top of page

Sähköpotkulautojen turvallisuusongelmat datan valossa – Muutoksia tulee varmasti

Lääkäreiden kirjauksista saadut tilastot puhuvat karua kieltä sähköpotkulautojen turvallisuudesta.

Tampereella on saatu ensi kertaa tarkempaa tietoa sähköpotkulautaonnettomuuksien määristä ja vakavuudesta. Pirkanmaan hyvinvointialue analysoi kaikki Tampereen yliopistollisen sairaalan sairaskertomukset, joissa mainitaan sähköpotkulauta. Tampereen kaupungin tilauksesta tehty onnettomuuskertomusten tarkastelu kattoi ajanjakson 2019–2022.

HerSa

1.3.2023

Tuona ajanjaksona sähköpotkulautoihin liittyvien onnettomuuksien vammoja on hoidettu sairaanhoitopiirin alueella 1041 kertaa. Onnettomuuksien määrä on kasvanut suurin piirtein samassa suhteessa ajokilometrien kasvun kanssa. Miehet ovat olleet tutkimuksen mukaan osallisina 58 prosenttiin onnettomuuksista, ja onnettomuuteen joutuneen keski-ikä on 28 vuotta.
Viime kesän suosituimmalla ajokaudella 1.6.–31.8.2022 Tampereella tapahtui yhteensä 245 sairaalahoitoa vaatinutta sähköpotkulautaonnettomuutta. Määrä on hieman enemmän kuin vastaavana ajanjaksolla vuonna 2021, mutta vuokrauskertoihin suhteutettuna kuitenkin hieman alhaisempi.
– Eniten sähköpotkulaudoilla kaatuiltiin yksinään. Jokainen sairaalakäyntiin johtanut törmäys on kuitenkin liikaa, Tampereen kaupungin liikenneinsinööri Pekka Stenman sanoo.

Yöaika, tapahtumat ja päihteet näkyvät tilastoissa

Koko tarkastelujaksolla 2019–2022 onnettomuuksista 45 prosenttia tapahtui yöaikaan, keskiyön ja aamukuuden välillä. Yöaikaisissa onnettomuuksissa päihteillä on erittäin suuri merkitys, sillä vähintään kolme neljästä onnettomuuteen joutuneesta oli onnettomuushetkellä päihtyneenä.
Myös kesän tapahtumien aikana sattuu enemmän potkulautaonnettomuuksia. Suurimpien yleisötapahtumien aikana onnettomuuksien suhteellinen määrä on yli puolitoistakertainen tavanomaiseen kesäviikonloppuun verrattuna.
Yöaikaisten onnettomuuksien osuus on hieman laskenut vuosi vuodelta, mutta lasku ei ole ollut merkittävää huolimatta siitä, että kesällä 2022 Tampereella oli käytössä koko kaupungin alueella 15 km/h öinen nopeusrajoitus vuokrattaville sähköpotkulaudoille.
Suurimmassa osassa onnettomuuksista loukkaantunut oli sähköpotkulaudan kuljettaja. Sivullinen liikkuja on joutunut sähköpotkulautaonnettomuuden vuoksi sairaalahoitoon yhteensä 30 tapauksessa viimeisen kahden ajokauden aikana. Pysäköityihin sähköpotkulautoihin törmänneitä ei sen sijaan ole päätynyt sairaalahoitoon kuin yksittäisiä kertoja.

Muutoksia ja rajoituksia tulee varmasti

Stenmanin mukaan muutoksia ja rajoituksia on tulossa, mutta vielä mitään ei ole lyöty lukkoon.
– Haluamme tehdä tämän sovussa operaattoreiden kanssa. Helsingissä operaattoreihin kohdistui aikamoinen paine monelta suunnalta.
Ainakin suuremmat nopeusrajoitusvyöhykkeet ovat vaihtoehtona ja kokonaisvaltainen nopeusrajoitus 20 kilometrin tuntivauhtiin. Keskustassa ja aluekeskuksissa nopeus voitaisiin rajoittaa 15 kilometriin myös päiväsaikaan.
– Nopeusrajoituksella ei kuitenkaan ollut kovin suurta merkitystä öisiin onnettomuuksiin, laudoilla törmäiltiin silti, Stenman sanoo.
– Nopeuden rajoittaminen voisi kuitenkin lisätä koettua turvallisuutta.
Suuret tapahtumat ovat olleet haaste sähköpotkulautojen suhteen. Pysäköinti ja voimakkaasti päihtyneenä suhailu on aiheuttanut harmaita hiuksia.
– Olemme pohtineet aivan kokonaan sähköpotkulautojen kieltämistä joistain tapahtumista, mutta tiedän, etteivät operaattorit ole siihen tyytyväisiä.
– Promilleraja pitäisi saada lakiin, Stenman sanoo.

Kolmannes vaatii leikkausta tai osastohoitoa

Onnettomuustarkastelu toi myös tarkempaa tietoa niiden vakavuudesta. Jopa 34 prosenttia sairaalahoitoon hakeutuneista on tarvinnut leikkaus- ja/tai osastohoitoa.
Myös vakavia vammoja, esimerkiksi avomurtumia tai aivoverenvuotoja, aiheuttavien onnettomuuksien määrä on sähköpotkulautojen käytön lisääntyessä hieman noussut, mutta on koko tarkastelujaksolla alle 6 prosenttia kaikista sairaalahoitoon hakeutuneista. Vakavimmista vammoista yli puolet tapahtuu yöaikaan, ja yöllä tapahtuneissa tapaturmissa korostuvat pään ja kasvojen alueen vammat.
Kuolemaan johtaneita sähköpotkulautaonnettomuuksia ei ole Tampereella ollut.

bottom of page