top of page

Seurakuntalaisia kuunnellen

Tampereen Eteläisen seurakunnan uusi kirkkoherra Kaija Karvala on monelle hervantalaiselle tuttu. Karvala toivoo madaltavansa kirkon kynnystä, ja kirkkoherrana hän haluaa tehdä lähityötä.

Tampereen Eteläisen seurakunnan kirkkoherraksi valittu Kaija Karvala on ensimmäinen naispuolinen vaaleilla valittu kirkkoherra Tampereen alueella.
– Olen iloinen ja helpottunut, että ratkaisu saatiin, ja kiitollinen, että valinta osui minuun.
Hervannan lähikirkon seurakuntalaiset ja henkilöstö ovat Kaija Karvalalle tuttuja jo vuodesta 2007 lähtien. Hän aloitti silloin seurakuntapastorina Hervannassa. Eteläisen seurakunnan kappalaisena ja johtavana kappalaisena hänen yhteytensä Hervantaan säilyi.
– Oli hienoa työskennellä Hervannan seurakunnassa ja lähikirkossa. Meillä oli työyhteisössä hyvä yhteishenki. Teimme paljon moniammatillista työtä yli ammattikuntarajojen, Kaija Karvala kiittelee.
– Olin mukana alueverkostoissa. Seurakunta tekee nykyäänkin paljon yhteistyötä Hervannan lukuisten järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi nytkin olemme mukana paikallisissa tapahtumissa, kuten juhlavuoden yhteisissä suunnitelmissa.
Hervannassa yhdessä tekemisen perinne on pitkä.
– Alkavasta remontista huolimatta koetamme osallistua juhlavuoden tapahtumiin. Tärkein on luonnollisesti toukokuun 21. päivänä pidettävä juhlajumalanpalvelus.

Sirpa Koivu

19.4.2023

Kirkon kynnyksen madaltaminen

Yhteistyön perinteet järjestöjen kanssa ja sen lisääminen ovat tärkeitä, kun Kaija Karvala pohtii seurakunnan tulevaisuutta.
– Seurakuntalaisten oman osallisuuden vahvistamista tarvitaan, koska nähtävissä on, että toiminnan taloudelliset resurssit eivät kasva. Haluaisin avartaa osallisuutta ja samalla madaltaa kirkon kynnystä. Olisiko tämä paikka, jossa seurakuntalainen voisi toteuttaa joitakin lahjojaan seurakunnan, lähimmäisten ja itsensä hyväksi?
Kyseessä on pitkäjänteinen projekti, joka ei vuodessa tai kahdessakaan vielä toteudu.
– Tavoitteena on kuulla ihmisiä, seurakuntalaisia, mitä he haluaisivat, eli lisätä keskusteluyhteyttä.

Yhteiskuntarauhan edistäminen

Kansainvälisyys on leimallista Hervannalle.
– Jos erityisesti ajattelen Hervantaa, niin kulttuurien moninaisuus on meille haaste. Miten me tässä toimintaympäristössä, joka Hervanta on, osaisimme toimia vielä paremmin ja palvella sitä moninaisuutta.
Vaikka eri väestöryhmien välillä ei Hervannassa eikä eteläisen seurakunnan alueella ole silmiinpistäviä ristiriitoja, niistä on kuitenkin joitain merkkejä.
– On mietittävä, kuinka seurakunta voi omalla toiminnallaan tuoda yhteiskuntarauhaa kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten maailmojen kohtaamisissa.

Yksinäisyys tämän ajan ongelma

Vanhukset ovat kotonaan entistä iäkkäämpinä.
– Mummon kammari toki tekee tärkeää työtä, mutta miten paikallisesti seurakunta ja seurakuntalaiset voisivat toimia heidän hyväkseen, tehdä vapaaehtoistyötä? Karvala miettii.
– Mielestäni voimme yhdessä seurakuntalaisten kanssa etsiä erilaisia konkreettisia tapoja osoittaa lähimmäisen rakkautta ja auttamisen keinoja yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen.
Kirkkoherrana Kaija Karvala haluaa tehdä lähityötä.
– Se on osa identiteettiäni. Vaikka hallinnolliset tehtävät lisääntyvät, haluan olla yhteydessä seurakunnan alueisiin, toimia ihmisenä ihmisten joukossa, kunkin alueen tarpeiden mukaan. Ja myös yhdessä henkilökunnan kanssa, joka myös on tärkeä linkki alueille ja seurakuntalaisiin, Karvala toteaa.
– En halua linnoittautua työpöydän taakse, etten kadota yhteyttä, ja jotta minulla säilyy tuntuma, mitä alueille ja kuuluu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli teki päätöksen kirkkoherran valinnasta 12.4.2023. Valintatapa oli poikkeuksellinen, sillä Tampereen Eteläisen seurakunnan seurakuntaneuvoston lippuäänestyksessä äänet olivat menneet tasan Kaija Karvalan sekä toisen hakijan, vt. kirkkoherra Ari Rantavaaran kesken.
Karvala aloitti vuonna 2007 seurakuntapastorina Hervannassa. Tampereen Eteläisen seurakunnan kappalaisen virassa hän on ollut vuodesta 2014 alkaen ja johtavana kappalaisena 2021 lähtien.
Tampereen Eteläinen seurakunta alueella sijaitsevat Härmälän, Hervannan ja Viinikan kirkot. Jäseniä seurakunnassa on liki 36 000.

bottom of page