top of page

Sähköpotkulautakausi alkoi aikaisin

Hervannan ja Kaukajärven kaupunkipyöräasemat. Kuva: Tampereen kaupunki.

Myös kaupunkipyörät takaisin katukuvaan

Milla Zuev

10.4.2024

Sähköpotkulautakausi alkoi tänä vuonna kaupungin vastusteluista huolimatta aikaisin, jo maaliskuussa. Tällä hetkellä käytössä on Tampereen kaupungin liikennesuunnittelija Pekka Stenmanin mukaan noin 4700 kappaletta, kun kesään mennessä määrä tulee kasvamaan seitsemään tuhanteen. Maaliskuussa oli kuitenkin vielä erittäin talvista ja lumista. Miten turvallista sähköpotkulautakausi on aloittaa näin aikaisin?

– Kaupunki ei ollut samaa mieltä sähköpotkulautakauden aloittamisesta näin aikaisin, minkä olen itsekin tuonut julkisuudessa esiin. Tämä on kiinni operaattoreista, joilla on tavoitteena kehittää toimintaa niin, että sitä voisi olla suurimman osan vuodesta. Tämä on liiketoiminnan kannalta ymmärrettävää, eikä kaupungilla ole mitään keinoa estää tätä, paitsi että liikennemerkeillä voisimme kieltää talvikauden sähköpotkulautailun, Stenman sanoo.

Stenmanin mukaan kun yksi toimija aloittaa, muut tulevat helposti perässä. Moni operaattori ei ollut vielä valmis aloittamaan toimintaa, mutta yhden aloittaessa muutkin ovat lähteneet mukaan.

– Itse olen havainnoinut, että sähköpotkulaudat ovat nyt entistä huonommin pysäköityjä, koska pysäköintipaikat ovat vielä lumen vallassa. Niitä on myös enemmän kumossa maassa. Talvikaudella siisteys on ollut kesäkauteen verrattuna paljon huonompaa, Stenman sanoo.

Kuntalaiset ovat myös lähettäneet kaupungille valokuvia siitä, miten aura-autot ovat auranneet sähköpotkulautoja lumikasojen mukana. Tiedossa ei kuitenkaan ole, että aikainen kauden aloitus olisi aiheuttanut onnettomuuspiikkiä, mikä toki on Stenmanin mukaan suurin huoli, kun liukkaalla kelillä lähdetään ajamaan.

– Lisäksi sepeli kaduilla on lähes yhtä vaarallista kuin jää ja lumi, ja sepeliä kaduilla kuitenkin edelleen on, Stenman sanoo.

Sopimus tulossa

Sähköpotkulautoihin liittyvien ongelmien vuoksi pormestari Kalervo Kummola on perustanut työryhmän pohtimaan ratkaisuja ongelmiin. Ryhmän puheenjohtaja on Pekka Salmi, ja Stenman toiii sen sihteerinä.

– Olemme saaneet toimenpiteet kasaan ja olemme sopimuksen allekirjoittamisvaiheessa sähköpotkulautayritysten kanssa. Sopimusta tällä hetkellä viimeistellään ja siihen on tarkoitus saada nimet alle, minkä jälkeen sen sisällön voi julkistaa, Stenman sanoo.

Kyseessä on kuitenkin muodollinen yhteistyösopimus. Tärkein toimenpide tulee olemaan pysäköinnin toteuttaminen, jossa priorisoidaan tällä hetkellä keskusta-aluetta, vaikka Stenmanin mukaan tiedossa on, että muutkin alueet, kuten Hervanta, tarvitsisivat pysäköintipaikkoja.

Pysäköinti tullaan toteuttamaan siten, että keskustaan maalataan valkosella pysäköintiruutuja. Yliopiston Hervannan kampus on jo toteuttanut pysäköintiruutuja viime syksynä.

– Tällä hetkellä keskustan priorisointi on tärkeää, sillä siellä sähköpotkulautojen käyttö on volyymiltaan paljon suurempaa. Katsotaan, miten jatketaan, mutta toistaiseksi jatkosuunnitelmaa ei ole. Todennäköisesti muilla alueilla pysäköinnin toteuttaminen jää seuraaville vuosille, mikäli tämä todetaan toimivaksi ratkaisuksi, Stenman sanoo.

Kun pysäköintiruutuja kokeiltiin ensimmäistä kertaa Ratinassa, löysivät sähköpotkulaudat kuitenkin hyvin paikoilleen, joten alku on lupaava.

Lakimuutos vireillä

Suomen hallitus on esittänyt 1.5.2024 voimaan tulevaksi lakimuutosta, jonka mukaan sähköpotkulauta on vakuutettava, jos sen paino on yli 25 kiloa tai huippunopeus yli 25 kilometriä tunnissa. Muutos perustuu EU:n liikennevakuutusdirektiiviin. Vuonna 2016 päivitetyn sähköisiä liikkumisvälineitä koskevan lain mukaan sähköpotkulaudat ovat kevyitä sähköajoneuvoja, joiden suurin sallittu nopeus on 25 kilometriä tunnissa ja suurin sallittu teho 1kW. Näiden arvojen yli menevät sähköpotkulaudat on siis jatkossa vakuutettava, sillä ne lakimuutoksen myötä luokitellaan ajoneuvoiksi.

Liikennevakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka tulee ottaa lähes kaikkiin ajoneuvoihin. Se korvaa liikenteessä aiheutuneet omaisuus- ja henkilövahingot toiselle osapuolelle ja henkilövahingot omistajalle. Sähköpotkulaudan kuljettajan vakuutusturva tulee sisältämään vain onnettomuudesta aiheutuneet sairaanhoitokulut.

Myös kaupunkipyöräkausi alussa

Kaupunkipyöräkausi on alkamassa 15. huhtikuuta. Suurin muutos edellisvuosiin nähden kaupunkipyörissä on se, että niiden lukkojärjestelmä on kokonaan uusittu.

– Käyttäjillä on ollut vaikeuksia avata lukkoja, ja nyt lukkosovellus on kokonaan uusittu, mikä vaikuttaa positiivisesti pyörien käyttämiseen. Tämän pitäisi olla toimiva ratkaisu, Stenman sanoo.

Sovellus päätettiin uudistaa asiakaspalautteiden vuoksi.

Kaupunkipyörille on myös tulossa neljä uutta asemaa: Rajaportin saunalle, Kaupin urheilupuistoon, Rongankadun länsipäähän ja Hämeenpuistoon Hallituskadun kohdalle.

Takahuhdin asema puolestaan on poistumassa vähäisen käytön vuoksi.

Tolga Küpeli ja Mika Periviita kertovat, että kaupunkipyöriä tulee olemaan tänäkin kesänä kaupungissa 700 kappaletta, kuten myös edellisvuosina. Asemia tulee olemaa kattavasti keskustan alueella, Hervannassa, Kaukajärvellä, Härmälässä, Hakametsässä, Kissanmaalla, Kaupissa ja Pispalassa. Hervannan 12 asemaa sijoittuvat Kamreerin aukiolle, Ruovedenkadulle, Opiskelijankadun kumpaankin päähän, Lindforsinkadulle, Hervantakeskukselle, Hervannan kampukselle, Teräspolulle, Ahvenisraitille, Etelä-Hervantaan, Arkkitehdinkadulle ja Näyttelijänkadulle.

Kaukajärvellä on kolme asemaa: Juvankatu-Käätykadulla, Juvankatu-Keskisenkadulla ja Haiharankadulla. Annalassa asemia on kaksi: Levonmäentorilla ja Annalankadulla.

Palautus helppoa

Küpeli ja Periviita kertovat, että kaupunkipyörän voi palauttaa 60 minuutin käyttöajan jälkeen mille tahansa asemalle, vaikka se olisi jo täynnä. Pyöriä siirtämässä toimii työryhmä, joka tasaa asemia.

Kaupunkipyörät ovat hyvin edullinen tapa liikkua: koko kausi, eli 15.4.–31.10. Maksaa 30 euroa. Käyttöaika yhdeltä kerralta on rajattu 60 minuuttiin, jotta pyörä olisi muidenkin käytössä, eikä katoaisi koko päiväksi. Pyörän voi kuitenkin ottaa heti uudelleen käyttöön palauttamisen jälkeen.

Uutena asiana kaupunkipyöriin on tulossa yritysmyynti, jonka verkkosivuja ollaan avaamassa Nyssen sivuille. Yritys voi ostaa esimerkiksi enemmän käyttöoikeuksia, joita voi jakaa työntekijöilleen.

Küpelin ja Periviidan mukaa palaute kaupunkipyöristä on ollut pääosin positiivista, ja pyöriä on riittänyt, ja myös asemat ovat riittävän lähellä toisiaan. Kaupunkipyörät ovat nyt Tampereella neljättä kesää käytössä.

bottom of page