top of page

Pormestari Lyly: ”Elinvoimaan tähtäävät investoinnit lisäävät kaupungin vetovoimaa”

Pormestari Lauri Lyly pohtii Hervannan Sanomien haastattelussa Tampereen kaupungin kehittämistä.

21.4.2021

Valtio jakoi vuonna 2020 erilaisilla tukipaketeilla kunnille yhteensä kolme miljardia euroa koronaviruskriisin hoitoon suunnattua tukea.
Potista 1,5 miljardia oli peruspalvelujen valtionosuuden lisäystä. Lisäksi kunnat saivat tukia muun muassa koronatestaukseen, joukkoliikenteeseen ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen tukemiseen. Myös sairaanhoitopiirit saivat valtionavustuksia 600 miljoonaa euroa- joskin osa summasta maksetaan vasta tänä vuonna.
- Kuntien ja sairaanhoitopiirien saama tukipaketti koronaviruksen hoitoon on siis vuosille 2020-2021, jonka jälkeen tukea ei enää ole tulossa muilta osin kuin erikoissairaanhoidon hoitojonojen purkuun, kertoo pormestari Lauri Lyly. – Erikoissairaanhoidon hoitojonojen purkamiseen tulee vielä 150 miljoonaa euroa vuosille 2022-2023.
Tampereen kaupunki on tehnyt suuria investointeja viime vuosina. Niiden joukossa ovat esimerkiksi ratikka ja uusi jäähalli sekä Rantaväylän tunneli vuonna 2016. Pormestari Lyly korostaa sitä, että jos kaupungin suotuisan kehityksen halutaan jatkuvan, on elinvoimaa lisääviä investointeja toteutettava myöskin hyvin tärkeiden palvelutuotannon talonrakennushankkeiden lisäksi.
- Merkittävä osa investoinneista menee kaupunkilaisten arkipäiväisten asioiden parantamiseen ja kaupungin kasvuun vastaamiseen, mikä on erittäin tärkeää. Esimerkiksi kouluja ja päiväkoteja on viimeisen viiden vuoden aikana peruskorjattu ja rakennettu 160 miljoonalla eurolla. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen peruskorjaamiseen, uudisrakentamiseen ja kaupunkiympäristön kehittämiseen osoitetaan vuosittain yli 60 miljoonaa euroa, Lyly sanoo.
Lylyn mukaan kuluvan valtuustokauden alussa asetettiin tavoitteeksi nostaa kaupungin pitkäaikainen alijäämäinen talous ylijäämäiseksi.
- Määrätietoisen toiminnan seurauksena tavoite saavutettiin viime vuonna ja myös kuluvana vuonna kaupungin talouden arvioidaan pysyvän lähellä tasapainoa, Lyly sanoo.
- Kaupungin viime vuoden talous olisi ollut ilman koronatoimenpiteitäkin noin 17 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Lyly toteaa, että talouden pitäminen tasapainossa on jatkossakin iso yhteinen tavoite.
- Eräs ratkaiseva tekijä on työllisyysasteen nostaminen, hän sanoo.
- Kaupungin talouden pitäminen tasapainossa on tärkeää, jotta voimme jatkossakin tarjota kaupunkilaisille mahdollisimman hyviä peruspalveluja. Veronkorotuksia ei ole tulossa ensi vuodelle.
Tampere näyttäytyy pormestarille asuinpaikkana positiivisessa valossa. Sen vetovoima on pysynyt suurena ja kaupunki on muuttovoittoinen kunta.
- Tampere on Suomen ykköskaupunki vetovoimaltaan ja maineeltaan, Lyly sanoo. – Tampereen vetovoima perustuu työpaikkatarjontaan, hyviin kulkuyhteyksiin, sujuviin palveluihin, rikkaaseen kulttuuri- ja tapahtumatarjontaan, virkeään elinkeinoelämään ja opiskelukeskittymään, jossa noin 50 000 nuorta aikuista opiskelee ammattiin toisella ja korkeakouluasteella.
Yhdeksi Tampereen vetovoimatekijäksi Lyly mainitsee luonnon, joka on Tampereella kävelymatkan päässä melkein missä tahansa. Seuraavaksi suureksikehittämiskohteeksi Lyly nimeää sujuvat liikenneyhteydet.
- Tampereen sujuvat liikenneyhteydet ovat kriittisiä. Osaamiskeskittymään on päästävä helposti, jotta yritykset, hyödykkeet ja ammattilaiset pääsevät liikkumaan eri talousalueilla ja yli valtiorajojen. Raide-, lento- ja maantieyhteyksien on toimittava ja oltava ripeitä, Lyly pohtii.
- Meidän on pidettävä huolta myös tarvittavista palveluista, eli kodeista, työpaikoista ja tuesta eri elämänvaiheissa. Oppimisympäristöihin, eli peruskouluihin ja päiväkoteihin, tehdään nyt historiallisen suuret satsaukset.
Kuva: Tampereen kaupunki / Hanna Leppänen

bottom of page