top of page

Sosiaalipalveluita takaisin asukkaiden lähelle

A-killan yhteisötuvan toiminnasta vastaa palveluesihenkilö Kirsi-Marja Salminen (keskellä). Kuvan ottamisen aikaan paikalla olivat myös sosionomi opiskelija Meri Lyytikäinen (vas.) ja ohjaaja Katariina von Bell (oik.). Kuva: Sirpa Koivu

Osa aiemmin Sarvikselle keskitetyistä sosiaalipalveluista on tuotu takaisin Hervantaan lähelle asukkaita. Niitä saa nyt Hervannan Yhteisökeskuksesta osoitteessa Lindforsinkatu 8, lyhyesti L8. Lisäksi sosiaaliohjausta ja sosiaalityötä on saatavilla Hervannan terveysasemalla.

Sirpa Koivu
02.02.2022

Yhteisökeskuksessa on viime vuoden maaliskuusta alkaen ollut tarjolla ajanvarauksetonta neuvontaa ja ohjausta. Nyt Hervannassa kokeillaan uutta mallia, joka liittyy Tampereella ja Pirkanmaalla laajempaan vuoden 2022 alussa tehtyyn aikuisten sosiaalipalveluiden uudistamiseen.
Muutos on myös yhteydessä 2023 käynnistyviin uusiin sote-alueisiin. Tulevaisuudessa ei ole tarkoitus enää tehdä perinteisiä isoja sosiaalikeskuksia, vaan palvelut ovat saatavilla verkostomaisten keskusten eri toimipisteissä.
Yhteisökeskus on kokeilu, jossa lähelle tuodut julkiset ja kolmannen sektorin palvelut tukevat asiakkaita monin tavoin, ja samalla toimijat voivat kehittää julkisten sosiaalipalvelujen ja yhdistystoimijoiden yhteistyötä..
Mukana on alueen tuttuja toimijoita, kuten A-Kilta, YSTI ry, Linja 20 -hanke, seurakunnan diakoniatyö, KoKo-hanke, Kototori ja lapsiperheiden sosiaalityö.
Uusimpana siellä on aloittanut helmikuun alussa Nuorten Walk in -lyhytterapiapalvelu.

”Parasta sosiaalityötä on ihmisten kohtaaminen”

Toisteltu termi matalakynnys tarkoittaa helppoa saatavuutta, ei tarvitse varata aikaa, ei etsiä oikeaa numeroa netistä. Kyse on muutoksesta, jossa painopisteenä on ennaltaehkäisy ohjaamalla ja neuvonnalla. Mallia on tutkittu ja ensimmäiseksi sitä kokeillaan nyt tässä laajuudessa Tampereella.
– Yhteisökeskuksen idea on avoimet ovet ja matalat kynnykset, eli kuka vaan voi tulla kysymään neuvoja yhteisökeskuksen toimijoilta, tai voi tulla käymään muuten vaan, lukemaan lehtiä, kahvittelemaan korttelikahviossa, aikuisten sosiaalityön johtava ohjaaja Tommi Helevirta kertoo.
– Voidaan sanoa, että kyseessä on radikaali muutos aikuisten sosiaalityössä. Palveluiden lähtökohtana tässä mallissa ovat asiakkaan tarpeet ja hänen lakiin perustuvat oikeutensa palveluihin.
– Koronarajoitusten vuoksi toimintaa ei suunnitellussa laajuudessa ole vielä voitu järjestää. Emme siis tiedä, olemmeko onnistuneet, koska keskuksen mahdollisia vaikutuksia ole päästy tarkastelemaan, Helevirta toteaa.

Palvelut lähelle kuntalaista, tule milloin vaan

Ajanvaraukseton palvelu tarkoittaa käytännössä sitä, että kuka vaan voi kävellä sisälle neuvoja hakemaan. Omaa vuoroa voi toki joutua odottamaan.
Ei tarvitse olla asiaakaan, voi tulla sisään lukemaan lehtiä tai kahvittelemaan korttelikahviossa. Ei tarvitse tietää kenen puheille tai mihin pitäisi mennä. Esimerkiksi lapsiperheiden sosiaalipalveluista neuvotaan eteenpäin.
Malliin kuuluu ennaltaehkäiseviä, hyvinvoinnin edistämiseen kannustavia ja valmentavia ryhmiä, jotka ovat avoimia kaikille. Niistä tiedotetaan kaupungin tapahtumasivuilla. Yksi ryhmistä oli viime syksynä toiminut Herwoodin huolto, jossa osallistujat saivat muun muassa tietoa Kelan etuuksista ja kävivät yhdessä taidemuseossa.
Tarvittaessa tehdään palvelutarpeen arviointi ja järjestetään arvioinnin perusteella tarvittavat palvelut.

Yhteisöraati on avoin kaikille kiinnoatuneille

Yhteisökeskuksen kävijöiden ja toimijoiden yhteinen foorumi on yhteisöraati. Siihen ei valita eikä nimitetä jäseniä, vaan mukaan voi tulla kuka vaan, ei tarvitse olla keskuksen palveluiden käyttäjä, riittää kun on kiinnostunut osallistumaan keskuksen kehittämiseen ja yhteisestä tekemisestä.
Raadin tarkoitus on vahvistaa kävijöiden tasavertaista asemaa ja oikeuksia, ja saada kehittämisehdotuksia ja aloitteita.
Raadista ja yhteisötuvasta vastaa A-killan palveluesihenkilö Kirsi-Marja Salminen.
– Raati kokoontui syksyllä 14 kertaa. Mietittiin keinoja ehkäistä digitaidottomuuden aiheuttamaa syrjäytymisriskiä, mikä taas vaikuttaa mielenterveyteenkin.
– Nyt on hankittu ilmaiset tietokoneet kiertotaloudesta. Asiakkaat harjoittelevat aluksi sähköpostin ja pankkitunnusten käyttöä. Tämä on iso asia näille henkilöille.
– Suunnitteilla on myös eteisaulan muuttaminen viihtyisämmäksi, kohtaamispaikaksi, Salminen kertoo.

bottom of page