top of page

Tampereen Eteläinen seurakunta avasi ovensa kaikille pareille

Nyt myös Hervannan kirkon ovet ovat auki avioliittoon siunaamista varten kaikille pareille.

Tampereen Eteläisen seurakunnan seurakuntaneuvosto teki torstai-iltana 30.11. päätöksen avata tilansa kaikille pareille, myös samaa sukupuolta oleville. Nyt siis kaikki Tampereen evankelis-luterilaisten suomenkielisten seurakuntien kirkot ovat avoinna kaikille pareille.

Milla Zuev

5.12.2023

Eteläinen seurakunta, jonka alueella ovat Hervannan kirkko, Härmälän kirkko ja Viinikan kirkko, on viimeinen samaa sukupuolta oleville pareille ovensa avaava suomenkielinen seurakunta Tampereella. Tampereen Eteläiseen seurakuntaan kuuluu noin 35 000 jäsentä.

– Asiasta käytiin seurakuntaneuvostossa asiallinen, mutta pitkä keskustelu, jossa tuotiin esiin paljon erilaisia näkökulmia, kertoo kirkkoherra Kaija Karvala.

– Päätös saatiin aikaan 10:07 illalla äänestyksen perusteella. Asiasta jätettiin kuusi eriävää mielipidettä, eli päätös ei ole yksimielinen. Henkilökohtaisesti kuitenkin iloitsen, että voimme esimerkillämme näyttää, että Jumalan rakkaus kuuluu kaikille. Toivottavasti myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tasolla mahdollistettaisiin samaa sukupuolta olevien parien kirkollinen vihkiminen, Karvala kommentoi.

Avioliittoon siunaaminen mahdollista

Seurakunnan ovien avaaminen ei tarkoita automaattisesti kirkollisen vihkimisen mahdollisuutta kaikille pareille. Esimerkiksi siviilivihkiminen kirkon tiloissa on mahdollista.

– Me emme voi virallisesti määrätä pappia tekemään kirkollista vihkimistä. Yksittäiset papit ovat kuitenkin halunneet alkaa toimittaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiä. Papin suorittama avioliittoon siunaaminen on aina kirkollinen vihkiminen, tapahtui se missä vain. Kirkko opettaa edelleen, että kristillinen avioliittokäsitys on sellainen, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Kuitenkin yksittäiset papit tulkitsevat asiaa niin, että avioliitto ei ole sukupuolisidonnainen asia, ja nämä papit toimittavat kirkollisia vihkimisiä myös samaa sukupuolta oleville pareille, Karvala selittää.

Jotta kirkollinen vihkiminen samaa sukupuolta oleville pareille olisi virallisesti mahdollinen, vaatisi se kirkolliskokouksen enemmistön päätöksen.

– Määräenemmistö vaaditaan, sillä asia koskee kirkon oppia. Tätä ei vielä olla saatu päätettyä. Määräenemmistö tarkoittaa, että kolmen neljäsosan kirkolliskokouksen edustajista puoltaisi kaikkien parien kirkollista vihkimistä. Kirkolliskokous järjestetään jälleen helmikuussa. Päätöksen saaminen helpottaisi asioita monella lailla, Karvala pohtii.

Jos helmikuun kirkolliskokous päättää puoltaa samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä kirkolliseen avioliittoon, on mahdollista, että tämä mahdollistuu kaikkialla Suomessa. Tähän tosin voi mennä aikaa. Aihe on etenkin kirkon piirissä hyvin erilaisia mielipiteitä herättävä, vaikka Suomessa lainsäädännöllisesti samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen on ollut mahdollista jo vuosia.

Muiden seurakuntien tilat auki jo aiemmin

Aloitteen Tampereen Eteläisen seurakunnan tilojen avaamisesta kaikille pareille oli tehnyt seitsemän seurakuntaneuvoston jäsentä, viisi varajäsentä ja yksi seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmän jäsen.
Aloitteessa esitettiin, että Tampereen Eteläisen seurakunnan tilat olisivat kaikkien niiden avioliittoa solmivien parien käytössä, jotka pyytävät liitolleen siunausta, haluavat tulla vihityiksi ja viettää hääjuhlansa seurakunnassa. Kirkkoherra Karvala suhtautui esityksessään aloitteeseen myönteisesti ja esitti, että neuvosto muodostaa linjaukset seurakunnan tilojen käyttämisestä.

Muut Tampereen kirkot on avattu kaikille pareille jo aiemmin. Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnassa samaa sukupuolta olevia pareja on ollut mahdollista vihkiä jo avioliittolain muutoksen voimaantulosta, eli vuodesta 2017 lähtien. Harjun seurakunta puolestaan teki päätöksen tilojen avaamisesta kaikille pareille maaliskuussa 2023.

Messukylän seurakunnan tilat avattiin kaikille pareille 15. marraskuuta kuluvana vuonna. Päätös vaati Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen. Päätös siirtyi tuomiokapituliin, koska seurakuntaneuvosto ja kirkkoherra olivat tilojen avaamisesta eri mieltä kokouksessaan 31.8.2023. Seurakuntaneuvoston enemmistö kuitenkin kannatti tuolloin tilojen avaamista.

Päätöksessään Tuomiokapituli totesi 15. marraskuuta, että ”seurakuntien on syytä vahvistaa viestiä, jonka mukaan jokainen on tärkeä ja Jumalalle yhtä rakas. Siksi on myös edettävä sitä kohti, että kaikki avioliitolleen Jumalan siunausta pyytävät voidaan vihkiä kirkollisesti.”

bottom of page