top of page

Pirkanmaa 23 -paikallispuolustusharjoitus alkaa maanantaina

Pirkanmaa 23 -paikallispuolustusharjoituksen myötä myös Hervannassa ja Nekalassa näkyy puolustusvoimien joukkoja harjoittelemassa. Kuvituskuva.

Panssariprikaatin johtama Pirkanmaa 23 -paikallispuolustusharjoitus kokoaa Puolustusvoimien joukkoja harjoittelemaan paikallispuolustusta sekä yhteistoimintaa Tampereen varuskunnan toimijoiden, viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa 6.–10. maaliskuuta.

HerSa

3.3.2023

Harjoitukseen osallistuu Panssariprikaatin joukkoja, mukaan lukien Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Hämeen aluetoimistot sekä viranomaisia ja muita yhteistyötahoja. Harjoituksen johtaa Panssariprikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Hannu Koivisto. Harjoitustoiminnan painopiste on Pirkanmaalla. Lisäksi harjoitustoimintaa on Hattulan, Hämeenlinnan, Jyväskylän ja Lahden alueella. Harjoitukseen liittyvät ammunnat toteutetaan Hämeenlinnassa Hätilän ampuma- ja taisteluharjoitusalueella 6.–10.3.2023.
Pirkanmaa 23 -paikallispuolustusharjoitukseen osallistuu Puolustusvoimista noin 1500 henkilöä, joista noin tuhat on reserviläisiä ja noin 300 varusmiehiä, ja loput Puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa. Pirkanmaalla harjoitukseen osallistuu joukkoja Panssariprikaatin, Porin prikaatin ja Puolustusvoimien palvelukeskuksen lisäksi Tampereen varuskunnan kaikista joukoista eli Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnasta, 3. Logistiikkarykmentistä, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksesta, Puolustusvoimien tutkimuslaitoksesta, Puolustusvoimien tiedustelulaitoksesta sekä Satakunnan lennostosta. Lisäksi harjoitukseen osallistuu toistasataa kuntien, poliisin ja hyvinvointialueen viranomaista, yritysten edustajaa sekä kolmannen sektorin toimijaa.

Paikallisturvallisuus rakennetaan ja ylläpidetään yhdessä

Harjoituksessa Pirkanmaalla toimivat paikallisjoukot harjoittelevat yhdessä alueen muiden viranomaisten ja yritysten kanssa normaaliolojen häiriötilanteita sekä poikkeusoloja varten.
– Pirkanmaan aluetoimiston näkökulmasta harjoituksen päämääränä on sotilaallisen ja viranomaistoiminnan yhteensovittaminen ja koordinointi alueella paikallispuolustukseen liittyen. Kohteen suojaus- ja taistelutehtävien lisäksi pyrimme kehittämään paikallisesti joukkojen johtamista, tiedonvaihtoa ja tilannekuvan jakoa yhteistoiminnassa muiden viranomaisten kanssa. Poikkeusolojen toimintaa harjoittelemalla yhteistoiminnassa muiden viranomaisten kanssa pyrimme varmistamaan, että yhteiskunnan kriittiset toiminnot jatkuvat ja paikallisten arki on mahdollisimman normaalia kaikissa tilanteissa, Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Tommi Marttinen kertoo.

Nousujohteista harjoittelua reserviläisille

– Paikallisjoukot vahvistavat Puolustusvoimien valmiutta ja suorituskykyä Pirkanmaan alueella. Poikkeusoloissa paikallisjoukkojen tehtäviin kuuluvat muun muassa joukkojen perustaminen, kohteiden suojaaminen, alueen valvonta sekä rajoitetut taistelutehtävät. Paikallisjoukkoihin sijoitetaan Puolustusvoimien henkilökunnan lisäksi alueensa tuntevia, tehtäviin koulutettuja reserviläisiä, jotka haluavat kehittyä omassa poikkeusolojen tehtävässään, everstiluutnantti Marttinen sanoo.
– Reserviläisten rooli paikallisjoukoissa on merkittävä, ja heidän osaamista hyödynnetään monipuolisesti eri tehtävissä. Harjoituksessa osa reserviläisistä toimii kouluttaja- ja maaliosastotehtävissä, mutta pääosa reserviläisistä ja varusmiehistä pääsee harjoittelemaan omia poikkeusolojen tehtäviään sekä toimimaan yhteistoiminnassa Tampereen varuskunnan toimijoiden ja alueen viranomaisten kanssa, Marttinen kertoo.

Harjoitustoiminta näkyy erityisesti Tampereen seudulla

Puolustusvoimien joukkoja näkyy Tampereen seudulla Hervannan, Nekalan, Raholan lisäksi Multisillan alueilla, Kangasalan ja Ylöjärven alueilla sekä Hämeenlinnassa Hätilän ampuma- ja taisteluharjoitusalueella. Pirkanmaan alueella joukkojen harjoitteluun liittyen käytetään sivullisille vaarattomia, mutta melua aiheuttavia harjoitusampumatarvikkeita Hervannan, Lakialan, Nekalan, Ylisen ja Kaivannon alueilla. Harjoitusviikon aikana Pirkanmaan alueella liikkuu Puolustusvoimien ja muiden viranomaisten joukkoja kalustoineen, myös raskaita ajoneuvoja, kaikkina vuorokauden aikoina. Liikenteessä kehotetaan varovaisuuteen kalustoa kohdattaessa. Hälytysajoneuvoja liikkuu harjoituskohteille normaalia hälytysajoa enemmän.

Kalustonäyttely Multisillassa

Puolustusvoimien ja viranomaisten kalustoa on nähtävillä Multisillan ostoskeskuksella tiistaina 7.3.2023 klo 10.00–12.00. Esillä on muun muassa Puolustusvoimien Orbiter-lennokki sekä viranomaisten kalustoa. Kalustoon tutustumisen ohessa on mahdollisuus keskustella Puolustusvoimien henkilökunnan, viranomaisten sekä harjoitukseen osallistuvien reserviläisten ja varusmiesten kanssa.
Paikallispuolustusharjoitus Pirkanmaa 23 on osa Maavoimien valtakunnallista paikallispuolustusharjoitusten kokonaisuutta. Maavoimien johtamaan harjoituskokonaisuuteen kuuluu kuusi alueellista harjoitusta. Harjoituksiin osallistuu Puolustusvoimista yli 6000 henkilöä. Harjoitukset kehittävät paikallisjoukkojen osaamista sekä viranomaisyhteistyötä koko maan alueella.

bottom of page