top of page

Teknillinen lukio korkealla Pirkanmaan lukiovertailussa

”Nuorten ei tarvitse tietää 15-vuotiaina, mikä heitä innostaa aikuiselämässä”, sanoo rehtori Petri Murtovaara.

Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaku on jälleen aivan nurkan takana – vuonna 2024 yhteishaku järjestetään 20.2.–19.3. Hervannassa toimiva Tampereen teknillinen lukio sijoittui vuonna 2023 STT:n lukiovertailussa sijalle 14 Pirkanmaan lukioista. Kärjessä oli Punkalaitumen lukio. STT:n lukiovertailussa verrataan toisiinsa lukiopaikan vastaanottaneiden sisääntulokeskiarvoja sekä ylioppilaskoetuloksia.

Milla Zuev

24.1.2024

Teknillisessä lukiossa toimii sekä yleislukio että matemaattisiin ja teknillisiin aineisiin painottuva MATEK-linja. MATEK-linjalle valitaan vuosittain 54 opiskelijaa, joiden valinnassa painotetaan peruskoulun päättötodistuksen matematiikan ja äidinkielen arvosanoja.

Teknillinen lukio on keskisuuri lukio noin 500 oppilaan ja 30 henkilökunnan jäsenen henkilömäärällä. Lukiossa on myös oma erityisopettaja auttamassa opintoihin liittyvissä haasteissa.

Lukion rehtori Petri Murtovaara haluaa korostaa yhteishaussa erityisesti yleislukion puolta. Viime vuonna Teknillisen lukion yleislukion ovet ovat avautuneet keskiarvolla 7,8.

– Nuorten ei tarvitse tietää 15-vuotiaina, mikä heitä innostaa aikuiselämässä. Lukio on kuitenkin paikka, jossa kypsyttelyä saa tehdä. Yleislukion puolemmekin on aivan erinomainen. Jos ajatellaan lähiympäristössä, kuten Hervannassa, Annalassa ja Kaukajärvellä asuvia nuoria, keskustan suuriin lukioihin kulkeminen ei välttämättä tuo mitään lisäarvoa, vaan syö omaa aikaa. Meillä on loistavat opettajat ja hyvä henki, Murtovaara kehuu.

– Anna itsellesi lupa oppia asioita. Kun kohti aikuisuutta mennään, mikään ei ole hienompaa kuin innostua jostakin asiasta. Toivon, että nuoret avoimin mielin antavat itselleen mahdollisuuden oppia, Murtovaara haluaa sanoa peruskoulunsa päättäville nuorille.

Tämä voi tarkoittaa myös itsensä etsimistä ja erilaisten alojen kokeilemista.

Laaja opintotarjonta

Noin kolmasosa opiskelijoista tulee Tampereen teknilliseen lukioon lukion matematiikan ja teknologian alojen painotuksen perässä. Opiskelijoita Teknillisessä lukiossa on rehtori Murtovaaran mukaan laidasta laitaan, ja lukion henki on hyvä. Murtovaara on hyvillään lukion erinomaisesta sijoittumisesta lukiovertailussa.

– Tämä kertoo meille siitä, että teemme hyvää työtä. Lukiomme on ollut viime vuosina kasvava, mikä on tiennyt myös uusia rekrytointeja. Näkisin, että opettajiemme ikärakenne on ideaalinen. Meillä on niin kokeneita kettuja kuin nuoria ja innokkaita opettajia, jotka ovat omaksuneet toimintakulttuurimme hyvin. Keskiössä meillä on hyvä arki ja toisistamme välittäminen, Murtovaara kertoo.

Matematiikan ja teknologian linja ja yleislukio tarjoavat persoonallisia ja hyödyllisiä opintojaksoja.
– Painotuksemme perässä lukioon kannattaa tulla, koska tarjoamme matemaattisista aineista sekä tieto- ja viestintätekniikasta kiinnostuneille erinomaisen vaihtoehdon. Meillä on esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikka ainoana Tampereen lukioista omana oppiaineenaan. Meillä pystyy myös opiskelemaan ohjelmointia alkeista yliopiston väyläopintoihin asti. Meillä on erikoisuutena myös pelisuunnittelukurssi, jossa toteutetaan peli vuoden mittaisena projektina. Matematiikassa meillä on Suomen laajin opintojaksotarjonta, Murtovaara kertoo.

Valtaosa opiskelijoista lähtee teknillisestä lukiosta jatko-opintoihin. MATEK-linjalaisten tyypillinen valinta on teknologia-alan opinnot ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Teknillinen lukio tekee paljon yhteistyötä myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Tarjonnassa on pitkään ollut esimerkiksi toiminnallinen projektiviikko, jossa pääsee tekemään robotiikkaa, elektroniikkaa, 3D-mallintamista ja 3D-tulostamista. Lisäksi tarjonnassa ovat terveysteknologiakurssi, hyvinvointikurssi ja työelämäkurssi, sekä Nuori yrittäjä -kokonaisuus.

– Nyt esimerkiksi meillä on teknologia-korkeakouluviikko, jossa yksi ryhmä lähtee tutustumaan yliopiston eri kampuksille tekniikan aloihin ja toinen ryhmä sote-aloihin, Murtovaara mainitsee.

TekLu tulevaisuudessa

Tulevaisuun suhteen rehtori Murtovaara toivoo, että teknillinen lukio pystyisi hakemaan erityistehtävää painotuksensa perusteella. Erityistehtävän saaminen avaisi mahdollisuuksia syventää teknologian osaamista lukioaikana entistä enemmän.

– Erityistehtävän saanut lukio voi jättää joitakin valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan kuuluvia kursseja pois niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka opiskelevat painotuslinjalla, Murtovaara kertoo.

Lähivuosina teknillinen lukio tulee kuitenkin toimimaan keskisuurena lukiona, jollaiseksi se on määritelty lukioverkkoselvityksessä. On kuitenkin mahdollista, että teknillisellä lukiolla olisi jonakin päivänä status erityistehtävälukiona, joka painottaisi matematiikkaa ja teknillisiä aineita.

bottom of page