top of page

Tampereen kaupunki tiedottaa: lakon vaikutukset kaupungin toimintoihin

Työntekijäjärjestöt ovat ilmoittaneet poliittisista työtaistelutoimista torstaina ja perjantaina 1.-2. helmikuuta 2024. Mielenilmaus voi vaikuttaa osaan Tampereen kaupungin palveluista. Merkittäviä vaikutuksia ennakoidaan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

Milla Zuev

31.1.2024

Vaikutukset varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Torstaina 1.2. toteutettava poliittinen työtaistelu vaikuttaa Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluihin. Vaikutukset eivät ole vielä tarkkaan selvillä, mutta niitä pyritään ennakoimaan ja huoltajia informoidaan tilanteesta mahdollisimman pian.

Lapsia voidaan ottaa varhaiskasvatukseen kyseisenä päivänä ainoastaan paikalla olevan henkilöstömäärän sallima määrä lain mitoitusta noudattaen. Tämä voi tarkoittaa sitä, että kyseisenä päivänä kaikkia lapsia ei voida ottaa palvelun piiriin tai palveluaikoja joudutaan rajoittamaan.

Päiväkodit ja esiopetuksen yksiköt tiedottavat poikkeusjärjestelyistä huoltajille viimeistään keskiviikkona 31.1. Huoltajien toivotaan varautuvan tilanteesta aiheutuviin muutoksiin lapsen hoidossa.

Vaikutukset perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Perusopetuksessa koulupäivät 1.-2. helmikuuta ovat lukujärjestysten mukaisia eikä poikkeustilanne aiheuta muutoksia normaaleihin työkäytäntöihin kouluissa.

Torstaina 1.2. lakolla voi olla vaikutusta iltapäiväkerhoon. Kaupungin järjestämät iltapäiväkerhot pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan avoinna. Lopullinen henkilöstötilanne selviää lakkopäivänä. Koulujen rehtorit tiedottavat asiasta myöhemmin.

Iltapäiväkerhot toimivat normaalisti klo 15-17 välisenä aikana. Ahjolan toteuttama aamu- ja iltapäivätoiminta on lakon piirissä, joten Ahjolan tuottamia koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhoja ei järjestetä. Tämä koskee Juhannuskylän, Lamminpään, Lielahden, Pispalan sekä Tammelan kouluissa Ahjolan järjestämiä iltapäiväkerhoja.

Jos oppilas tai opiskelija kulkee koulumatkoja julkisella liikenteellä, koulumatkat sujuvat torstaina 1.2. kuten tavallisesti, sillä bussit ja ratikat liikennöivät normaalisti.

Perjantaina 2.2. poliittinen työtaistelu vaikuttaa joukkoliikenteeseen eivätkä bussit ja ratikat kulje. Tämän hetken tiedon mukaan tilanteella ei ole vaikutusta erityisoppilaiden taksikuljetuksiin tai PALI-kuljetuksiin. Lakko vaikuttaa Tuomi Logistiikan vastuulla olevista koulukuljetuksista Vekka Groupiin, joka operoi liikennettä Teiskoon.

Lukiokoulutuksessa koulupäivät pidetään normaalisti.

Ateria- ja puhtauspalvelut päiväkodeissa, kouluissa ja muissa oppilaitoksissa

Tämänhetkisen tiedon mukaan päiväkodeissa, esiopetuksessa, kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa ateria- ja puhtauspalvelut pystytään pääosin järjestämään normaalisti. Mahdollisista poikkeuksista tiedotetaan toimipaikkakohtaisesti huoltajille ja opiskelijoille.

Lakolla ei ole vaikutusta perusopetuksen Konetalon (Ahvenisjärven koulu) ja Puistokoulun ateria- ja puhtauspalveluihin.

Elintarvikealan lakko 1.-2.2. vaikuttaa tavarantoimituksiin ja näkyy muutoksina tulevan viikon ruokalistoilla. Tiedot koskevat Pirkanmaan Voimian itse tuottamia palveluita

Lakon vaikutukset kulttuuripalveluissa ja liikuntapalveluissa

Historialliset museot Vapriikki ja Milavida ovat auki normaalien aukioloaikojen mukaan. Myös ravintola Valssi ja Kahvila Amurin Helmi ovat avoinna.

Kulttuuritalo Laikku on auki normaalisti. Muutoksia yksittäisiin palveluihin ja tapahtumiin saattaa tulla. Tilanteella ei ole vaikutusta myöskään Tampere filharmonian toimintaan.

Tampereen taidemuseon ja Muumimuseon aukioloaikoihin saattaa tulla muutoksia 1.2. klo 11-15 välillä. Sara Hildénin taidemuseo on suljettu näyttelyvaihdoksen vuoksi 16.2.2024 asti.

Tampereen kaupunginkirjaston palvelu-aukioloon saattaa tulla muutoksia pienemmissä kirjastoissa, mutta omatoimiasiointi on näissä mahdollista. Kirjastoauton pysäkkejä saattaa jäädä ajamatta. Muutoksia yksittäisiin palveluihin ja ryhmäkäynteihin saattaa tulla.

Kaukajärven ja Kämmenniemen kirjastoissa sekä Metsossa ennakkoäänestys toimii normaalisti.

Tampereen seudun työväenopiston opetus- ja toimistopalvelut toimivat normaalisti.

Liikunta- ja nuorisopalvelut toimivat 1.-2. helmikuuta normaaliin tapaan.

bottom of page