top of page

Tampereen poliisille ja pelastuslaitokselle uudet toimitilat

Seppo Rihlaman suunnittelema arkkitehtonisesti merkittävä konekorjaamo säilytetään

Poliisin ja pelastuslaitoksen uusien tilojen rakentamisen mahdollistava asemakaava hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa tiistaina 21.3. Se etenee vielä kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.
Uudet toimitilat tulevat Vihiojan kaupunginosaan, Tampereen kaupungin omistamalle teollisuus- ja varastoalueelle, joka sijaitsee Lahdenperänkadun ja Viinikankadun varressa. Nykyisin siellä toimivat Nekalan jäteasema, Nekalan lämpökeskus ja Tampereen Veden pääkonttori.
Asemakaavalla mahdollistetaan toimitilojen rakentaminen poliisille, selviämis- ja katkaisuhoitoasemalle, sosiaali- ja kriisipäivystykselle, sekä pelastuslaitokselle.

Lähde: tampere.fi

29.3.2023

Hyvä sijainti

Poliisilaitoksen ja paloaseman sijainti Vihiojan alueella on arvioitu toiminnallisesti ja liikenteellisesti hyväksi. Poliisille ja paloasemalle tulee yhteinen ajoneuvoliittymä Viinikankadulle.
Poliisiasemalle on asiakaskulku Viinikankadun suunnasta. Tontille tulee pysäköintipaikkoja autolla ja pyörällä saapuville. Viinikankadun joukkoliikennepysäkeiltä on jalankulkuyhteys rakennukseen.
Paloaseman sijainti kaava-alueen eteläosassa mahdollistaa tärkeän hälytysliittymän järjestämisen Lahdenperänkadulle. Hälytysajoneuvojen ajo tontille tapahtuu Viinikankadun kautta ja ulosajo Lahdenperänkadun kautta.
Katujen valo-ohjausta säätelemällä pelastusajo saadaan sujuvaksi. Poliisin ja paloaseman toiminta edellyttää häiriötilanteissakin toimivaa polttoaineen jakeluasemaa, joka sijoittuu alueen eteläosaan.
Alueelle rakennetaan uusi Vihikatu, joten kaava-alueen pohjoisosan uudet tonttiliittymät rakennetaan jatkossa sen kautta, eikä Viinikankadun liittymiä lisätä.

Hyötyä yhteistyöstä

Poliisiaseman yhteyteen on haluttu sijoittaa poliisin ja kaupungin yhteinen selviämishoitoasema sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen tilat, jotka sijaitsevat omalla tontillaan. Poliisi ja selviämishoitoasema toimivat kiinteässä yhteistyössä ja hyödyntävät toistensa palveluita. Yhteistoimintamalli on käytännössä todettu hyväksi.
Tampereen Veden ja Sähkölaitoksen toiminnat alueen pohjoisosassa säilyvät nykyisellä paikallaan. Jäteaseman toiminta poistuu korttelista, mutta säilyy Vihiojan alueella uudessa sijainnissa Kuoppamäentiellä. Uuden rakentamisen alta puretaan osittain huonokuntoisia rakennuksia, joille kaupungilla ei tulevaisuudessa ole käyttöä. Kaava-alueen länsiosa soveltuu jatkossakin kaupungin varastokäyttöön.

Konekorjaamon torni säilytetään

Alueen pohjoisosassa on Seppo Rihlaman suunnittelema, 1957‒59 rakennettu konekorjaamo, jonka torni näkyy kauas. Se on arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja kaupunkikuvallisesti näkyvä maamerkki, joka säilytetään.
Pitkään jatkuneesta teollisesta historiasta kertoo myös Puutyöpaja, jossa on alusta lähtien valmistettu ja korjattu Tampereen kaupungin puutuotteita. Puutyöpajan alkuperäinen osa säilytetään, ja ulkoasussa sallitaan vain palauttavat tai rakennuksen säilymisen kannalta välttämättömät muutokset.

bottom of page