torjuntaan, ilmastonmuutoksen torjuntaan kuin turvallisuuteenkin.
Euroopan parlamentin jäsenet nostavat esiin tärkeitä poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia aiheita, sekä puolustavat eurooppalaisia arvoja, joita ovat esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo ja oikeusvaltioperiaate.

Parlamentti myös hyväksyy EU:n budjetin ja valvoo varainkäyttöä. Se valitsee Euroopan komission puheenjohtajan ja nimittää komission jäsenet.

EU-vaalit järjestetään vain joka viides vuosi.

Näissä vaaleissa omaa ääntä ei kannata jättää käyttämättä, vaan tuoda oma panoksensa eurooppalalaisten arvojen säilyttämiseen äänestämällä!

bottom of page