top of page

Opiskelijankatu kunnostetaan lähivuosina

Nykyisellään Opiskelijankadun ajoradan leveys on 14 metriä. Kuva: Wikimedia Commons.

Pohjois-Hervannassa sijaitseva Opiskelijankatu kunnostetaan lähitulevaisuudessa toimivammaksi turvallisuudeltaan, sekä viihtyisämmäksi kävelijöille, pyöräilijöille, autoilijoille sekä muilla kulkuvälineillä liikkuville. Katusuunnitelmaa voi kommentoida 6. toukokuuta saakka. Kyseessä on katuinsinööri Petri Keivaaran mukaan ensimmäinen kunnostettava Insinöörinkadun poikkikatu: tulevina vuosina vuorossa ovat muun muassa Lindforsinkatu, Ruovedenkatu ja Teekkarinkatu.

Milla Zuev

30.4.2024

Keivaaran mukaan useampia katuja tuskin pystytään saneeraamaan samaan aikaan. Kyseessä tulee myös olemaan ainakin kaksi vuotta kestävä projekti, sillä näin pitkää katua ei voida remontoida yhden kesän aikana.

Itä-länsisuuntainen Opiskelijankatu tullaan remontoimaan Insinöörinkadun ja Ahvenisjärventien välillä. Kadun uusimista esitetään vuosien 2025–2026 vuosisuunnitelmaan.

Uudistuksen tavoitteena on parantaa jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Ajokaista on nykyisellään 14 metriä leveä, ja uudistuksen myötä se tulee kapenemaan 7 metriä leveäksi. Nopeusrajoitus Opiskelijankadulla on 40km/h. Keivaaran mukaan näin leveä ajokaista on peräisin 1970-luvulta, jolloin aluetta rakennettiin, ja se kaipaa nykyaikaistamista.

Lisäksi tavoitteena on parantaa esteettömyyttä ja suojateiden turvallisuutta sekä säilyttää katuympäristön vihreys. Lisäksi suunnittelussa on huomioitu Ahvenisjärven koulun vaatimat liikennejärjestelyt.
– Tienylitysmatkat lyhenevät - saadaan nykyaikaisempi ratkaisu, mutta pysäköintitilaa jää vielä kadun varteen. Tarkoitus on luoda turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Autoilijan asemaa ei tulla heikentämään, sillä kadulle jää myös autoilijoille riittävä leveys, Keivaara sanoo.

Liittymiä uudistetaan

Opiskelijankadun ja Ahvenisjärventien liittymään on suunnitteilla kiertoliittymä sekä Opiskelijankadun ja Ruovedenkadun liittymään korotus. Ajonopeuksia hillitään suoralla kadulla Ruovedenkadun liittymäkorotuksella ja ajoradan kavennuksilla Välkynraitin ja Torisevanraitin suojateiden kohdalla. Ruovedenkadun liittymän suojateille ja Ahvenisjärventien ylittävälle suojatielle tulee keskisaarekkeet.

Pysäköinti ja bussien ajoradat

Kadun kummallekin puolelle on suunniteltu 113 pysäköintipaikkaa. Linja-autopysäkkien paikat säilyvät ennallaan. Uudistuksessa ne on suunniteltu ajoratapysäkeiksi, ja niille tulee pysäköintikatokset. Busseille ei ole varattu seisontatilaa, vaan bussi pysähtyy ajokaistalle. Kaikille pysäkeille johtaa suojatie.

Yksisuuntaiset pyörätiet

Opiskelijankadun kummallekin reunalle suunnitellaan jalkakäytävää ja pyörätietä, joista pyörätie tullaan erottelemaan jalkakäytävästä neljän senttimetrin korkuisilla reunakivillä. Pyörätiet ovat yksisuuntaisia. Ahvenisjärven koulun kohdalle on suunniteltu kuitenkin kaksisuuntainen pyörätieosuus. Pyöräpysäköintipaikkoja tulee Opiskelijankadun ja Insinöörinkadun sekä Opiskelijankadun ja Ruovedenkadun liittymien läheisyyteen.

Viherympäristöä

Kadun reuna-alueet ja erotusalueet halutaan säilyttää mahdollisimman viherpintaisina. Jalkakäytävän reunaan tulee nurmikkoa ja pensas- ja puuistutuksia. Betonikiveystä käytetään erotuskaistoissa ja saarekkeissa, joille ei voi sijoittaa kasvillisuutta. Nykyään kadulla olevat puurivit ajoradan sekä jalkakäytävän ja pyörätien välistä tullaan poistamaan ja korvaamaan uusilla puilla, jotka istutetaan ajoradan ja pyörätien väliselle erotusalueelle. Kadun molemmin puolin tulee levähdyspenkkejä.

Keivaaran mukaan nyt nähtävillä oleva katusuunnitelma yritetään saada mahtumaan budjettiin lähivuosina, mutta ei ole varmaa, saadaanko projektille rahoitusta jo ensi vuodeksi.
Tärkeintä Opiskelijankadun saneerauksessa on turvallisuus, viihtyvyys ja ajoradan kaventaminen.

bottom of page