top of page

Talousarviossa satsauksia hyvinvointiin, kulttuuriin ja koulutukseen

Ahvenisjärven koulutalo on yksi niistä Hervannan kohteista, joihin budjettiesityksessä on varattu rahaa. Rakennuksen purku on parhaillaan käynnissä.

Tampereen kaupungin vuoden 2024 talousarvio on julkistettu. Arviossa tulevaan suhtaudutaan luottamuksella, vaikka talouden näkyvät ovat edelleen epävarmat. Pormestari Kalervo Kummolan mukaan kiristyvistä tilanteista huolimatta taloutta on hoidettava vastuullisesti.
Kummola esitteli talousarvioehdotuksen 23.10., ja se hyväksytään valtuustossa 13.11.

Milla Zuev

1.11.2023

Vuoden 2024 talousarvion vuosikate on 116,0 miljoonaa euroa. Tampereen Vesi Liikelaitoksen yhtiöittäminen tuottaa noin 165 euron satunnaisen myyntivoiton. Ilman Veden yhtiöittämistä tilikauden tulos on 12,7 miljoonaa euroa. Budjetin loppusumma on 1,1 miljardia euroa.

Tampereen kaupungin tuloveroprosentti tulee laskemaan ensi vuonna 7,60 prosenttiin. Kiinteistöverojen osalta Suomen hallitus on muuttamassa kiinteistöverolakia niin, että kiinteistöveroprosentti määräytyy erikseen maapohjalle ja erikseen rakennuksille. Näin ollen yleinen kiinteistöveroprosentti nousee Tampereella 1,30 prosenttiin, mutta rakennusten ja muiden kiinteistöveroprosenttien veroa ei Tampereella kiristetä.

Investointeja on tulossa paljon myös Hervannan, Vuoreksen, Messukylän ja Nekalan alueille.

Korkeat investointitarpeet

Talousarvion investoinnit ovat 223,7 miljoonaa euroa. Tämän myötä lainamäärä kasvaa ensi vuonna 80 miljoonaa euroa. Pormestari Kummolan mukaan velka on kohtuullisella tasolla ja vuosikate riittää maltilliseen investointien omarahoitukseen. Talousarvion tuloihin sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 54 miljoonaa euroa, mikä on noin 25 miljoonaa euroa vuotuista normaalitasoa enemmän.

Kaupungin lainamäärän arvioidaan olevan ensi vuoden lopussa 924 miljoonaa euroa. Asukaskohtainen lainamäärä on 3594 euroa asukasta kohden.

– Kaupungin ei tule kategorisesti supistaa investointitasoa, jottei se omilla toimillaan heikennä jo muutenkin vaikeuksissa olevaa rakennusteollisuutta. Lähivuosien talousnäkyvät ovat kuitenkin hyvin huolestuttavat, mikä on otettava huomioon kaupungin toiminnan ja talouden tulevien vuosien suunnittelussa, pormestari Kummola toteaa.

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajalan mukaan tulevina vuosina kuntataloutta haastavat esimerkiksi TE-palveluiden sekä kuntien rahoitusjärjestelmän uudistukset. Merkittävimpiä investointeja tekevät Tampereen Energia, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, Tampereen Vuokratalosäätiö ja Raitiotie Oy.

Perusparannuksia Tampereen Vuokratalosäätiön asuntoihin on luvassa, mutta pormestari Kummolan mukaan kohteita ei ole vielä julkaistu. Tänä vuonna Hervantajärven Heittoniitynkujalle valmistuu kaksi uudisrakennusta, joissa on 70 kotia.

Koulutus ja osaaminen

Tampereella tullaan vahvistamaan lasten ja nuorten digitaitoja tarjoamalla jokaiselle kuudesluokkalaisille kannettava tietokone. Lisäksi kouluruokailuun on tulossa lisärahoitusta, ja lukioiden aloituspaikkamäärä on lisääntymässä yhdeksälläkymmenellä.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa varaudutaan siihen, että lapsimäärä tulee kasvamaan noin kolmella sadalla. Talousarviossa huomioidaan erityisesti lapsille annettava tuki sekä alle 3-vuotiaiden ja monikulttuuristen lasten määrän kasvu ja heidän tarpeensa. Avustajien, erityisopettajien ja S2-opettajien määrää lisätään.

Vuonna 2024 valmistuvat Kisapuiston, Messukylän, Eteläpuiston ja Ojalan päiväkodit, ja perusparannukset saadaan loppuun Raholan ja Tasanteen päiväkodeissa.

Vuonna 2024 koulujen perusparannuksista valmistuvat Messukylän ja Härmälän koulut. Eteläpuiston uusi koulu valmistuu keväällä ja Ojalan koulu otetaan käyttöön kesällä. Ahvenisjärven koulun ja Lamminpään koulun rakentaminen alkaa, ja Kissanmaan koulun perusparannus käynnistyy keväällä.

– Tavoitteena on, että Messukylän päiväkoti otetaan käyttöön tammikuussa, viimeistään helmikuussa 2024. Tiloihin tehdään sellaisia ratkaisuja, joiden myötä tilaa on mahdollista muuttaa moniin eri tarpeisiin. Itse rakennuksen lisäksi uudistetaan päiväkodin piha-alue, kalusteet ja varusteet, Kummola kertoo.

– Ahvenisjärven koulu on parannuksen tarpeessa. Uudelleen rakentamisella tavoitellaan tilankäytön tehokkuutta ja monipuolisuutta, siinä huomioidaan mahdollisen tulevan päiväkodin reunaehdot ja tilatarpeet, ja uusi koulu mitoitetaan 1100 oppilaalle, nykyisen noin 650 oppilaan sijaan. Tavoitteena on koko rakennuksen elinkaaren aikainen järkevä energiankulutus ja käyttökustannukset. Suunnittelussa on panostettu myös esimerkiksi kevyen liikenteen sujuviin yhteyksiin sekä ajoneuvoliittymään. Tontin pohjoispuolella ja reunoilla olevat viheralueet kunnostetaan, ja reunoille istutetaan uusia puita tarjoamaan varjopaikkoja piha-alueelle, Kummola jatkaa.

Ennaltaehkäisevä hyvinvointityö

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen myötä ennaltaehkäisevä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen korostuu entistä enemmän kaupungin tehtävissä. Hyvinvoinnin kehitysohjelmaan sisältyy myös kaupungin köyhyysohjelma, johon kohdennetaan 480 000 euroa. Köyhyystyöryhmä on ohjelmatyössään asettanut toimenpiteitä eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämiseen. Tavoitteena on, että Tampereella hyvinvointi jakautuu tasaisesti eri väestöryhmien ja alueiden välillä.

Ikäihmisille tarjotaan senioriranneke, jolla pääsee maksuttomasti uimahalleihin tiettyinä aikoina. Lippujärjestelmää tullaan ylipäätään uudistamaan siten, että sarjalippujen ja erityisuimakorttien tilalle tulee kausiranneke. Liikuntaolosuhteet paranevat Tampereella kauttaaltaan myös uusien tilojen valmistumisen myötä – esimerkiksi Tammelan stadion, Hervannan ja Lielahden tekojääradat sekä Kaupin pesäpallo- ja hiihtostadionin oheistilat.

– Hervanta on ikään kuin Tampere pienoiskoossa, ja Tamperehan on tunnettu urheilu- ja liikuntakaupunki. Liikuntaolosuhteiden parantamisella on merkittäviä hyvinvointivaikutuksia. Tekojäärata palvelee myös suurta joukkoa koululaisia, Kummola kommentoi.

Harrastusmahdollisuuksia edistetään myös lasten ja nuorten liikuntapilotilla, joka kohdistetaan Pispalan ja Kaukajärven kouluille yhdessä Varalan kanssa.

– Kyseessä on esiopetuksen ja vuosiluokkien 1–2 liikunnan lisäämisen pilottihanke. Pilotissa keskitytään erityisesti vähän liikkuvien lasten liikunnan lisäämiseen erilaisin keinoin. Pilotti toteutetaan yhdessä Varalan urheiluopiston kanssa, Kummola kommentoi.

Nuorisotilat avataan Koskikeskukseen ja myös Vuoreksessa käynnistetään nuorisotyötoiminta.
– Vuonna 2024 uudet nuoriso-ohjaajien vakanssit mahdollistavat nuorisotyön käynnistymisen Vuoreksen alueella. Ensi vuonna käynnistyvän Vuoreksen nuorisotilan toiminnan kustannuksiin on varauduttu. Suunnitelmia edistetään parhaillaan, Kummola kertoo.

Kulttuurin saralla kaupunki on varautunut avustamaan Tampereen Teatterin ja Tampereen Työväen Teatterin perusparannushankkeita. Myös Komediateatterin remonttia avustetaan. Lisäksi Tampereen Taidemuseon uudisrakennushanke sekä Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos kulttuurin tiloiksi saadaan ensi vuonna liikkeelle.

– Nekalan koulun sisäilmakorjaus ja muutos kulttuurin tiloiksi saa sysäyksen ensi vuonna. Rakentamisrahaa esitetään vuosille 2024–2025. Aikataulu suunnitelmien mukaan on se, että rakennus voitaisiin varustella joulukuussa 2025, ja ottaa käyttöön tammikuussa 2026, Kummola jatkaa.

bottom of page