top of page

Polamk poistaa käytöstä kolme asuntolarakennusta

Käytöstä poistettavia rakennuksia Poliisiammattikorkeakoulun kampusalueella.

Poliisiammattikorkeakoulu poistaa asuntolakäytöstä kampuksen A-, B-, ja C-talot toukokuun lopussa. Nykyään näissä rakennuksissa olevat vuokrasopimukset irtisanotaan toukokuun lopussa. Purkupäätöstä rakennuksista ei ole kuitenkaan toistaiseksi tehty. Poliisiammattikorkeakoulun kampuksen rakennukset omistaa valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt, ja poliisi on tiloissa vuokralaisena. Viisi kampusalueen taloa jatkaa edelleen majoituskäytössä.

Milla Zuev

13.12.2023

– Kyseessä ovat kampusalueen vanhimmat kerrostalot, jotka ovat teknisen käyttöikänsä päässä, selittää Poliisiammattikorkeakoulun hallintojohtajan Pirkka Kuusela.

– Kiinteistötekniikka on näiden talojen osalta niin lopussa, että niitä ei enää voida käytännössä käyttää. Ne vaatisivat alusta alkaen saneerauksen. Asiantuntijoiden mukaan uudelleenrakentamisen kustannus on suuri, ja jos näiden rakennusten tilalle halutaan jotakin, niin periaatteessa pitäisi rakentaa kokonaan uudet talot, Kuusela jatkaa.

Kuuselan mukaan asuntoloiden käyttöön liittyisi riskejä: Senaatti-kiinteistöjen mukaan niissä voisi sattua esimerkiksi putkirikko, jolloin asuntolat menisivät käyttökieltoon joka tapauksessa.

– Nyt kun kohteissa on vielä majoitustoimintaa ja muutakin meidän toimintaamme, ei ole tietenkään toivottavaa, että tulee tällainen äkillinen tilanne. Haluamme ennakoida ja varautua, Kuusela tiivistää.
Poliisiammattikorkeakoululla on toiveena, että rakennukset päästäisiin purkamaan mahdollisimman pian.

Toiveena turvata asuntolatoiminta

Mikäli rakennuksia lähdetään purkamaan, liittyy se myös Polamkin tavoitteeseen pitää asuntolatoimintaa yllä. Poliisiammattikorkeakoulu selvittää parhaillaan kustannuksia korvaavien tilojen rakentamiselle yhdessä Senaatti Kiinteistöjen ja poliisihallinnon kanssa.

– Tavoitteenamme on, että asuntolatoiminta jatkuisi, mutta tämä on kiinni rahasta isossa kuvassa kuitenkin, Kuusela toteaa.

Poliisiammattikorkeakoululla on monenlaista majoitustoimintaa, eivätkä perustutkinto-opiskelijat ole ainoita majoittujia kampusalueella.

– Meillä on pidempiaikaista majoitustoimintaa perustutkinto-opiskelijoille, joilla majoittuminen yleensä kestää vuoden ennen kuin he lähtevät työharjoitteluun. Lisäksi meille tullaan poliisihallinnosta ja muualtakin täydennyskoulutukseen, ja tämä täytyy jatkossakin erityisesti turvata. Täydennyskoulutus voi kestää esimerkiksi viikon, ja tällöin majoitus on turvattava, Kuusela painottaa.

Asuntolakapasiteetti tulee joka tapauksessa pienenemään ainakin väliaikaisesti.

– Toivomme kuitenkin, että pystymme jatkamaan majoitustoimintaa myös tulevaisuudessa ja että se myös palautuisi kapasiteetiltaan nykyistä vastaavalle tasolle. Viive tähän kuitenkin väistämättä tulee, vaikka saisimmekin nopeasti rahoituksen ja mahdollisuuden rakentaa uutta tilalle. Purkaminen ja rakentaminen kuitenkin kestää, Kuusela jatkaa.

bottom of page