top of page

Tampereen teknillinen lukio ja Vincit sijoitusyhteistyöhön

Kuva: Teklu

Vincit Oyj ja Tampereen teknillinen lukio ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on tukea lukiolaisten talous- ja sijoitustaitoja.

Hervannan Sanomat

3.11.2021

Viiden vuoden yhteistyön aikana Vincit lahjoittaa vuosittain 10 000 euron pääoman lukiolaisille sijoitettavaksi. Yhteistyö tehdään osana Talous ja Nuoret TaTin järjestämää Lukiolaisten sijoittajakoulu -opintokokonaisuutta, jossa opiskellaan sijoittamisen ja osakesäästämisen perusteita innostavalla tavalla.
Tampereen teknillinen lukio on jo pidempään järjestänyt lukiolaisille sijoittamiseen liittyvää opetusta, ja mahdollisuus päästä oikeasti sijoittamaan tekee siitä oppilaille vielä konkreettisempaa. Opintokokonaisuuden aikana opiskelijat tutustuvat sijoittamisen perusteisiin ja opinnoissa käsitellään myös vastuullisen sijoittamisen periaatteita.
Opiskelijat pääsevät sijoittamaan pääoman osakkeisiin, ja niistä saadut mahdolliset tuotot ja osingot lahjoitetaan lukiolaisten valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen vuosittain. Kaikkien Sijoittajakoulu-kampanjaan osallistuvien koulujen hyväntekeväisyyssalkut ovat julkisia, ja oppilaitosten välille muodostuu leikkimielinen kilpailu siitä, kuka tekee sijoittamalla eniten hyvää.
Hyväntekeväisyyssalkun ensimmäiset osakkeet ostetaan tammikuussa ja huhtikuussa 2022. Tämän jälkeen osakeostoja tehdään noin puolen vuoden välein 5000 euron arvoisesti kerrallaan viiden vuoden ajan. Osakeostot tehdään yhteiskuntaopin Sijoittamisen perusteet -opintojakson yhteydessä.
- Haluamme Vincitillä olla mukana tukemassa nuorten taloustaitoja ja ymmärrystä sijoittamisesta, sanoo Vincit Oyj:n talousjohtaja Niklas Wasenius. - Näistä taidoista hyötyy nuorten lisäksi yhteiskuntamme laajemminkin.
Sijoitusperiaatteena toimii pitkäjänteinen osinkostrategia eli sijoitussalkkuun valittavien yritysten on maksettava vuosittain osinkoa ja pyrittävä kasvavaan osinkosummaan. Osakkeet valitaan vastuullisen sijoittamisen ESG-kriteerejä (Environmental, Social, Governance) noudattaen. Näitä ovat ympäristövaikutusten huomioiminen, sosiaalinen vastuu sekä hyvän hallinnon noudattaminen. Salkun osakkeet myös hajautetaan sekä maantieteellisesti että eri toimialoille.
- Upeaa, että Vincit lähti mukaan tähän opettajamme Veli-Matti Ullgrenin ideoimaan yhteistyöhön. Opiskelijamme pääsevät tämän myötä tekemään konkreettista hyvää ja näkemään, kuinka markkinat oikeasti toimivat. Toiminta-ajatuksemme on, että osa opiskelijoistamme suuntautuu teknologia-alojen korkeakouluopintoihin, sanoo Tampereen Teknillisen lukion rehtori Petri Murtovaara.
Sijoitussalkusta saadut osingot muodostavat rahasumman, joka tilitetään hyväntekeväisyyteen vuosittain kevätlukukauden lopuksi. Lukiomme oppilaskunnan hallitus valitsi vuoden 2022 hyväntekeväisyyskohteeksi Hope RY:n Tampereen paikallistoiminnan, joka auttaa vähävaraisia lapsia ja nuoria.

bottom of page